دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-1- مقدمه

امروزه بیماری‌های مزمن در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد. ریشه‌ی اکثر این بیماری‌ها اضافه وزن یا چاقی، عدم تحرک جسمانی و عوامل ژنتیک می­باشد (15). چاقی و اضافه وزن عاملی مستقل برای بسیاری از بیماری‌ها مانند بیماری‌های قلبی – عروقی، دیابت نوع دوم، پرفشار خونی، معضلات تنفسی و بعضی سرطان‌ها می باشد (3). بدین جهت تحقیقات فراوانی در خصوص فعالیت بدنی و تاثیر آن بر بدن انجام شده می باشد. به طور متعددی گزارش شده می باشد که اضافه وزن منجر بهاکثریت مردم در طولانی مدت دوباره دچار افزایش وزن می‌شوند [2]. تحقیقاتفراوانیدرخصوصمتابولیسمچربیدربدنوعملکردسلولهایچربیوتأثیرفعالیتبدنیوموادمترشحهازبافتچربیانجامشدهاست. برخلافآن چهدرگذشتهتصورمی شدکهبافتچربیبافتذخیرهانرژیبدنبودهودرفعلوانفعالاتبیوشیمیاییوترشحموادنقشیندارد،امروزهمشخصشدهکهبافتچربیبافتزندهوفعالیاستودرترشحمولکول هایبیوشیمیاییبهداخلجریانخوننقشمهمیراایفامی نماید [26]. نشان داده شده می باشد که در افراد چاق افزایش فعالیت آنژیوتانسیوژن (AGT)، رنین، آلدوسترون، آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACE)هست، به علاوه افزایش بیانسیستمرنین–آنژیوتانسین–آلدوسترون (RAAS) در بافت چربی مخصوصا در جوندگان چاق توصیف شده می باشد [3].

 

2-2-2. سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون

RAAS مجموعه به هم بافته ای جهت حفظ تعادل فشار خون و مایعات/ الکترولیت ها ی بدن می باشد. یک طرح کلی از RAAS در شکل 1 نشان داده شده می باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.