دانلود پایان نامه : بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

پیشینه عملی خارجی

ازیانی و اوراما[1] (2014) تحقیقی با عنوان «آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه صنعتی ملل» انجام دادند. نتایج تحقیق به ارائه راهکارهایی برای بهبود توسعه صنعتی از طریق آموزش فنی و حرفه ای شد. برخی از پیشنهادها حاکی از این بودند که آموزش های فنی و حرفه ای باید به طور مناسب با سیستم سواد عمومی جهت به حداقل رساندن نرخ بیکاری جوانان یکپارچه (وابسته) باشند. همچنین راهنمائی و مشاوره در تمام مدارس کشور به درستی ارائه گردد تا فعالیت دانش آموزان و درک آنان از ارزش های آموزش و پرورش فنی و حرفه ای تقویت گردد ]36[.

روفای، بن کامین و بالاش[2] (2013) پژوهشی با عنوان «آموزش فنی و حرفه ای: به عنوان ابزاری واقعی در ریشه کنی بیکاری جوانان» انجام دادند. نتایج پژوهش در ارائه راهکارهایی برای کاهش نرخ بیکاری جوانان حاکی از این بود که دانش آموختگان باید بیشتر از پیش تشویق گردند که با دریافت وام و اعتبار به خوداشتغالی بپردازند. همچنین اگر بخواهیم ایجاد زمینه های شغلی بیشتر و فقر کاهش یابد، باید کیفیت خروجی های آموزش فنی و حرفه ای تقویت گردند ]37[.

بیاواسچی و همکارانش[3] (2012) پژوهشی با عنوان «بیکاری دوره جوانی و آموزش فنی و حرفه ای» انجام داده اند. با توجه به نتایج حاصل، اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای همراه تجربه کاری و سواد عمومی مشخص گردید و نیز در پایان سیاست هایی در مورد شیوه اجرایی آموزش و پرورش و آموزش سیستم سازگار با شرایط اقتصادی و نهادی کشور پیشنهاد گردید]38[.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.