Tag Archiv: مقاله جزا

شناسایی روند تغییرات مکانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با استفاده از تصاویر -دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

) ذکر نمود که موزاییک سطح زمین به علت تغییر الگوی جریان هوای محلی که ناشی از کاهش انتشار گرما از سطوح آسفالت و حیاط ها و حرارت تلف شده آنتروپوژنیک از فعالیت های صنعتی و خانگی می باشد به گونه غیر مستقیم روی جزایر حرارتی شهری تاثیر گذار می باشد. مطالعات بعدی همچنین روی اثر سطوح آسفالت در تراکم جزایر حرارتی شهری انجام گردید (Asaeda and Ca, 1993 ., Chudnovsky et al, 2004).

تا حدی همه متغیرهای حرارتی ذکر گردیده در افزایش دمای سطح در مناطق شهری شرکت می کنند. به گونه کل تفاوت بین محیط های بیوفیزیکی شهری و غیر شهری تابعی می باشد از ساختار سطوح متفاوت که نهایتا روی اقلیم این مناطق اثر می گذارد (Quattrochi and Ridd, 1998). همچنین هر نوع پوشش کاربری زمین به صورت بالقوه بودجه انرژی اتمسفری مخصوص به خود را دارند. مطالعات بودجه انرژی شهری اصول درک مکانیسم جزایر حرارتی شهری هستند (Sakakibara 1996 , Arnfield 1998). پس جزایر حرارتی شهری اصولا نتیجه دگرگونی سطح زمین می باشد، که روی توازن حرارتی فضای شهری اثر گذار می باشد.

1-1-1-1-1- تأثیر آب

فاکتور دیگری که روی جزایر حرارتی شهری موثر می باشد آب می باشد. حرکت آب از لایه های سطحی و زیرسطحی به اتمسفر فاکتور مهمی برای کنترل جزایر حرارتی شهری می باشد زیرا که بخشی از انرژی تابشی خورشید که توسط سطح جذب می گردد را به گرمای نهان تبدیل می کند یعنی از آن برای تبخیر آب یا ذوب یا تصعید یخ بهره گیری می گردد و دیگر نمی تواند از افزایش دما برای تبدیل آن به گرمای محسوس بهره گیری کند. نهایتا تبخیر تنها فرایندی می باشد

سایت منبع

که ترکیبی می باشد از معادله توازن انرژی و معادله توازن آب. مطالعات زیادی تأثیر چرخه هیدرولوژی را در توازن انرژی اتمسفری روی مکان شهرها مثل بیت المقدس، اسرائیل (Shafir and Alpert, 1990) و مکزیکوسیتی (Oke et al, 1999) مطالعه کردند. به گونه کل این مطالعات نشان می دهند که اندازه انرژی در گرمای نهان به دسترسی به آب در سطح برای انجام فرایند تبخیر بستگی دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

مقاله رایگان شناسایی روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر -دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- جمع‌بندی

پژوهش روی جزایر حرارتی دارای یک سابقه پنجاه ساله می باشد. در آغاز تمرکز پژوهش روی مطالعه داده هایی بود که از ایستگاه‌های هواشناسی یا اندازه‌گیری‌های میدانی بدست آمده بود. از این میان می‌توان به پژوهش 1989Roth  تصریح نمود که بر طبق نتایج آن الگوهای حرارتی شهری روزانه همبستگی بالایی با نوع پوشش زمین دارد. با ظهور و پیشرفت سنجش از دور بویژه سنجش از دور حرارتی و فراگیر شدن کاربرد آن در زمینه‌های مختلف مانند پایش جزایر حرارتی، بهره گیری از این داده‌های با پوشش ناحیه‌ای وسیع جایگزین روش‌های سنتی گردید.

تا به حال تحقیقات بسیار وسیعی در زمینه پایش جزایر حرارتی انجام شده که در آنها از انواع داده‌های حرارتی ماهواره‌هاو طیف وسیعی از تکنیک‌های پردازش این داده‌ها بهره گیری شده می باشد.

سایت منبع

هدف کلی که در این تحقیقات دنبال می گردد محاسبه درجه حرارت سطح زمین و استخراج جزایر حرارتی و نیز نحوه ارتباط پوشش‌های مختلف اراضی با چگونگی توزیع حرارت در سطح زمین می باشد. اما در این راستا از داده‌ها و تکنیک‌های مختلفی بهره گیری شده می باشد که با پیشرفت تکنولوژی و سطح دانش ارتقا یافته اند. به عنوان مثال از دیدگاه قدرت تفکیک مکانی داده های مورد بهره گیری 1993 Gallo  از داده های حرارتی سنجنده AVHRR با قدرت تفکیک مکانی 1/1 کیلومتر، 2005  Weng،2005 Dengsheng از داده‌های حرارتی سنجنده ASTER قدرت تفکیک 90 متر بهره گیری کرده‌اند. 2007 و 2003 Weng و 2005 Xiao، 2006 Xian، 2010 Xiaoyan Dai  و 2012 Ogoshawara و همکاران از داده‌‌های سنجنده‌های ماهواره‌های لندست با قدرت تفکیک 120 و 60 متر بهره گیری کردند. در این ارتباط خاطر نشان می گردد که با در نظر داشتن اینکه دما که تغییرپذیری بالایی نسبت به زمان دارد و ویژگی‌های منحصر بفرد داده‌های MODIS در این پایان نامه از داده‌های سنجنده MODIS بهره گیری گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه