نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا – پایان نامه الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چگونگی رابطه سعادت و لذّت‏

گفتیم که ابن سینا ماهیت سعادت را از سنخ لذت می داند و اشاره شد که ميان سعادت و لذت و  ميان شقاوت و رنج ارتباط كامل برقرار است. آنجا كه سعادت است لذت و خوشى هم هست و آنجا كه شقاوت است رنج و الم و ناراحتى هم هست.  امّا هم اکنون سؤال اساسی این است که ابن سینا رابطه سعادت و لذت را چگونه ترسیم می کند و سعادت را چه نوع لذتی می داند؟روشن است که نمى‏توانيم هر نوع  لذتی را سعادت و همچنين هر نوع رنجی را شقاوت بدانيم و بگوييم سعادت يعنى لذت و شقاوت یعنی رنج و ألم و مرادمان از لذت و رنج جنس آن باشد نه نوع خاصی از لذت و رنج، زیرا لذت و همچنين رنج حالات روانى خاصى هستند كه به موجبات خاصى پديد مى‏آيند. ممكن است لذتى باشد كه به دنبال خود رنجى را بكشاند و ممكن است رنجى باشد كه مقدمه­ی یک لذت باشد.و یا ممكن است نيل به یک لذت سبب فوت لذتهاى مهمتر و بزرگترى شود و يا رنجى سبب گردد كه جلوی رنجهاى مهمتر و بزرگترى گرفته شود. در همه اين احوال لذت، لذت است و رنج، رنج؛ يعنى لذتى كه مثلًا مستلزم رنج بزرگترى در آينده است يا سبب فوت لذّت بزرگترى در حال حاضر يا در آينده است واقعا لذت است، و همچنين رنجى كه مقدمه لذت بزرگترى در آينده است و يا مانع رنج بزرگترى در حال حاضر يا آينده است واقعا رنج است؛ اما از نظر ابن سینا اين گونه لذتها سعادت نيستند و اين گونه رنجها شقاوت به شمار نمى‏روند. زیرا همچنان که خواهیم گفت ابن سینا سعادت را مطلوب بالذات و برترین لذت می داند. بلکه آن لذت، سعادت شمرده مى‏شود كه مانع لذت بزرگتر و يا موجب رنج بزرگترى نباشد، و آن رنج شقاوت شمرده مى‏شود كه مانع رنج بزرگتر و يا مقدمه لذت بزرگتر نباشد.

بله اگر فرض كنيم اوضاع جهان اين گونه مى‏بود كه هيچ لذتى مقدمه رنج و هيچ رنجى وسيله و مقدمه لذت واقع نمى‏شد و هرگز ميان دو لذت تزاحم واقع نمى‏شد و همچنين ميان دو رنج، البته مى‏گفتيم كه لذت عين سعادت و رنج عين شقاء است، امّا اینگونه نیست .پس هر چند ميان سعادت و لذت رابطه نزديك است امّا نمى‏توان «سعادت» را مرادف با «لذت» دانست.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

متن کامل در سایت امید فایل 

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.