دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان  صفحه
فصل 1 مقدمه 1

1-1 توالی عملیات و زمان‌بندی 2

1-2 آشنایی با مفاهیم زمان‌بندی 3

1-2-1 نمادگذاری 4

1-2-2 سلسله مراتب پیچیدگی 9

1-3 راهنمای فصل‌های رساله 12

فصل 2 جریان‌کارگاهی 14

2-1 مسئله جریان‌کارگاهی 15

2-2 مرور ادبیات جریان‌کارگاهی 17

2-3 الگوریتم‌های ابتکاری 18

2-3-1 مروری بر الگوریتم‌های ابتکاری در حوزه جریان‌کارگاهی 19

2-3-2 الگوریتم جانسون 21

2-3-3 الگوریتم پالمر 23

2-3-4 الگوریتم NEH 24

2-4 جمع بندی 26

فصل 3 جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 27

3-1 جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 28

3-2 مرور ادبیات جریان‌کارگاهی با محدودیت ‌عدم‌توقف 30

3-3 مدل ریاضی عدد صحیح جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 33

3-4 مروری بر الگوریتم‌های ابتکاری مسئله جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 35

3-5 مروری بر الگوریتم‌های فراابتکاری مسئله جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 39

3-6 تشریحی بر بهترین الگوریتم در ادبیات موضوع 42

3-7 جمع بندی 44

فصل 4 الگوریتم و روش حل پیشنهادی 45

4-1 الگوریتم فراابتکاری مورچگان 46

4-2 بکارگیری الگوریتم مورچگان در حل مسائل جریان‌کارگاهی 47

4-3 الگوریتم پیشنهادی مورچگان 47

4-3-1 مقداردهی اولیه فرومون 48

4-3-2 قاعده تغییر حالت 48

4-3-3 قاعده به‌هنگام کردن محلی 49

4-3-4 قاعده به‌هنگام کردن نهایی 50

4-3-5 به هنگام کردن فرومون‌های بیشینه و کمینه 50

4-3-6 جستجوی محلی 51

4-3-7 الگوریتم شبیه سازی تبرید 53

4-3-8 الگوریتم مورچگان اصلاح شده 55

4-4 نتایج پیاده‌سازی الگوریتم پیشنهادی 58

4-4-1 مسائل نمونه 58

4-4-2 پارامترهای الگوریتم 59

4-4-3 نتایج 59

فصل 5 جمع‌بندی و پیشنهاد تحقیقات آتی 68

5-1 نتایج بدست آمده 69

5-2 زمینه‌های تحقیقاتی 70

مراجع 71

پیوست 1: داده‌های مسائل نمونه 78

واژه نامه فارسی به انگلیسی 80

واژه نامه انگلیسی به فارسی 82

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان صفحه

جدول ‏2‑1: داده های مثال مسأله جریان‌کارگاهی 16

جدول ‏2‑2: گام اول محاسبه Cmax برای مثال جریان‌کارگاهی 16

جدول ‏2‑3: گام اول محاسبه Cmax برای مثال جریان‌کارگاهی 17

جدول ‏4‑1: اطلاعات مسائل نمونه 58

جدول ‏4‑2: مقدار پارامترهای الگوریتم پیشنهادی 59

جدول ‏4‑3: مقایسه سه الگوریتم پیشنهادی و ارائه شده 60

جدول ‏4‑4 مقایسه سه الگوریتم پیشنهادی و ارائه شده بر اساس تعداد جواب‌های تولید شده 61

جدول ‏4‑5: نتایج 7 الگوریتم‌ بر پایه جست و جوی محلی برای مسائل نمونه کارلیر 65

جدول ‏4‑6: نتایج الگوریتم‌ ارائه شده با بهترین الگوریتم یافت شده در ادبیات مسائل نمونه کارلیر 65

جدول ‏4‑7: نتایج الگوریتم‌های بر پایه جستجوی محلی برای مسائل بزرگ و متوسط 66

جدول ‏4‑8: مقایسه الگوریتم اصلاح شده با یهترین الگوریتم‌های موجود در ادبیات 67

 

فهرست شکل‌ها

 

عنوان صفحه

شکل ‏1‑1:  شمایی از محیط تک ماشینه 5

شکل ‏1‑2: شمایی از محیط جریان‌کارگاهی 5

شکل ‏1‑3: شمایی از محیط جریان‌کارگاهی انعطاف پذیر 6

شکل ‏1‑4: سلسله پیچیدگی تابع هدف 10

شکل ‏1‑5 : سلسله پیچیدگی محیط ماشین 11

شکل ‏1‑6: سلسله پیچیدگی محدودیت های عملیات 11

شکل ‏2‑1: نمودار گانت مثال جریان‌کارگاهی 17

شکل ‏3‑1: شمایی از مسئله جریان کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 28

شکل ‏4‑1: شبه کد الگوریتم مورچگان اولیه 52

شکل ‏4‑2: شبه کد الگوریتم شبیه‌سازی تبرید 55

شکل ‏4‑3: شبه کد الگوریتم جستجوی محلی اصلاح شده 56

شکل ‏4‑4: شبه کد الگوریتم مورچگان اصلاح شده 57

شکل ‏4‑5: درصد بهبود برای الگوریتم‌های ارائه شده 62

شکل ‏4‑6: مقایسه نتایج الگوریتم اصلاح شده با الگوریتم DPSOVND برای مسائل ریورز 64

 

فهرست کلمات اختصاری

 

عبارت کامل   مخفف
Ant Colony optimization : ACO
Ant Colony System : ACS
Batching : Batch
Blocking : Block
Breakdown : Brkdwn
First Come First Servised : FCFS
Flexible Flowshop : FFc
job Family : FMLs
Flowshop Scheduling : FS
Longest Processing Time : LPT
Mix-Integer Programing : MIP
No-Wiat Flowshop Scheduling : NWFS
Precint : Prec
Preemption : Prmp
Permutation : Prmu
Particle Swarm Optimization : PSO
Reciculation : Rcrc
Simulated Annealing : SA
Shortest Processing Time : SPT
Traveling Saleman Problem : TSP

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.