پایان نامه با موضوع :معرفت شناسی دینی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی تطبیقی نظریه تکثرگرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

معناشناسی سنت‌گرایی

سنت‌گرایی یکی از جریان‌های فکری قرن بیستم است، رهیافتی انتقادآمیز نسبت به مدرنیسم که بر بنیادهای سنت‌ ازلی و فلسفه جاوید بنا نهاده شده است. سنت مدعای این تفکر، ازلی و به قدمت خود هستی است. سنت نوعی درون‌مایه‌ی مستمر در سراسر تاریخ بشری است.

متن کامل در سایت امید فایل 

با توجه به نوشته‌های فلسفی و سنت‌های روایی همه‌ی دوره‌های تاریخی بشر، می‌توان حقایقی را بازشناسی کرد که جاوید و ازلی، لامکان و لازمان است.

سنت، متضمن هر چیزی است که سرچشمه‌ای الهی دارد و به نحوی در مرتبه‌ی زندگی انسانی، همه تجلیات آن را می‌توان یافت، سنت‌گرایان از حکمت خالده دفاع می‌کنند که برطبق آن، برخی از اصول و مبانی فلسفی در طول تاریخ در میان سنت‌های گوناگون تکرار می‌شود.

این اصول و مبانی، در جهان جدید و در فلسفه‌های جدید به فراموشی سپرده شده‌اند. در تقابل با سنت، مدرنیسم قرار دارد که معرف ساحت انسانی صرف و حتی مادون انسانی است و عرصه‌هایی را در بر می‌گیرد که از سرچشمه‌ی‌ الهی منقطع شده‌اند. سنت‌گرایان ادعا می‌کنند که جدایی عقل استدلالی از عقل شهودی علت اصلی انحراف در تفکر جدید غربی است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی تطبیقی نظریه تکثرگرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.