ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی – پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های  عصبی مصنوعی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

روش هاي اندازه گیري کارایی فنی

به طورکلی دراندازه گیري کارایی بنگاه ها( واحد ها ) دوروش عمده براي اندازه گیري کارایی وجوددارد. یکی روش هاي پارامتري ودیگري روش هاي ناپارامتري .

روش هاي پارامتري

درروش پارامتري با استفاده از روش هاي مختلف آماري واقتصاد سنجی تابع تولید مشخصی تخمین زده می شود. سپس با به کارگیري این تابع نسبت به تعیین کارایی اقدام می شود. روش رگرسیون[2] از جمله روش هاي پارامتري است.

روش هاي نا پارامتري

روش هاي ناپارامتري به تخمین تابع تولید نیاز ندارند. ازجمله روش هاي ناپارامتري تحلیل پوششی داده ها است ،که کارایی نسبی واحد ها را درمقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار می دهد. دراین روش به شناخت شکل تابع تولید نیازي نیست و محدودیتی درتعداد ورودي ها و خروجی ها وجود ندارد. ]9[

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های  عصبی مصنوعی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.