حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه – پایان نامه رشته مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS1

الگوريتم پيشنهادي با استفاده از يک رويکرد پويا، همزمان با توليد توالي کارها، کار تخصيص ماشين به کارها را نيز انجام مي دهد. هدف اين الگوريتم ماکزيمم نمودن درصد بهره برداري[1] از ماشين ها مي باشد.  اين تابع هدف بيشتر براي شرکت هايي قابل استفاده است که از ماشين آلات استيجاري استفاده مي کنند و به ازاي ميزان ساعت استفاده از ماشين آلات بهاي آنرا بايد پرداخت نمايند زيرا با استفاده از اين تابع هدف بيکاري ماشين آلات به حداقل ممکن رسيده و حداکثر بهره برداري ممکن از ماشين آلات صورت مي گيرد.

مراحل الگوريتم پيشنهادي به شرح زير مي باشد:

مرحله صفر:

فرض مي کنيم :

مرحله يک: در ابتدا فرض مي کنيم که کليه کارهاي موجود قابل زمان بندي در زمان صفر هستند، مقدار را براي کليه کارهاي زمان بندي نشده حساب کرده و کاري که داراي کوچکترين مقدار  است به عنوان کار انتخاب شده جهت زمان بندي در نظر مي گيريم.

مرحله دو:  اگر  آنگاه

و يا اگر  آنگاه

بعد از به روزرساني، کار زمانبندي شده از مجموعه حذف شده و به مجموعه  اضافه شود.

مرحله سه: اگر ، اجراي الگوريتم متوقف مي شود و تابع هدف بهره برداري محاسبه مي شود. در غير اينصورت به مرحله يک بازمي گرديم.

الگوريتم پيشنهادي براي توضيح بيشتر توسط يک مثال ساده با 8 کار و دو ماشين در هر مرحله حل شده است. زمان هاي پردازش مربوط به مرحله اول و مرحله دوم کارها در جدول (3-3) ارائه شده است. برنامه متناظر توليد شده توسط الگوريتم براي مثال ارائه شده در شکل (3-1) نمايش داده شده است. در شکل، شماره داخل مستطيل نشاندهنده شماره کار زمانبندي شده است. مستطيل هاي همراه با هاشور در شکل نشاندهنده اين است که ماشين ها منتظر قرار دادن کارها روي خود هستند و بيکار مانده اند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.