بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

– پیشینه عملی داخلی

موحدي و همکارانش (1392) پژوهشي با عنوان «آسيب‌شناسي ابعاد آموزشي هنرستان‌هاي کشاورزي استان‌هاي همدان و کردستان» انجام دادند. روش پژوهش از نوع آميخته است که در آن تلفيقي از روش‌هاي کمي و کيفي مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش را سه گروه: 1‌ـ مديران و معلمان، 2‌ـ هنرجويان، 3‌ـ دانش‌آموختگان هنرستان‌هاي کشاورزي تشکيل مي‌دهند. نتايج نشان داد که مشکلات پيش آمده براي هنرستان‌هاي کشاورزي استان‌هاي همدان و کردستان از نظر آموزشي در پنج بعد گوناگون برنامه‌ريزي و محتواي دروس کشاورزي، روش‌هاي تدريس، وسايل و امکانات، مهارت معلمان کشاورزي و شيوه‌هاي ارزشيابي مي‌باشد. از جمله مهم‌ترين اين مشکلات عبارت بودند از: 1) کمبود وسايل و امکانات و قديمي بودن اقلام موجود؛ 2) کم اهميت بودن روش‌هاي ارزشيابي عملي؛ 3) مشکل پيدا کردن کار براي دانش‌آموختگان؛ 4) عدم استفاده از روش‌هاي فعال و فناوري‌هاي نوين؛ 5) برنامه‌ريزي نامناسب دروس کشاورزي. از جمله مهم‌ترين راهکارهاي بدست آمده در خصوص رفع مشکلات آموزشي هنرستان‌هاي کشاورزي عبارت بودند از: تجهيز و نوسازي هنرستان به وسايل و امکانات جديد، برگزاري مستمر کارگاه‌هاي آموزشي براي معلمان در ضمن خدمت، جديت و دقت در اجراي ارزشيابي‌هاي عملي کشاورزي با انجام فعاليت‌ها و تکاليف گوناگون، برنامه‌ريزي در جهت حل مشکلات اشتغال هنرجويان]51[.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.