بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز – دانلود پایان نامه مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

نظریه های اشتغال

در نظريه پيروان آدام اسميت[1]، بازار کار، بازاري رقابتي بود که در آن عرضه کار تابعي از قدرت خريد دستمزد حقيقي، و نسبت به آن داراي شيب صعودي است و براساس انعطاف‌پذيري دستمزد پولي و عدم وجود توهم پولي از طرف کارگران تعريف مي‌شود. تقاضاي کار نيز تابعي از سطح دستمزد و تعداد متقاضيان نيروي کار مي‌باشد؛ به طوري که عرضه و تقاضا همواره به واسطه انعطاف‌پذيري کامل قيمت‌ها و دستمزدها، و براساس ساز و کاري خودکار، در تعادل اشتغال کامل قرار دارند. در ديدگاه آنها رشد محصول و تقاضا براي نيروي کار از طريق پس‌انداز، انباشت عوامل و ارتقاء بهره‌وري (از طريق ارتقاء فناوري و بالا رفتن توان نيروي کار) امکان‌پذير مي‌باشد؛ و اين رشد تا رسيدن به وضعيت اشتغال کامل ادامه مي‌يابد. بدين ترتيب تعادل دراين بازار همواره در اشتغال کامل پايدار است و هر نوع عدم تعادلي، کوتاه‌مدت و گذرا تلقي شده و مجدداً به شرايط تعادل باز خواهد گشت؛ به طوري که امکان پيدايش بيکاري غيرارادي در اقتصاد وجود ندارد. البته از نظر کلاسيک‌ها، همواره ميزان محدودي بيکاري ارادي در جامعه وجود دارد که به بيکاري طبيعي تعبير مي‌شود. از اين رو از نظر ايشان نيازي به دخالت دولت‌ها در اقتصاد نيست ]35[.

پس از تجربه رکود و بحران بزرگ اقتصادي دهه 1930 ميلادي، کينز[2] معتقد بود که ديگر شرايط رقابت کامل وجود ندارد؛ و بنيان بازار، هم از نظر کمي و هم از نظر کيفي تغيير يافته است. از جمله شرط انعطاف‌پذيري قيمت‌ها و دستمزدها که يکي از فروض تحليل کلاسيک براي برقراري اشتغال کامل است از ميان رفته است؛ کارگران دچار توهم پولي هستند و تعادل اشتغال کامل به طور خودکار در بازار کار بوجود نمي‌آيد و همواره بيکاري غيرارادي در بازار کار وجود دارد. لذا کينز معتقد است که عرضه نيروي کار تابع صعودي از دستمزد واقعي نيست بلکه تابعي صعودي از دستمزدهاي پولي است؛ به طوري که درنقطه حداقل دستمزد پولي، به صورت افقي در مي‌آيد. منحني تقاضاي نيروي کار داراي شيب زولي است و در تعادل با عرضه کار ممکن است در وضعي قرار گيرد که تعادل اشتغال کامل بوجود نيايد و بيکاري غيرارادي در اقتصاد شکل بگيرد. همچنين کينز معتقد است که اگر دستمزدهاي پولي طبق فرض کلاسيک‌ها بتوانند در شرايط رکود کاهش يابند، آنگاه اين امر ممکن است بتواند در کوتاه مدت باعث کاهش هزينه توليد و افزايش سود و اشتغال هر بنگاه گردد؛ اما در بلند مدت موجب کاهش تقاضاي کل، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و متعاقباً کاهش اشتغال خواهد گرديد. 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.