دانلود پایان نامه ارشد الهیات- فقه و فلسفه : تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

متن کامل در سایت امید فایل 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

هایدگر تا اینجا از پیکار میان آشکارگی (حقیقت) وناآشکارگی (ناحقیقت) ونیز پیکار میان عالم وزمین سخن گفت. اما به نظر وی عالم دقیقا برابر با آشکارگی وزمین دقیقا برابر با نا آشکارگی نیست . حقیقت در پیکار میان آشکارگی وپنهانی پدید می آید.یکی از نحوه های تحقق حقیقت در کار بودن کار هنری است .کار هنری عالمی را گشوده می دارد وزمین را فراز می آورد و کار هنری است که میان عالم وزمین پیکار بر می انگیزاند.وقتی که معبدی برپا می گردد ،حقیقت تحقق می یابد اما این بدین معنا نیست که چیزی بازنموده می شود ویا چیزی به درستی نموده می آید بلکه این به این معناست که معبد  از پوشیدگی به ناپوشیدگی می آید ودر این ناپوشیدگی حفظ می گردد. در تابلو ونگوگ در ضمن آشکار شدن کفش ها ، موجود به طور کلی با کشمکش عالم وزمین ، ابزار به ناپوشیدگی می رسد (همان :38) .

دازاین در میان موجودات است وهم دارای عالم است وهم دارای زمین ولی نه عالم دقیقا برابر با گشودگی است ونه زمین دقیقا برابر با فروبستگی است. عالم امکاناتی  را برای دازاین فراهم می آورد تا او از میان امکانات خود انتخاب کند.هرانتخابی که دازاین با آن روبروست مبتنی بر این است که پوشیده است واشتباه بر انگیز است وگرنه انتخاب نیست.ولی در پیکار میان عالم وزمین چگونه حقیقت روی می دهد هایدگر در پاسخ به این سوال می گوید که در رویداد حقیقت موجود آشکاره می شود ودر این آشکارگی هم حفظ می شود.حقیقت در نظر هایدگر به معنای بازنمایی وصدق نیست.( همان، 39) .

برداشت سنتی ازابداع را عبارت از آفرینش وبوجود آوردن می دانیم. اما تعبیر هایدگر از ابداع آماده کردن ابزار است. ابداع در اثر مستلزم صنعت دستی است. یونانیان هم به صنعت دستی و هنر وهم به هنرمند یا صنعتگر نام تخنه می دادند. اما به نظر هایدگر لفظ تخنه نه به معنای هنر ونه به معنای هنرمند ونه به معنای آن چیزی است که امروزه به ان نام تکنیک را می دهند است واساسا به معنای کار هنری نمی باشد بلکه به معنای نحوه ای از معرفت است. معرفت به معنی دیدن ودیدن به معنی وسیع کلمه درک موجود حاضر است از آن حیث که حاضر است.ذات شناسایی در تفکر یونانی آلثیا است که همان کشف حجاب از موجود است.(هایدگر:41).تخنه نحوه ای از شناسایی است که موجود را از پوشیدگی به در می آورد وبه حیطه ناپوشیدگی می آورد پس تخنه هیچ گاه به معنای عمل نیست. ابداع از نظر هایدگر به این معناست که اجازه دهیم که چیزی که ایجاد شده ایجاد بشود.اما حقیقت در ابداع است که تحقق می یابد وحقیقت خود در سیطره ناحقیقت جای دارد (هایدگر: 42). به نظر هایدگر حقیقت جایی ثابت نیست حقیقت خود را در موجود است که نشان  می دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.