دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه وکلیات تحقیق 1

1.1 مقدمه 2

2.1 بيان مساله 2

3.1  سابقه و ضرورت انجام پژوهش 4

4.1  مفروضات تحقيق 6

5.1  اهداف تحقيق 6

فصل دوم: ادبیات تحقیق 8

1.2 مقدمه 9

2.2 مديريت زنجيره‌ي‌تأمين 9

1.2.2 فرآيند ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين 12

2.2.2 تحليل پوششي داده‌ها 12

3.2 تعريف عملکرد و مجموعه امکان توليد 13

1.3.2 مدل ورودي‌گرا و خروجي‌گرا 20

2.3.2 مزايا و معايب تحليل پوششي داده ها 20

3.3.2  مدل کارت امتيازدهي متوازن 22

4.3.2  مفهوم کلي کارت امتيازي متوازن 23

5.3.2  معرفي وجوه كارت امتيازي متوازن 25

4.2  پیشینه تحقیق 28

1.4.2 معيارهاي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين 33

1.1.4.2 شاخص‌هاي ارزيابي چِن 33

2.1.4.2 شاخص‌هاي تحقيق گوناسکاران و همکاران 40

فصل سوم: روش تحقیق 43

1.3 مدل چارنز، کوپر و رودز 44

2.3  مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی 45

1.2.3 سیستم‌های خطی فازی 45

3.3  متدولوژی پژوهش 51

1.3.3  مدل تركيبی BSC-FDEA 52

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق 56

1.4  شرح مساله 57

2.4 استخراج شاخص ها 58

1.2.4 جامعه آماري 58

2.2.4  نمونه آماري 59

3.2.4  طراحي پرسشنامه 60

3.4  شاخص‌های ارزیابی 65

4.4 داده‌های مساله 66

5.4  مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی 68

  1. 4. 6 نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی 69

4 .7  تحلیل حساسیت 71

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 74

1.5 مقدمه 75

2.5 نتایج 75

3.5 بحث 78

4.5 پیشنهادات کاربردی پژوهش 80

5.5 محدودیتهای پژوهش 81

6.5 پیشنهادات آتی 81

پیوست 83

پیوست الف: شاخص‌های ارزیابی چِن 84

پیوست ب: چارچوب ارائه شده توسط گوناسکاران و همکاران برای معیارهای ارزیابی 87

پیوست پ: مدل‌های ارزیابی کارآیی زنجیره‌ی‌تأمین و مشخصات آن‌ها 88

پیوست ت: شاخص‌های ارزیابی شپرد و گانتر 93

منابع 99

فهرست اشکال

شکل  2- 1 : يک نماي ساده از زنجيره‌ي‌تأمين 9

شکل 2 2 : يک نماي کامل از زنجيره‌ي‌تأمين 10

شکل  2- 3 : فرآيند ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين 12

شکل2-4 : يک واحد تصميم‌گيري با يک خروجي و يک ورودي 14

شکل2- 5 : يک واحد تصميم‌گيري و خروجي‌ها و ورودي‌هاي آن 14

شکل  2-6 : واحد فرضي با ورودي کمتر، خروجي يکسان 17

شکل  2 7 : واحد فرضي با ورودي يکسان، خروجي بيشتر 17

شکل 2 8 : واحد فرضي با ورودي کمتر، خروجي بيشتر 18

شکل  2 9 : نمايش يکي از ضعف‌هاي مدل تحليل پوششي داده‌ها 22

شکل  2- 10 : خلاصه وجوه کارت امتيازي متوازن (کاپلان و نورتون 1992) 28

شکل  3- 1 : واحد تصمیم‌گیری با s ورودی و m خروجی 44

شکل  3 2 : تعریف نامساوی فازی 47

شکل  3 3 : نمایش بیشینه‌سازی یک عدد فازی 48

شکل 3 4 : نمایش … 49

شکل 3 5 : فرایند انجام مطالعه 52

شکل  3- 6 : مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد 54

شکل  4 1 : نمایی از زنجیره‌ی‌تأمین مساله مورد بررسی 58

شکل 4 2: مدل مفهومی تحلیل پوشش داده‌های فازی 68

شکل  4 3 : رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری در سطوح مختلف اطمینان 73

فهرست جداول

جدول  2 1 : دسته‌بندي شاخص‌هاي ارزيابي چِن 34

جدول 2 2 : دسته‌بندي شاخص‌هاي تحقيق گوناسکاران 40

جدول  3 1 : ساختار تکمیلی B S C-D E A 53

جدول  4 1 : شاخص هاي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين از چهار (B S C) 60

جدول  4 2 : شاخص‌های ارزیابی در نظر گرفته شده برای مساله 65

جدول  4 3 : مقادیر مربوط به شاخص‌های هزینه‌ای برای زنجیره‌های تأمین 67

جدول  4 4 : داده‌های مربوط به شاخص‌های غیر هزینه‌ای زنجیره‌های تأمین 67

جدول  4 5: مقادیر کارآیی‌های محاسبه شده برای شش واحد تصمیم‌گیری 70

جدول  4 6 : رتبه‌بندی زنجیره‌های تأمین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی 71

جدول  4 7:  کارآیی زنجیره‌های تأمین در سطوح اطمینان مختلف 72

جدول 5-1 :رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری با استفاده از سه روش 77

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.