پایان نامه با موضوع : تولید ادغامی چند هدفه پایدار در زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه پایدار در زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

قدم یک: یکی از اهداف را به عنوان هدف اصلی مسئله انتخاب کنید ( ) و مابقی توابع هدف را به صورت زیر وارد مدل نمائید:

قدم دوم: تعداد نقاط تقسیم (εk) در هر بازه را برای اهدافی که در محدودیت قرار گرفته اند، مشخص نمائید.

در هر حقیقت وقتی میزان ایده آل و بدترین مقدار ممکن برای توابعی که در محدودیت ها قرار گرفته اند مشخص شد، بازه تغییرات اپسیلون برای آن تابع مشخص شده است . سپس این بازه را برای تابع هدف kام به  قسمت مساوی تقسیم می­نمائیم. که این کار با مشخص نمودن  نقطه در بازه فوق ایجاد می­گردد.  با این حساب در مجموع  نقطه مختلف با احتساب نقاط ابتدا و انتهای بازه خواهیم داشت که برای تغییر دادن سمت راست محدودیت مربوط به تابع هدف مورد نظر از آن استفاده می­نمائیم (

قدم سوم: مدل اپسیلون-محدودیت زیر را به ازای هر یک از مقادیر εk بدست آمده در مرحله قبل حل کنید. تعداد کل حل ها برابر خواهد شد با . (q1 + 1) × (q2 + 1) ×…× (qj-1 + 1) × (qj+1 + 1) ×…× (qK+ 1)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه پایدار در زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه پایدار در زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.