پایان نامه ارشد مهندسی صنایع : اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA)ومقایسه آن با سایر بانک های کشور

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک  تحلیل پوششی داده ها(DEA)ومقایسه آن با سایر بانک های کشور 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مفاهیم اولیه کارایی  ، اثر بخشی  و بهره وری

کارایی در مفهوم عام آن به معناي درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف مطلوب است. بنابراین یک تولید کننده در صورتی کارا خواهد بود که بتواند به کلیه اهداف تولیدي که براي او در نظر گرفته شده برسد]7[. مفهوم کارایی عموما در سه سطح مختلف ، خرد ، سطح صنعت یا سازمان و سطح کلان به کار برده می شود] 8[.

به عبارت دیگر کارایی نشان دهنده انجام صحیح کار است. یعنی با حداقل ورودي ها حداکثر محصول برداشت شود. بین دو واحد که میزان خروجی هاي مختلفی دارند الزاماً آنکه خروجی بیشتري تولید  می کند کاراتر نیست، چرا که امکان دارد این واحد خروجی بیشتر را به واسطه استفاده از ورودي ها و امکانات بهتر و بیشتري از واحد دیگر تولید کرده باشد. لذا در بحث کارایی مقادیر ورودي ها و خروجی ها ملاك نیستند، بلکه نسبت آنهاست که تعیین کننده است.] 10[ و ]9[

به طور کلی تکنیکهاي سنجش کارایی را میتوان از 4 منظر کمی[1]  یا کیفی[2] ، قطعی یا معین [3]یا تصادفی یا احتمالی[4] ، مرزی[5]  یا غیرمرزي، و پارامتري[6]  یا ناپارامتري[7]  بررسی نمود. هر دسته از این تکنیکها، نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود را دارند. تحلیل پوششی داده ها را میتوان یک روش کمی ناپارامتري مرزي قطعی دانست.  ]  11[

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA)ومقایسه آن با سایر بانک های کشور

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک  تحلیل پوششی داده ها(DEA)ومقایسه آن با سایر بانک های کشور

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.