دانلود پایان نامه : بررسي تطبيقي شاخصه‌هاي دولت حقوقي و دولت منتظم در روزنامة قانون و كاوه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسي تطبيقي شاخصه‌هاي دولت حقوقي و دولت منتظم در روزنامة قانون و كاوه

تکه ای از متن پایان نامه :

ایران با انقلاب مشروطه یا به عبارتی با ناکامی انقلاب مشروطه در دست‌یابی به اهدافش (به دلیل وجود یک سری عوامل تاریخی، ساختاری و تصادفی‌) وارد دوران دولت مطلقه خود گردید. پس از نظر تاریخی دخالت بیگانگان به خصوص در امور مجلس، جنگ جهانی اول، زوال دولت مرکزی، شورش‌های قومی محلی نظیر جنش جنگل در شمال و خیابانی در آذربایجان و… ، سبب به وجود آمدن شرایط هرج و مرج و ناامنی شده بود؛ که در چنین شرایطی ضرورت ایجاد یک دولت مرکزی قوی و متمرکز بیش از هر چیز احساس می‌گردید. چنان که ایرج جلال الملک در این زمینه چنین می‌سراید:

تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست                        امیدی   غیر از   به   سردار سپه   نیست

(طبری، 1356: 51). پس در چنین فضایی که جامعه ایرانی پس از انقلاب مشروطیت آکنده از ناامنی و اختلافات سیاسی بود، تقریباً همه مردم و بیش‌تر سیاستمداران، روشنفکران و نویسندگان خواستار تحقق حکومت مرکزی در ایران بودند و رضاخان، کسی بود که این مهم را به واقعیت تبدیل نمود (کاتوزیان، 1379: 195).

ج) دولت در عصر پهلوي اول

در جریان جنگ جهانی اول حکومت مرکزی ایران نیز به دلیل خرابکاری‌های کشورهای روس و انگلیس و عثمانی تضعیف گردید. در چنین شرایطی رضاخان میرپنج که از میان گروههای نظامی برخاسته بود با کمک انگلیسی‌ها و به قصد ایجاد حکومت مرکزی نیرومند در کشور دست به کودتا زد. کودتای 1299ه.ش رضاخان منجر به تشکیل یک دولت قوی در ایران گردید. هرچندکه رضاشاه به بعضی از آمال و آرزوهای روشنفکران از قبیل تشکیل ارتش مدرن، گسترش آموزش عمومی، احیای اقتصادی و… جامه اقدام پوشاند اما حوزه سیاست همچنان از عقلانیت دور بود و فرهنگ ایلی و قبیله‌ای بر ساختار دولت و جامعه حاکم بود.

دولت نظامی، اقتدارگرا و غرب‌گرای رضاشاه، که جان فوران آن را «استبداد نظامی، تجدد و غرب‌گرایی‌‌«(فوران، 1377: 330) و کاتوزیان «شبه مدرنیست مطلقه»(کاتوزیان، 1366: 145) توصبف کرده‌اند؛ از بسیاری جهات به دولت مطلقه اروپایی شباهت داشت. ایدئولوژی حاکم بر آن همانند دولت‌های اروپایی در قرن هیجده و نوزده، ناسیونالیسم بود. در دوره رضاشاه مرزهای ایران به دقت ترسیم گردید و حاکمیت دولت از طریق یک نیروی نظامی و یک دستگاه دیوانی یکپارچه، به تمام نقاط کشور توسعه پیدا نمود. اما تفاوت دولت رضاشاه با دولت‌های مطلقه اروپایی در غیربومی بودن و وارداتی بودن آن از یک طرف و ناقص بودن کارویژه‌های آن از طرف دیگر می باشد. پس دولت رضاشاه برخلاف دولت‌های اروپایی، دولتی بود که تحت تأثیر هنجارهای سیاست خارجی قرار داشت. پس ایران در عصر پهلوی اول با در نظر داشتن عقب افتادگی آن در عصر قاجار، جنگ جهانی اول، ضعف طبقات اجتماعی و شورش‌های محلی و … راه انقلاب از بالا و اصلاحات محافظه‌کارانه را درپیش گرفت.

تعريف مفاهيم

 بررسي تطبيقي شاخصه‌هاي دولت حقوقي و دولت منتظم در روزنامة قانون و كاوه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی شاخصه‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در روزنامه قانون و کاوه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.