سیر تحول معنای -اراده- از کانت تا نیچه- با تاکید بر فیشته و شوپنها ور – دانلود پایان نامه ارشد الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیر تحول معنای -اراده- از کانت تا نیچه- با تاکید بر فیشته و شوپنها ور 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

معنای اراده از  عصر نوزایش(رنسانس) تا روشنگری :

با توجه به تغیرات ایجاد شده در زمان رنسانس ، و فروپاشیِ نگرش انسان در باب جهان و فیزیک ارسطویی ، محوریت علوم از خدا به سمت انسان تغییر جهت داد . با حذف این محور وجودی برای انسان که عقل و ارادۀ او را با اقتدار  به خود معطوف می داشت ، انسان رها شده در میان زمین و آسمان در جستجوی تکیه گاهی برای ادامۀ حیات خود ، استوارترین و محکم ترین جایگاه را در عقلِ خویش و ارادۀ معطوف به آن یافت . گویی هنوز تصویری از نجوم  و جهان شناسیِ قرون وسطی در اذهان باقی مانده است . که در آن هدف خلقتِ عالم انسان بوده و انسان همچون عیسی (ع) خود خدایی متجسد است .

در سیستم بطلمیوسی و ارسطویی اگرچه زمین در مرکز عالم قرار داشت ، اما این عقیده وجود نداشت که تمامیِ عالم برای زمین یا ساکنان آن خلق شده است . برعکس در نظام ارسطویی ، زمین جای و مواد سافل بود و  آسمان و عالم فوق القمر جایگاه مواد عالی . ( امیل برهیه ، 1377  ، ص383 )

به زعم نگارنده ، تغییر نگرش عمده در دوران رنسانس عمدتاً در این تلقی از انسان در قرون وسطی ریشه دارد . انسانی که می تواند خدا گردد . شاید بدون مسیحیت، هرگز در تفکر یونانیان قدیم چنین ارزشی برای انسان شکل نمی گرفت ، زیرا در تمامیِ آثار آنان جایی برای ستایشِ عظمت و قدرت طبیعت باز است . در هر صورت ، این مرکز استوار یعنی عقل و ارادۀ درونی انسان ، در تمامیِ ابعاد فکری و فرهنگی ، تاثیرات شگرفی از خود برجای گذاشت .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

متن کامل در سایت امید فایل 

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

سیر تحول معنای -اراده- از کانت تا نیچه- با تاکید بر فیشته و شوپنها ور 

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.