بررسی رابطه استراتژی‌های رقابتی و بسته‌بندی کالاها

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه استراتژی‌های رقابتی و بسته‌بندی کالاها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسائي تاثير مولفه‌هاي بسته‌بندي در رفتار مصرف‌کنندگان مواد غذائي صورت گرفت. در همين راستا در ابتدا به بررسي ژرف ادبيات موضوع و پژوهش­هاي انجام شده داخلي و خارجي پرداخته شد تا مباني اوليه در تدوين پيش فرض­هاي لازم براي سنجش تاثير مولفه‌هاي بسته‌بندي فراهم آيد. بر اين اساس رنگ بسته‌ محصول، طرح بسته‌بندي و اندازه بسته محتوي مواد غذائي به عنوان عوامل زيربنائي تاثيرگذار بر رفتار خريد مصرف‌کنندگان موادغذائي شناسائي شدند و به اين ترتيب فرضيه‌هاي پژوهش، تنظيم گرديد.

بعد از تنظيم فرضيه­هاي پژوهش و شناسائي مولفه‌هاي بسته‌بندي، پرسشنامه­اي مرکب از 19 سؤال تهيه و تنظيم شد. در ادامه از جامعه آماري پژوهش با استفاده از فرمول کوکران نمونه­اي به حجم 110 نفر محاسبه و به روش نمونه­گيري تصادفي انتخاب و آماج پژوهش قرار گرفت.

براي آزمون ‌فرضيه‌هاي تحقيق از آزمون t تک‌نمونه استفاده شده است. جهت تحليل ديدگاه پاسخگويان بر اساس جنسيت از آزمون t مستقل دو نمونه‌اي استفاده شده و براي تحليل ديدگاه پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات، درآمد و سن از آزمون تحليل واريانس استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد با اطمينان 95 درصد رنگ بسته‌بندي، اندازه بسته‌بندي و طرح بسته‌بندي بر رفتار مصرف‌کننده تاثير دارد. همچنين اولويت‌بندي تاثيرگذاري هريک از اين ابعاد نشان مي‌دهد، رنگ بسته‌بندي بيشترين تاثير را بر رفتار خريد مصرف‌کنندگان دارد.

واژگان کليدي: رفتار مصرف کننده، بسته‌بندي، رنگ، طرح، اندازه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی رابطه استراتژی‌های رقابتی و بسته‌بندی کالاها

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه استراتژی‌های رقابتی و بسته‌بندی کالاها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی رابطه استراتژی‌های رقابتی و بسته‌بندی کالاها

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.