دانلود پایان نامه در مورد : تکنولوژی غشایی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تصفیه آب های آلوده به آمونیاک با استفاده از تکنولوژی غشاء

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

غشاء های پلیمری

امروزه بیشتر جداسازی غشایی با استفاده از پلیمر ها صورت می گیرد. پلیمرها بسته به دمای عملیات در دو حالت لاستیکی [1] و شیشه ای[2] دسته­بندی می­شوند. دمای انتقال شیشه ای[3] (  ) مرز میان این دو حالت را نشان می­دهد. بالای   مواد لاستیکی هستند و واحد­های تکرار شونده حرکت می­کنند . هنگامی که پلیمر از صورت لاستیکی به شیشه ای تغییر می کند ، مولکول­ها ثابت می­شوند و زنجیره های پلیمر نسبت به حالت لاستیکی حرکت نمی کنند و فقط حرکت های محدودی به دور خود دارند. کاهش ناگهانی در تحریک زنجیره ها می تواند منجر به فضاهای خالی شود که می توان به صورت اختلاف بین حجم واقعی شیشه ای متراکم نشان داد. بیشتر جداسازی ها با پلیمرهای شیشه­ای اتفاق می­افتد ] 22،24،30 [.

انتقال گازها از پلیمرهای ششیشه ای متراکم شامل جذب گاز نفوذ کننده بر روی پلیمر ، نفوذ موکول های گاز حل شده از میان سر زنجیره های باز ناپایدار ، دفع گاز در طرف دیگر می شود .

نفوذ در پلیمرها را می­توان یک سری حرکت­های نامنظم شاخه­های پلیمری که روزنه­های بازی در ماتریس ایجاد می­کند در نظر گرفت که منجر به پرش­های نفوذی مولکول­های گاز می­شود ] 31 [. نفوذ گاز از میان غشاء های جداسازی گازی پلیمری مطابق قانون فیک[4] است ] 21 [ . اگر اختلاف غلظت یک گاز(  ) در حجم محدودی از ماتریس غشای پلیمری وجود داشته باشد، بنابراین تمایل حرکت کردن گاز در جهت کاهش اختلاف نیز وجود دارد وقتی که نفوذ اتفاق می افتد  غلظت گاز  در هر نقطه تابعی از زمان و مکان خواهد بود . جریان گاز که از آن با شار J بیان می شود ، متناسب است با اختلاف غلظت و ثابت تناسب این معادله ضریب نفوذ D  نامیده می شود .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تصفیه آب های آلوده به آمونیاک با استفاده از تکنولوژی غشاء

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 تصفیه آب های آلوده به آمونیاک با استفاده از تکنولوژی غشاء

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.