دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول کلیات ومفاهیم.. 11

1.1بیان مسئله.. 12

1.2ضرورت و اهداف…. 12

1.3سؤالات اصلی تحقیق… 13

1.4سؤالات فرعی تحقیق… 13

1.5.فرضیات تحقیق… 13

1.6پیشینة تحقیق… 14

1.7چهار چوب نظری تحقیق… …………..14

1.8 مفاهیم: نگاهی گذرا به زندگی علامۀ طباطبایی & وسید قطب وتفاسیر المیزان وفی ظلال القرآن             15

1.8.1زندگی نامۀ علامۀ طباطبایی&.. 15

1.8.2.نحوۀ شکل گیری تفسیرالمیزان.. 17

1.8.3ویژگی ها و روش تفسیری علامه&درتفسیر المیزان… 18

1.8.4.زندگی نامه سید قطب…. 21

1.8.5نحوۀ شکل گیری تفسیر فی ظلال القرآن… 24

1.8.6ویژگی‌ها و روش تفسیری سید قطب…. 25

1.8.7روش تفسیر قرآن به قرآن و جایگاه‌ان در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن… 28

1.8.8تعریف و اهمیت روش تفسیر قرآن به قرآن… 30

فصل دوم مروری بر تاریخ نگارش و جمع قرآن کریم.. 35

2.1معنای جمع در لغت و در اصطلاح علوم قرآنی… 39

2.2کیفیت جمع و تدوین قرآن در زمان رسول خدا|.. 42

2.2.1دیدگاه‌اول: موافقان جمع وتدوین قرآن درزمان پیامبر اکرم| .. 43

2.3جمع و تدوین قرآن در زمان خلفا و امام علی × 48

2.4توقیفی یا اجتهادی بودن ترتیب آیات وسوره‌ها. 52

2.4.1توقیفی یا اجتهادی بودن ترتیب آیات:. 53

2.4.2توقیفی یا اجتهادی بودن ترتیب سوره‌ها. 56

2.4.3نظریه تفصیلی… 60

متن کامل در سایت امید فایل 

فصل سوم بررسی تناسب در سوره‌ها وآیات قرآن.. …63

3.1تناسب در لغت…. 64

3.2تناسب در اصطلاح علوم قرآنی… 64

3.3تاریخچه و پیشینه‌ای از علم تناسب…. 65

3.4.ضرورت و اهمیت پرداختن به علم تناسب… 68

3.4.1ردّ اتّهام و شبهه تحریف و جابجایی آیات قرآن.. 68

3.4.2دفاع ازاصول اعتقادی شیعه درسایۀ پرداختن به تناسب آیات…. 69

3.5فواید علم تناسب…. 69

3.5.1کمک به فهم قرآن و تفسیر.. 70

2.5.2اثبات معجزه بودن قرآن… 70

3.5.3کمک کردن به دیگر قضایای علوم قرآنی… 71

فصل چهارم انواع مناسبت وجایگاه آن در تفاسیر المیزان وفی ظلال القرآن 72

4.1.1ارتباط بین ابتدای یک سوره با انتهای سوره قبل… 74

4.1.2ارتباط مضمونی میان سوره‌های هم جوار.. 80

4.1.3ارتباط بین سوره‌هایی كه در آغاز ویا فرجام شبیه‌هم هستند.. 84

4.1.4ارتباط میان بخشی از یک سوره با بخشی از سورۀ دیگر.. 87

4.1.5ارتباط بین سوره‌هایی كه در موضوع و هدف شبیه‌هم هستند.. 90

4.2تناسب و ارتباط بین آیات در یک سوره. 94

4.2.1ارتباط در سر آغاز و فرجام یک سوره. 101

4.2.2ارتباط بین اجزا یک آیه ( هماهنگی و تناسب واژه‌ها وجملات). 108

4.2.3ارتباط بین آیات یک سوره با ابتدای آن.. 112

4.2.4ارتباط بین آیات غیر مجاور در یک سوره. 115

4.2.5ارتباط بین آیات مجاور در یک سوره. 119

4.2.5.1انواع مناسبت میان آیات همجوار.. 122

4.2.5.2اسباب مناسبت (وجوه‌ارتباط). 127

4.2.6ارتباط بین آیاتی که بظاهر غیر متناسب هستند.. 142

4.2.7ارتباط و تناسب آیات به دلیل وحدت موضوعی ( هدف ) در سوره. 162

4.2.7.1تعریف وحدت موضوعی… 162

4.2.7.2دلایل وحدت موضوعی در سوره‌ها. 166

4.2.7.3پیامدها ونتایج نظریۀ وحدت موضوعی… 174

فصل پنجم سیاق آیات ونقش آن در تفسیر آیات در تفاسیر المیزان وفی ظلال القرآن … 176

5.1تعریف لغوی سیاق… 177

5.2تعریف اصطلاحی سیاق… 177

5.3نقش و اهمیت سیاق در تفسیر آیات…. 179

5.4.تفسیر واژه‌ها و مفردات با استفاده‌از سیاق… 181

5.5کشف معانی وتبیین مقصود آیات( تفسیر آیات) با استفاده‌از سیاق… 184

5.6تشخیص مکّی یا مدنی بودن آیات و سوره با کمک سیاق… 187

5.7.تعیین مصداق با کمک سیاق… 191

5.8پذیرش ویا عدم پذیرش بعضی تفسیرها در بارۀ آیات…. 193

5.9.پذیرش یا عدم پذیرش روایات با کمک سیاق آیات…. 196

5.10پذیرش یا عدم پذیرش اسباب النزول با کمک سیاق… 201

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.