دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع : ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های  عصبی مصنوعی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بازده به مقیاس

بازده به مقیاس مفهومی است بلند مدت ، که منعکس کنندة نسبت افزایش درخروجی به ازاي افزایش درمیزان ورودي ها است. این نسبت می تواند ثابت ، افزایشی یا کاهشی باشد.

 : [2]CRSبازدة ثابت به مقیاس: بازده به مقیاس ثابت نسبت بازدة ثابت به مقیاس وقتی صادق است که افزایش در ورودي به همان نسبت باعث افزایش درخروجی شود. به عنوان مثال اگر نیرویکار وسرمایه دو برابر شود، میزان محصول هم دو برابر گردد.

IRS  [3] بازده افزایشی به مقیاس : بازدة افزایشی نسبت به مقیاس آن است که میزان خروجی به نسبتی بیش از میزان افزایش در ورودي ها ، افزایش یابد.

[4]DRS بازدة کاهشی به مقیاس : درصورتی که میزان افزایش در خروجی ها کمتر از نسبتی باشد که ورودي ها افزایش می یابند، بازده به مقیاس کاهشی ایجاد می شود.

PPS  [5]مجموعۀ امکان تولید : تمامی ترکیب هاي ممکن ازورودي ها وخروجی هارا مجموعۀ امکان تولید می نامند. به عنوان درشکل زیر نمایش داده y ویک خروجی x مثال منحنی نمایش تابع تولید که براي یک ورودي شده است. ]6[

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های  عصبی مصنوعی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.