تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت – دانلود پایان نامه رشته الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

متن کامل در سایت امید فایل 

عنوان پایان نامه :

 تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

در مرحله اول هایدگر به عناصر سازنده موقعیت زندانیان غار اشاره کرد.  در تفسیر او از مرحله دوم روابط وتاثیر وتاثرات آن مشخص خواهد گردید. فهم مرحله دوم در ارتباط با مرحله اول صورت می پذیرد. سوال در اینجا این است که رابطه این عناصر با آلتس چیست. اما ما در این مرحله ارتباط آنها را با هم درک نمی کنیم.  در مرحله دوم ما با آلتسترا یا امر آشکارترسروکار داریم. درگام دوم  زنجیرهای یکی از زندانیان  باز شده است و او به حوزه آشکارتر و واضح تر وارد می شود. به نظر افلاطون آشکارگی درجه ومراحل دارد.  سایه ها برای زندانی که آنها را می بیند امورآشکار هستند واشیاء فی نفسه اموری آشکارترند.  بنابراین آشکاری دارای درجاتی است.  حقیقت به عنوان آلتس وحقیقت به عنوان آلتسترا اموری مانند هم نیستند. درانتقال از مرحله اول به دوم امر آشکاری که در ابتدا دیده بود با امر آشکارتری که اکنون به او نشان داده می شود متفاوت است.  سایه ها  وامور واقعی جدا از یکدیگر هستند. سایه ها آن چیزهایی هستند که با واسطه خود را می نمایند اما اشیاء آن چیزهایی هستند که بی واسطه خود را به ما می نمایند  (هایدگر:25).  آنچه در مرحله اول دیده می شود،سایه هاست وچیزی که در مرحله دوم به او نشان داده می شود اشیاء است.  درمرحله اول، زندانی می پندارد که سایه ها آنچیزی هستند که بلاواسطه خود را نشان می دهند،بیشتر ودرست تر آشکارتر،پیشین تر وحاضرتر. اما در مرحله دوم که او از قید زنجیرها رها می گردد خود اشیاء وخود انسانها که موجودترند برایش حاضر می گردد واینها در درجات بالاتری از سایه ها هستند.  زندانی آزاد شده رو به سوی چیزهایی دارد که موجودترند. هر آنچه که آشکارتر است موجودتر است وآشکار بودن وموجود بودن به یکدیگر متکی هستند.اشیاء وخود موجودات بشری درجه ای بالاتر از سایه ها هستند و موجودترند. نزدیکی به موجودات، نزدیکی به چیستی آنان است. قرب یا دوری  بشر به موجودات، درجه آشکاری موجودات را معین می کند. قرب وفاصله با موجودات خود موجودات را تغییر می دهد. هر کس که رو به موجودات به واقع موجود آورد، درست تر می بیند. صدق دیدار را افلاطون اورتوس می گوید. صدق دیدار وبنابر آن تعریف وحکم ریشه درنحوه خاص قرب به موجودات دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.