پایان نامه با موضوع : تصفیه آب های آلوده

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تصفیه آب های آلوده به آمونیاک با استفاده از تکنولوژی غشاء

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 تشکیل کیک (0 = n )

در این حالت ، فرض براین است که همه حفرات غشاء مسدود شده اند و هر ذره جدیدی که به سطح می رسد بر روی ذرات دیگر رسوب می کند و لایه کیک بر روی سطح غشاء تشکیل می شود. ضخامت این لایه با زمان افزایش می یابد و در نتیجه باعث کاهش بیشتر شار عبوری می شود. با قرار دادن 0=n داریم:

(2 – 10)                                                                           + k₃ t

از طرفی فیلد و همکارانش[2] در سال 1995 معادله (2 – 6) را بهبود داده و معادله زیر را که برای سیستم های غشایی با جریان متقاطع و با فرض رسیدن شار به یک مقدار پایدار استوار است به صورت زیر بیان کردند ]17[ .

(2 – 11)                                                                     = – k

در این معادله J* شار در حالت پایدار و K یک ثابت و n همانند همین متغییر در معادله (2 – 6) است.

برای جلوگیری از کاهش شار خروجی در اثر ایجاد مقاومت به روی غشاء روشهای گوناگونی ابداع شده است :

  • انتخاب غشاء مناسب
  • پیش تصفیه سیال ورودی به غشاء
  • بهبود شرایط عمل
  • احیاء غشاء

در انتخاب غشاء مناسب مجموعه خصوصیات غشاء و سیال از قبیل جنس غشاء، حفره­های غشاء، ساختار و خواص سطحی و آب دوستی ویا آب گریزی آن دارای اهمیت هستند.

از طرفی سیال ورودی به غشاء دارای خصوصیاتی است که از نظر فرایند غشایی بسیار مهم است. پاره ای از این خصوصیات عبارتند از : غلظت ، اندازه  وبار ذرات موجود در سیال ، ویسکوزیته ، دما و pH. همچنین با تغییر شرایط عملیاتی از قبیل فشار ، دما و سرعت جریان متقاطع نیز می توان تا حدی مقاومت غشایی را کاهش داد ]9[ .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تصفیه آب های آلوده به آمونیاک با استفاده از تکنولوژی غشاء

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 تصفیه آب های آلوده به آمونیاک با استفاده از تکنولوژی غشاء

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.