دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : ارزيابي وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارزيابي وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

فهرست مطالب

عناوين صفحات
فصل اول : كليات تحقيق 1
       1-1 انتخاب حوزه تحقيق 2
      1-2 بيان خلاصه اي از مسئله و پرسش آغازين 2
       1-3 ضرورت انجام تحقيق 4
       1-4 نوآوري هاي تحقيق 5
       1-5 اهداف تحقيق 6
       1-6 نحوه بررسي ادبيات موضوع 7
       1-7 کليد واژگان جستجو 7
فصل دوم :  مروري بر ادبيات موضوع 8
       2-1 مديريت زنجيره تامين 9
       2-2 تاريخچه و روند تکامل مديريت زنجيره تامين 10
 

2-2-1 دهه 1950 و 1960

10
ز

2-2-2 دهه 1970

11
             2-2-3 دهه 1980 11
             2-2-4 دهه 1990 11
       2-3 عمليات اصلي زنجيره تامين 12
             2-3-1 عمليات تامين منابع و تدارکات 13
                   2-3-1-1 خريد 14
                   2-3-1-2 مديريت مصرف 15
                    2-3-1-3 انتخاب فروشنده 15
                    2-3-1-4 مذاکره قرارداد 16
                    2-3-1-5 مديريت قرارداد 17
       2-4 تاريخچه مساله انتخاب تامين کنندگان 18
       2-5 روش هاي حل مسئله انتخاب تامين کنندگان 22
             2-5-1 روش هاي تحليلي 22
             2-5-2 تکنيک هاي هوش مصنوعي 22
 

2-5-3 تکنيک هاي MADM

24
ح

2-5-4 مدل هاي رياضي

25
             2-5-5 مدل هاي آماري 27
             2-5-6 تئوري مجموعه هاي فازي 27
       2-6 بررسي ويژگي هاي مختلف مساله انتخاب تامين کنندگان 29
             2-6-1 تعين اندازه سفارشات به تامين کننده ها 29
             2-6-2 مدل هاي چند دوره اي 30
             2-6-3 مدل هاي موجودي 30
       2-7 جمع بندي 31
 فصل سوم : شرح مسائل مختلف و پيش فرض هاي آن 32
       3-1 مقدمه 33
       3-2 مدل سفارش يك محصول خاص 33
       3-3 معيارهاي مهم به کار گرفته شده در انتخاب تامين کنندگان 35
       3-4 مدل سفارش همزمان چند محصول 37
       3-5 مدل انتخاب ترکيب بهينه وسائل حمل و نقل 40
 
 

3-6 مدل انتخاب تامين كنندگان با حداقل کردن هزينه هاي موجودي و نگهداري کالا

41
       3-7  جمع بندي 42
فصل چهارم: معرفي مدل هاي ارائه شده        43
       4-1 مقدمه   44
       4-2 معرفي مدل پيشنهادي تک محصولي    44
             4-2-1 پارامترهاي مدل تک محصولي 44
             4-2-2 فرمولسازي رياضي 45
             4-3 مدل سفارش همزمان چند محصول 47
             4-3-1  پارامترهاي مدل سفارش همزمان چند محصول 47
             4-4 مدل انتخاب تامين کنندگان به همراه انتخاب وسايل حمل و نقل 50
             4-4-1 پارامترهاي مدل 51
             4-4-2 فرمولسازي رياضي 52
             4-5 پارامترهاي مدل انتخاب تامين کنندگان با در نظر گرفتن هزينه هاي موجودي 54
             4-5-1 فرمولسازي رياضي 55
       4-6 جمع بندي 57
 

فصل پنجم : نتايج عددي

58
      5-1 مقدمه 59
      5-2 تکنيک هاي تصميم گيري چند هدفه و برنامه ريزي آرماني 59
      5-3 تبديل مدل غير خطي چند هدفه به مدل غير خطي تک هدفه 63
     5-4 نتايج عددي براي مدل سفارش تک محصولي 67
     5-5 مثال هاي عددي مدل سفارش همزمان چند محصول 71
     5-6 نتايج عددي براي مدل انتخاب ترکيب بهينه وسايل حمل و نقل 77
     5-7 نتايج عددي براي مدل انتخاب تامين کنندگان با احتساب هزينه موجودي و نگهداري 81
فصل ششم: نتيجه گيري 84
     6-1 نتايج کسب شده 85

 

فهرست جداول

عنوان جدول صفحات
جدول2-1 دسته بندي مقالات مختلف 21
جدول 5-1 تعداد متغير ها،محدوديت ها و محدوديت هاي غير خطي 65
جدول 5-2 تعداد متغير ها، محدوديت هاي مسئله با ابعاد مختلف 66
جدول 5-3 شبکه تامين بهينه برای مدل تک محصولي 67
جدول 5-4 مثال عددي براي مدل تک محصولي 70
جدول 5-5 ضريب مصرف مواد اوليه مختلف در محصولات 71
جدول 5-6 پاسخ هاي بهينه بدست آمده براي مسائل مختلف 74
جدول 5-7 پاسخ هاي بهينه بدست آمده براي مدل با ابعاد بزرگتر 76
جدول 5-8 پاسخ هاي بدست آمده براي مسائل حمل و نقل 77
جدول 5-9 پاسخ هاي بدست آمده براي مسائل حمل و نقل با سايز بزرگ 79
جدول 5-10 محصولات و مواد اوليه توليدي به وسيله هر تامين کننده 81
جدول 5-11 ضريب مصرف هر يک از مواد اوليه در محصولات 81
جدول 5-12  پاسخ هاي بهينه حاصل از حل مدل 81
فهرست شکل ها و نمودار ها

عنوان شكل و نمودار

 

صفحات

شکل 2-1 زنجيره تامين ساده 9
شکل 2-2 زنجيره تامين توسعه يافته 10
شکل 2-3 سير تکاملي زنجيره تامين 12
شکل 2-4 عمليات زنجيره تامين 13
نمودار 2-5 توزيع مقالات هوش مصنوعي 23
نمودار 2-6 توزيع مقالات MADM 25
نمودار 2-7 توزيع مقالات مربوط به مدل هاي رياضي 26
نمودار 2-8 تعداد مقالات فازي منتشر شده در هر سال 27
شکل 2-9 مقالات تركيبي روش AHP با ساير روش ها 28
نمودار 2-10 نسبت تعداد مقالات تکي و ترکيبي در 10 سال اخير 29
شکل 3-1 شبکه تامين قطعه مورد نظر خريدار و مواد اوليه 35
شکل 3-2 شبکه تامين مربوط به سفارش همزمان چند محصول 39
شکل 5-1 روش هاي تصميم گيري با اهداف چندگانه 60
شکل 5-2 شبکه تامين بهينه براي مدل تک محصولي 67
شکل 5-3 شبکه تامين بهينه براي سفارش همزمان چند محصول 73

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ارزيابي وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه ارزيابي وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارزيابي وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.