دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل اول: حقیقت در آثار هایدگر

  • حقیقت در رساله وجود وزمان هایدگر……………………………………………………………………………………………….1
  • حقیقت در رساله درباره ذات حقیقت ………………………………………………………………………………………………5
  • حقیقت در رساله سرآغاز کار هنری ……………………………………………………………………………………………….11
  • حقیقت در پرسش از تکنولوژی …………………………………………………………………………………………………….21

فصل دوم: تفسیر هایدگر بر تمثیل غار افلاطون

متن کامل در سایت امید فایل 

2-1-مرحله اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-1-1- تفسیر مرحله اول آشکارگی سایه ها……………………………………………………………………………………………..31

2-2- مرحله دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-2-1- تفسیر مرحله دوم………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-3- مرحله سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-3-1- تفسیر مرحله سوم: صعود از غار به سوی نور خورشید…………………………………………………………………35

2-3-2- اول :درجات آشکارگی: ایده به عنوان آشکارگی اولیه وباشندگان حقیقی……………………………………41

2-4- مرحله چهارم: بازگشت زندانی آزاد شده به غار ………………………………………………………………………………45

2-4-1- تفسیر مرحله چهارم……………………………………………………………………………………………………………………..45

2-5-1-دیدن به عنوان اوران ونوین : دیدن وامر قابل دیدن  در اخذ نور………………………………………………….51

2-5-2- خیر توانایی است که همه چیز به آن وابسته است……………………………………………………………………..53

2-5-3- سوال درباره ذات حقیقت چونان پرسش درباره تاریخ ذات بشر وتربیت نفس اوست………………….53

 

عنوان                                                                                                                                    صفحه

2-6- سوال درباره ذات ناحقیقت: افول تجربه بنیادین آلثیا …………………………………………………………………………..56

2-6-1- غفلت از سوال درباره ذات پنهانی:انتقال از سوال درباره ذات حقیقت به سوال درباره ذات ناحقیقت…57

2-6 -2 مفاهیم بنیادین : پسدوس،لته، آ-لثیا…………………………………………………………………………………………………59

فصل سوم: تفسیر هایدگر بر تئتتوس افلاطون

3-1- نسبت معرفت به عنوان ادراک حسی با حقیقت…………………………………………………………………………………..65

3-1-1- کلمه دیدار ونسبت آن با ادراک حسی……………………………………………………………………………………………67

3-1-2- چیستی روح…………………………………………………………………………………………………………………………………….68

3-1-3- واژه دیانوئین…………………………………………………………………………………………………………………………………….69

3-2- گام های وحدت ادراک حسی در همه نسبت های آن………………………………………………………………………..69

3-2-1-گام اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

3-2-2-گام دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………70

3-2-3-گام سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

3-2-4-گام چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

3-3- پاسخ دوم تئتتوس اپیستمه دوکسا است……………………………………………………………………………………………..82

3-3-1- رابطه دوکسا با حقیقت…………………………………………………………………………………………………………………. 83

3-3-2- امکان باور نادرست و رابطه آن با حقیقت………………………………………………………………………………………85

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.