دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : نقد و بررسی مرجعیت اهل کتاب در بین صحابه در نقل روایات و تفسیر قرآن

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 نقد و بررسی مرجعیت اهل کتاب در بین صحابه در نقل روایات و تفسیر قرآن

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله. 7

1-2- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 9

1-3- سوالات تحقیق.. 9

1-3-1- سوال اصلی.. 9

1-3-2- سوالات فرعی.. 9

1-4- فرضیات.. 10

1-5- سابقه وپیشینه­ی تحقیق.. 10

1-6- اهداف وکاربردهای تحقیق.. 11

1-7- روش تحقیق.. 11

1-8- اصطلاحات.. 12

1-8-1- صحابه 12

1-8-2- اهل کتاب.. 13

1-8-3- مرجعیت علمای اهل­کتاب.. 13

فصل دوم

2-1- بررسی دلایل موافقان مراجعه به اهل کتاب.. 17

2-1-1- نجم الدین طوفی.. 17

2-1-2-ابن­تیمیه. 19

2-1-3- ابن­کثیر. 20

2-1-4- ابن­حجر. 24

2-1-5- ذهبی.. 26

2-1-5-1-مراجعه به علت تشابه مطالب برای تکمیل جزئیات.. 26

2-1-5-2-عدم حضور پیامبرp، عامل مراجعه­ی صحابه به اهل­کتاب.. 29

2-1-5-3- بی اهمیتی حجم یا محتوای مراجعات صحابه به اهل­کتاب.. 30

2-1-5-4- اخذ مطالب موافق با عقاید اسلامی از اهل کتاب.. 32

2-1-5- 5- استقرار احکام و دفع خوف اختلاط.. 35

2-1-6- رشیدرضا و نقش پیامبرpدر نقل حدیث جساسه. 37

2-2- بررسی نظریات مخالفان قاطع مراجعه به اهل کتاب.. 38

2-2-1- ابن خلدون. 38

2 -2-2- ابوریه 41

2-2-3- رمزی نعناعه …………………………………………………………………………………… 43

2-2-4- محمد هادی معرفت.. 44

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………… 46

فصل سوم:

3-1- صحابه وچگونگی موضع­گیری آنان درقبال مراجعه به اهل کتاب.. 51

3-1-1-گروه اول. 52

3-1-1-1-ابوذرغفاری (م:32 هق) 52

3-1-1-2- عبدالله بن مسعود(م: 32هق) 55

3-1-1-3- حذیفه بن یمان(م: 36 هق) 57

خلاصه …………………………………………………………………………………………. 58

3-1-2-گروه دوم. 58

3-1-2-1- ابن­عباس (69 هق) 58

خلاصه …………………………………………………………………………………………………………. 69

3-1-3-گروه سوم. 69

3-1-3-1-عمربن خطاب ……………………………………………………………………………………..71

3-1-3-2-كعب الاحبار 73

3-1-3-2-1- مخالفان وثاقت کعب­الاحبار 76

3-1-3-2-2- موافقان وثاقت کعب.. 81

خلاصه ………………………………………………………………………………………………………. 87

3-1-3-3-عثمان بن عفان ……………………………………………………………………………………87

3-1-3-4- عبداللّه بن سلام(43 هق) 88

3-1-3-5- ابوهریره (58 هق) 90

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………….. 97

3-1-3-6- زید بن­ثابت (45ق)  ………………………………………………………………………… 98

خلاصه …………………………………………………………………………………………………….. 102

3-1-3-7- عبداللّه بن­عمروبن عاص (55 هق) 102

           خلاصه 105

فصل چهارم:

4-1- شواهد مراجعات صحابه به اهل­کتاب و تاثیر گذاری تازه مسلمانان از مسند احمد، موطأ             مالک و صحاح سته  111

4-1-1- سوالات حاوی حکم از اهل­کتاب.. 111

4-1-1-1- کعب­الاحبار 112

4-1-1-2- ابوهریره 112

4-1-1-3- زید بن ثابت.. 114

4-1-1-4- عبدالله عمروبن­عاص… 114

4-1-2- سوالات تفسیری از اهل­کتاب.. 115

4-1-2-1- کعب­الاحبار 115

4-1-3- سوالات صحابه از اهل کتاب درباره­ی بلاد. 116

4-1-3-1-کعب­الاحبار 117

خلاصه ……………………………………………………………………………………………… 118

4-2- استخراج شواهد از دیگر کتب اهل­سنت.. 118

4-2-1- سوالات تفسیری از اهل­کتاب.. 120

4-2-1-1- کعب­الاحبار 120

4-2-1-2- ابن­عباس.. 122

4-2-1-3- عبد الله بن عمر و عاص ………………………………………………………………….. 124

4-2-2- سوالات حاوی افعال و اعمال. 124

4-2-2-1- کعب­الاحبار 126

4-2-2-2- زیدبن­ثابت.. 131

4-2-3- سوالات حاوی مسائل اعتقادی و فکری ……………………………………………………….131

4-2-3-1- کعب­الاحبار 131

4-2-3-2- عبدالله بن عمر. 133

4-2-4- رفع اختلاف قرائات قرآن توسط رأی اهل­کتاب.. 133

4-2-4-1- کعب الاحبار ………………………………………………………………………………………. 134

4-2-5- شواهد در توصیف پیامبرp و امت ایشان. 135

4-2-5-1- کعب­الاحبار 135

4-2-6- انذار و نصیحت­های در خواستی عمر از کعب­الاحبار 135

4-2-7- نقل­های مستقل و بدون مقدمه­ی کعب­الاحبار 136

4-2-8- اعطاء برخی مقامات ازجانب کعب­الاحبار 137

4-2-9- غیبگویی­های کعب­الاحبار نسبت به خلیفه عمر و تأیید او 139

4-2-10- اعلم مردم ازدیدگاه کعب الاحبار 142

4-2-11- آموزه­های اخلاق عملی کعب الاحبار برای صحابه. 142

4-2-12- بزرگداشت شهرهای خاص توسط کعب الاحبار 145

4-2-13- نمونه هایی ازداستانسرائی های کعب الاحبار 150

خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………. 155

نتیجه گیری نهایی 159

منابع و مواخذ ……………………………………………………………………………………………………………… 168

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه نقد و بررسی مرجعیت اهل کتاب در بین صحابه در نقل روایات و تفسیر قرآن

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه نقد و بررسی مرجعیت اهل کتاب در بین صحابه در نقل روایات و تفسیر قرآن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

نقد و بررسی مرجعیت اهل کتاب در بین صحابه در نقل روایات و تفسیر قرآن

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.