دانلود پایان نامه با عنوان : نوسانات رشد صنعت

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

همجمعی

در روش همجمعی، روابط بلند مدت اقتصادي برآورد و تجزیه و تحلیل می شوند. ایده اصلی در تجزیه و تحلیل هاي همجمعی آن است که اگر چه بسیاري از سري هاي زمانی اقتصادي ناپایا هستند و یک روند افزایشی یا کاهشی دارند، اما ممکن است در بلند مدت یک ترکیب خطی از این متغیرها، همواره پایا و بدون روند باشند. تجزیه و تحلیل هاي همجمعی به ما کمک می کند که این رابطه تعادلی بلند مدت را کشف کنیم. اگر یک نظریه اقتصادي صحیح باشد در این صورت ما انتظار داریم یک ترکیب خطی از این متغیر در بلند مدت پایا و بدون روند بلند مدت باشد. در غیر این صورت اعتبار نظریه مورد نظر زیر سوال قرارمی گیرد. به همین دلیل بطور گسترده از همجمعی به منظور آزمون نظریه هاي اقتصادي استفاده شده است. این تکنیک در اجرا بسته به اینکه هدف مطالعه و آزمون فرضیات مورد نظر و تئوري هاي مربوطه آن چگونه باشد دسته بندي می گردد. بطور کلی روش هاي همجمعی در دو دسته کلی قرار می گیرند، یکی مجموعه

روش هاي همجمعی تک معادلات و دیگري روش هاي همجمعی چند معادلات. در ادامه مهم ترین روش هاي همجمعی که تاکنون توسط محققین اقتصاد سنجی مطرح و در تحقیقات تجربی اقتصادي استفاده شده است بطور اجمالی معرفی می گردد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.