دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی : زمان بندي توليد تخصيص منابع محدود در طول زمان براي انجام گروهي از فعاليت‏ها

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

زمان بندي توليد تخصيص منابع محدود در طول زمان براي انجام گروهي از فعاليت‏ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست رئوس مطالب

فصل اول. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مساله. 2

1-3. ضرورت و اهداف پژوهش… 2

1-4. پیش فرض های پژوهش… 3

1-5. خلاصه فصل.. 4

فصل دوم. 5

2-1. مقدمه. 6

2-2. مرور ادبیات.. 6

2-3. پیشینه تحقیق.. 8

2-4. خلاصه فصل.. 13

فصل سوم. 14

3-1. مقدمه. 15

3-2. روش پژوهش… 15

3-2-1. مدل ریاضی.. 15

3-2-1-1.  فرضیات مساله. 15

3-2-1-2. پارامتر ها و متغیر های مساله. 16

3-2-1-3. توابع هدف.. 16

3-2-1-4. محدودیتهای مساله. 17

3-2-1-5. مدل مساله. 20

3-2-1-6. اعتبارسنجی مدل. 21

3-2-2.روش های فرا ابتکاری.. 22

3-2-2-1. الگوریتم مورچگان. 23

3-2-2-1-1. مقدمه. 23

3-2-2-1-2. مزیتهای ACO.. 24

3-2-2-1-3. کاربردهای ACO.. 25

3-2-2-1-4. الگوریتم ACO.. 25

3-2-2-2-1. مقدمه. 263-2-2-2. الگوریتم ژنتیک… 26

3-2-2-2-2. ساختار الگوریتم ژنتیک… 27

3-2-2-2-3. عملگرهاي الگوریتم  ژنتيك… 28

3-2-2-2-4. روند کلی الگوریتم ژنتیک… 32

3-2-2-2-5. شرط پايان الگوريتم. 34

3-3. خلاصه فصل.. 34

فصل چهارم. 35

4-1. مقدمه. 36

4-2. طراحی ساختار جواب.. 36

4-3. مقادیر پارامترهای حل مساله توسط الگوریتمهای ژنتیک و مورچگان. 38

4-4. نتایج محاسباتی.. 41

4-5. تحلیل حساسیت.. 46

4-6. خلاصه فصل.. 48

فصل پنجم. 49

5-1. مقدمه. 50

5-2. نتیجه گیری.. 50

5-3. پيشنهادات.. 51

5-4. خلاصه فصل.. 52

چکیده انگلیسی.. 53

پیوست.. 55

منابع و مآخذ. 60

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

زمان بندي توليد تخصيص منابع محدود در طول زمان براي انجام گروهي از فعاليت‏ها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 زمان بندي توليد تخصيص منابع محدود در طول زمان براي انجام گروهي از فعاليت‏ها

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.