مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی -پایان نامه مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع  دایره ای احتمالی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

محاسبه فاصله انتظاری

از آنجایی که مانع مورد نظر حرکتی یکنواخت در یک مسیر دایره ای دارد، فاصله انتظاری برای تسهیل جدید و تسهیل موجود محاسبه می شود. در این مساله راستای حرکت در دو راستای افق و قائم میباشد و چون رابطه تابعی بین  و  می توان تعریف کرد بنابراین در این مساله ما فرض می کنیم که  ، یک متغیر تصادفی پیوسته با تابع توزیع احتمال  یکنواخت با پارامترهای   می باشد.

با در اختیار داشتن تابع توزیع نقطه شروع  ، شرایط پدیدرای در هر لحظه را با تطبیق دادن با نقطه شروع تعریف شده و در نهایت امید ریاضی محاسبه می شود.

برای محاسبه و برقراری ارتباط ابتدا موقعیت دو تسهیل را نسبت به هم مشخص می کنیم.

در این حالت ابتدا خط مستقیم که نقطه شروع مانع و انتهای مانع را بهم متصل می کند و از مبدأ مختصات عبور می کند را ترسیم می کنیم و خط را با اندیس T نام گذاری می کنیم.آنگاه خطی عمود بر این خط را رسم کرده و این خط را با عدد 3 شماره گذاری می کنیم. خط شماره 1 را بصورتی که از تسهیل موجود گذشته و بر خط شماره 3 عمود و موازی با خط T باشد را ترسیم می نماییم.همچنین خط شماره 2 را بصورتی که از تسهیل جدید گذشته و بر خط شماره 3 عمود و موازی با خط T باشد را نیز رسم می نماییم.شکل (4-13) شرایط ذکر شده را نشان می دهد.در این شکل نیز نقاط حاصل از تقاطع خطوط 2 و 1 با خط 3 را نیز نشان می دهد.این نقاط برای محاسبه اندازه فاصله جهت تعریف شرایط با مانع استفاده می شود.بصورتی که اندازه فاصله تسهیل جدید با نقطه’2 ، و همچنین اندازه فاصله تسهیل موجود با نقطه ‘1 به عنوان دو اندازه فاصله کلیدی در تعریف شرایط پدیداری و ایجاد ارتباط تسهیل جدید و موجود با نقطه شروع مانع بحساب می آید.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع  دایره ای احتمالی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.