پایان نامه ارشد با موضوع : رضایت مشتری با توسعه عملکرد کیفی بانک ها

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مدیریت کیفیت خدمات بانکی با  استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • مراحل پژوهش
  1. شناسایی خدمات اصلی بانک (CNS) بر اساس گزارشات رسمی سالانه
  2. شناسایی اولیه معیار های کیفی خدمات بانکی با مطالعه کتابخانه ای در میان تحقیقات گذشته و مصاحبه با خبرگان و متخصصین بانکی به جهت بومی سازی این معیارها و سپس تهیه پرسشنامه و توزیع آن در میان مشتریان کلیدی به منظور دریافت پیشنهادات آنان و انتخاب معیارهای کیفی مهمتر(TRS) بر اساس روش دلفی ساعتی
  3. تشکیل مدل مورد بررسی
  4. تعیین درجه اهمیت هر گروه از خدمات (سپرده گذاری ها، تسهیلات و وامها، ضمانتنامه ها و تعهدات) از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان بانکی و بر اساس اهداف سالیانه بانک های مورد نظر
  5. تعیین درجه اهمیت معیارهای کیفی خدمات از طریق داده های حاصل از تکمیل پرسشنامه بر اساس نظرات مشتریان کلیدی در هر گروه از خدمات ارائه شده توسط بانک و تکمیل ماتریس ارتباطات در خانه کیفیت
  6. مصاحبه با خبرگان بانکی و توزیع پرسشنامه، به منظور تعیین نوع روابط درونی میان معیارهای کیفی خدمات انتخاب شده و تعیین درجه تاثیرگذاری این معیارهای کیفی بر یکدیگر ( تشکیل ماتریس وابستگی داخلی بین معیارهای کیفی برای تکمیل سقف خانه کیفیت)
  7. محاسبه ماتریس نهایی و اولویت بندی معیارهای کیفی خدمات به جهت بهبود بر اساس نتایج نهایی از استفاده از تکنیک ANP در روند حل مسئله QFD

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 مدیریت کیفیت خدمات بانکی با  استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.