پایان نامه مهندسی صنایع : مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع  دایره ای احتمالی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

وضعیت پدیداری

در این قسمت الگوریتمی کلی ارائه داده می شود که این وضعیت پدیداری دو نقطه نسبت به هم در تمامی حالات و در تمامی شرایط نسبت به هم را مشخص می کند. فلوچارت شکل(4-4)، تمامی      گام های شرایط پدیداری بین دو نقطه تسهیل جدید و تسهیل موجود در حالت فاصله متعامد رخ       می دهد را نشان می دهد .رویکرد بکارگرفته شده در این الگوریتم استفاده ازمفاهیم خط و تقاطع در صفحه می باشد. از سوی دیگر بعلت متحرک بودن مانع و قرارگیری آن در جهات مختلف نیازمند ارائه شیوه ای بودیم که بتواند تمامی حالات را پوشش دهد.بهمین دلیل شیوه ای جامع ارائه شده است. با توجه به جامع بودن این الگوریتم، اگر شکل مانع نیز تغییر کند بازهم می توان این شیوه را استفاده کرد.

با توجه به فلو چارت ارائه شده، الگوریتم مربوطه دارای 5 گام می باشد که در ادامه به تشریح گام ها پرداخته می شود.در صورت برقراری شرایط مذکور گفته می شودکه دوتسهیل در شرایط غیر پدیداری  نسبت بهم قرار دارند که مانع میان این دو تسهیل وجود دارد.الگوریتم ارائه شده یک الگوریتم جامع و قابل استفاده جهت تشخیص شرایط پدیداری بین دو تسهیل با اشکال متفاوت مانع زمانی که نوع فاصله طی شده بین دو تسهیل بصورت متعامد باشد، می باشد.

گام اول:

در این گام ابتدا باید مشخص گردد که آیا مانع مابین تسهیل جدید و تسهیل موجود قرار می گیرد یا خیر.برای این منظور ابتدا معادله خط گذرنده از تسهیل جدید و تسهیل موجود را می نویسیم که و این خط را  Ls می نامیم. معادله خط گذرنده Ls ، از تسهیل جدید ( و تسهیل موجود  ،عبارت است از:

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع  دایره ای احتمالی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.