حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه – دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

جريان كارگاهي انعطاف‌پذير دو مرحله‌اي بدون وقفه

گوپتا و همکاران [42] يک طبقه بندي جامع از پيچيدگي مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه همراه با زمان هاي آماده سازي و تغيير مکان به منظور مينيمم نمودن مجموع زمان هاي اتمام کار ارائه دادند ليو ژيژين[1] [43] و همکاران يک مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه با اين شرايط که يک ماشين در مرحله اول و تعدادي ماشين که تعداد انها بزرگتر از يک است در مرحله دوم قرار دارند. يک الگوريتم ابتکاري با عنوان[2] LD طراحي شده و عملکرد بدترين حد آن مورد بررسي قرار گرفت. الگوريتم پيشنهادي انها پيچيدگي محاسباتي بسيار کمي را داراست و اجراي ان ساده مي باشد بنابراين با توجه به نتايج حاصله انها پيشنهاد دادند که با توجه به خصوصيات الگوريتم پيشنهادي، به کارگيري اين الگوريتم در کاربردهاي دنياي واقعي مي تواند سودمند باشد. ژونلين چانگ و همکاران[3] [44] روي مسئله جريان کارگاهي هيبريدي دو مرحله اي بدون وقفه را با در نظر گرفتن زمان هاي راه اندازي و انتقال به صورت مجزا مطالعه نمودند.با توجه به NP-complete بودن مسئله مورد مطالعه و از آنجائي که هيچ الگوريتم شناخته شده اي که با زمان نمايي قادر به حل اين مسئله باشد ، وجود نداشت، آنها از يک رويکرد حل تقريبي براي اين مسئله استفاده نموده و دو الگوريتم ابتکاري براي حل اين مسئله پيشنهاد نمودند.همچنين آنها براي مقايسه رويکرد پيشنهادي خود، جواب هاي به دست آمده را با حد پائين توسعه داده شده، مقايسه نمودند.نتايج حاصله نشان داد که اين الگوريتم به طور کارايي قابليت حل مسائل را با پيچيدگي محاسباتي کم داراست.جينکسينگ ژي و ژيجون وانگ[4][45] روي مسئله جريان کارگاهي انعطاف پذير دو مرحله اي بدون وقفه با تابع هدف مينيمم نمودن ماکزيمم زمان اتمام کارها مطالعه نمودند. آنها يک الگوريتم ابتکاري به نام [5]MDA براي حل اين مسئله پيشنهاد داده و الگوريتم پيشنهادي خودشان را با الگوريتم هاي ارائه شده در پيشينه تحقيق مقايسه نمودند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.