پایان نامه رشته مهندسی صنایع : ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار با استفاده از خوشه بندي

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار  با استفاده از خوشه بندي

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مدل گرانشی هاف

هاف در سال 1964 مدلی را ارائه کرد که بر اساس این فرض پایه­ریزی شده بود که مشتری هر یک از تسهیلات را به‌صورت احتمالی انتخاب می­کند. رفتار انتخاب­گرایانه مشتری می­تواند به‌عنوان یک احتمال موردبررسی قرار بگیرد درنتیجه می­توان گفت که تقریباً غیرممکن است یک مشتری منحصراً یک گزینه را از بین گزینه­های مختلف انتخاب بکند و میزان این احتمال بستگی به مطلوبیت هر یک از این تسهیلات دارد. با توجه به مطالب و فرضیات بیان‌شده، هاف مدل خود را به‌صورت زیر ارائه داد:

که در آن Pij احتمال انتخاب مکان j توسط مشتری i،  میزان جذابیت مکان j برای مشتری i و  مجموع کل مطلوبیت مکان­های موجود در محیط برای مشتری i است.

با توجه به اینکه هاف مدل پیشنهادی خود را در حوزه مسائل اقتصادی و تعیین تابع مطلوبیت برای مراکز خرید تعریف کرده بود، بنابراین تابع مطلوبیت را بر اساس نسبت فاصله بین مراکز تا مشتریان و مساحت مراکز برحسب فوت مربع تعریف کرد.

طبق تعریف  میزان جذابیت مکان j برای مشتری i،  مساحت مکان j برحسب فوت مربع،  فاصله مرکز j تا مشتری i و α و β نیز وزن­های اختصاص داده‌شده به مساحت و فاصله است. هرکدام از این عوامل بر اساس میزان اهمیتشان وزن دهی می­شوند. ازآنجاکه هر چه میزان مساحت بیشتر باشد، مطلوب­تر است، بنابراین وزن آن (α) مثبت و به‌طور برعکس، چون هر چه فاصله بیشتر باشد از میزان مطلوبیت کاسته می­شود، وزن آن (β) منفی در نظر گرفته می­شود.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار با استفاده از خوشه بندي

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار با استفاده از خوشه بندي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار  با استفاده از خوشه بندي

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.