دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسي رابطه بين عوامل سازماني ، مديريتي و ارتقاء بهره وري نيروي انساني

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي ارتباط بين عوامل سازماني ، مديريتي و ارتقاء بهره وري نيروي انساني

تکه ای از متن پایان نامه :

کارکنان ستادي شاغل در ساختمان مرکزي بانک سامان هستند که به طور تصادفي انتخاب و با بهره گیری از پرسشنامه نسبت به اخذ ديدگاه آنان اقدام شده می باشد و نشان مي دهد که در نظر داشتن نيازهاي اساسي کارکنان ، مشارکت کارکنان در تصميم گيري ها و سبک رهبري مشارکتي مدير موجب افزايش بهره وري کارکنان در محيط کار مي گردد .

پترو بلاگا و جوزف [1]در سال ( 2014 ) در تحقيق افزايش بهره وري منابع انساني در فرايند توليد به اين نتيجه رسيده اند که بسياري از معضلات مديريت منابع انساني از نظر فني ، مفهومي و بومي ، با بهره گیری از مهارت هاي مديران حل مي گردد . با اين حال ، اگر تصميم گيري مدير بر اساس تجزيه و تحليل و با بهره گیری از روش هاي کارآمد و ابزار باشد موفقيت بيشتر و نتايج بهتري را مي توان بدست آورد .

ميرزايي در سال ( 2012 )  در بررسي عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري نيروي انساني در سازمان صنعت ، معدن و تجارت 6 فرضيه زير را با بهره گیری از مدل کوپمن در نظر گرفته می باشد که شامل :

1 – مشارکت کارکنان

2 – انتخاب و گزينش

3 – سيستم جبران خدمات

4 – ساختار سازماني

5 – برنامه ريزي آموزشي

کاخکي و زاهدي در سال ( 1391 ) براي تعيين تأثیر مشارکت در بهبود بهره وري کارکنان بخش دولتي مدلي را پيش بيني کرده می باشد که نشان مي دهد که توسعه نظام مشارکتي در سازمان ، به شکل گيري گروهي از پيش برنده ها که به عنوان پيش برنده هاي جوهري و رويه اي ناميده مي شوند ، منجر شده و اين پيش برنده ها بهبود شاخص هاي بهره وري نيروي انساني را به همراه خواهند داشت .

ميري و سبزيکاران در سال ( 1390 ) بررسي عوامل بر توانمندسازي منابع انساني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران ( منطقه تهران ) را با در نظر داشتن مدل اسپريتزر در خصوص توانمندسازي روانشناختي ، ملاک توانمندي قرار گرفته تا به کمک آن عوامل تأثيرگذار بر شکل گيري احساس توانمندي شناسايي و در قالب[1]Petruţa Blagaa, , Boer Jozsef

 بررسي ارتباط بين عوامل سازماني ، مديريتي و ارتقاء بهره وري نيروي انساني

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مطالعه ارتباط بین عوامل سازمانی ، مدیریتی و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.