پایان نامه درباره: : الگوریتم ابتکاری مانع دایره­ای متحرک

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع  دایره ای احتمالی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تابع هدف (4-107) مجموع فواصل متعامد انتظاری وزن دهی شده از تسهیل جدید تا تسهیلات موجود را نشان می دهد و هدف آن مینیمم کردن این مقدار محاسبه شده می باشد. اگر همزمان متغیر های  مقدار یک بگیرند، آنگاه حضورمانع در محاسبه فاصله متعامد بین تسهیل جدید و تسهیل موجود مؤثر خواهد بود.

عبارت (4-72) تضمین می کند که معادله خط گذرنده از تسهیل جدید و تسهیل موجود مانع آرکی شکل را قطع می کند و اگر مقدار یک را بگیرد معادله دارای ریشه بزرگتر و مساوی صفر خواهد بود، و این محدودیت با محدودیت (4-108) جایگذاری می شود.

محدودیت ذکر شده (4-73) که بیانگر آن است که نقاط حاصل از حل معادله تقاطع خط گذرنده از تسهیل جدید و تسهیل موجود با مانع آرکی شکل بر روی مانع قرار می گیرند، با محدودیت های خطی سازی شده (4-109) – (4-124) جایگذاری می شوند.

تضمین کننده قرارگیری دو تسهیل موجود و جدید در دو طرف مخالف مانع با محدودیت (4-74) نشان داده  می شود که در این مساله با محدودیت های (4-125)- (4-132) معادل سازی می شوند.

شرایط پیش- مانع که حالتی خاص از وجود مانع بین تسهیل جدید و تسهیل موجود می باشد در محدودیت (4-75) آورده شده است که با محدودیت های (4-133)- (4-150) خطی سازی             می شوند.در نهایت حالت های مختلف شرایط با مانع در عبارت های (4-76) – (4-86)  که از ترکیب آنها شرایط با مانع حاصل می شود، توسط محدودیت های (4-151)-(4-177) بیان شده اند.

همچنین عبارت (4-87) اطمینان می دهد که مانع متحرک بین تسهیل جدید و تسهیل موجود قرار گرفته و تسهیل جدید و تسهیل موجود درراستای حرکت جهت رسیدن به هم به مانع برخورد می کنند.در مدل فوق این عبارت بوسیله محدودیت های (4-178) بیان شده است. عبارت های(4-90)-(4-97) جهت ساده سازی عبارات ماکزیمم و مینیمم سازی می باشد که توسط محدودیت های (4-179)-(4 -186) جایگزین می شوند.عبارت (4-187) متغیر های صفر-یک و همچنین عبارت های (4-188) متغیر های پیوسته را نشان می دهد.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع  دایره ای احتمالی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.