زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت های نگهداری – دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت های نگهداری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مروری بر مطالعات زمان بندی با اثر استهلاک:

باتوجه به آزمایشات تجربی در سیستم­های تولیدی، زمان­بندی بادرنظرگرفتن اثرات یادگیری، استهلاک یا زوال یکی از مشهورترین موضوعات در بین محققین در سال­های اخیر می­باشد. به عنوان نمونه هایی از این جریان تحقیق می شود به بررسی های جامع انجام شده توسط آلیدای و همکاران[12] چنگ و همکاران [26] بچمن و جینک[27] جینک و کوایو[30] جینک و رواک[28] اشاره نمود. وو و لی[29] مسئله زمان بندی تک ماشین با محدودیت دسترسی تحت زوال خطی کارها را مورد بررسی قرار دارند. هدف در این مطالعه پیدا کردن زمان بندی بهینه برای حداقل کردن بیشترین زمان تکمیل[1] بوده است. جی و همکاران[31] مسئله مشابه ای را در همین زمینه انجام داده اند. لی و وو[32] بعدها مسئله زمان بندی چند ماشین با زوال کارها و دسترسی محدود را موردمطالعه قرار دادند هر دو این مطالعات با تابع هدف حداقل کردن بیشترین زمان تکمیل ارائه شده اند. لو و همکاران[33] زمان بندی تک ماشین با محدودیت دسترس برای حداقل کردن بیشترین زمان تکمیل با فرض زوال خطی را مورد بررسی قرار دادند. لردی و گیجر[34] مسئله زمان بندی تک­ماشین با زمان پردازش وابسته به زمان را مورد مطالعه قرار دادند.

یانگ و یانگ [19] مسئله حداقل کردن بیشترین زمان تکمیل تک ماشینه با درنظرگرفتن اثر زوال و فعالیت های چندگانه تعمیرات و نگهداری را مورد مطالعه قرار داده اند که در این تحقیق دو مدل خطی و غیرخطی تعمیرات و نگهداری را بررسی کردند هدف یافتن دفعات بهینه تعمیرات و نگهداری و مکان بهینه انجام آن و همچنین توالی بهینه کارها می باشد که الگوریتم ارائه شده در زمان چندجمله­ای قابل حل می­باشد. یانگ و همکاران[25] به بررسی مسئله زمان­بندی ماشین­های موازی غیرمرتبط با تاثیر زوال و فعالیت­های نگه داری و تعمیرات پرداختند. در این تحقیق آنها به بررسی مدل زوال به صورت خطی و غیرخطی با هدف یافتن فرکانس بهینه تعمیرات و نگهداری و مکان بهینه آن و توالی بهینه و حداقل نمودن بیشترین زمان تکمیل و مجموع زمان تکمیل پرداختند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت های نگهداری

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت های نگهداری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت های نگهداری

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.