Tag Archiv: مشهد

دانلود پایان نامه شکل گیری و خصوصیات جزایر شهری محلی-دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جدول ‏5‑1-اندازه گسترش سطح جزایر (بر حسب درصد)  نسبت به هسته اولیه در شهرهای مورد مطالعه

سایت منبع

 

اهواز اصفهان مشهد تبریز تهران
مساحت‌جزایردر سال 2007 بر حسب  KM2 (نسبت به مساحت شهر%) 70 (19) 5/63 (6/21) 81 (19) 44 (20) 181(22)
اندازه‌گسترش جزایر در سال 2008  نسبت به هسته اولیه جزایر شهر  بر حسب  % 4 5 19 16 10
اندازه‌گسترش جزایر در سال 2009  نسبت به هسته اولیه جزایر شهر  بر حسب  % 2 15 4 12 5
اندازه‌گسترش جزایر در سال 2010  نسبت به هسته اولیه جزایر شهر  بر حسب  % 40 1 19 12 11
اندازه‌گسترش جزایر در سال 2011  نسبت به هسته اولیه جزایر شهر  بر حسب  % 28 12 35 13 28
اندازه‌گسترش جزایر در ‌دوره 2007 تا 2011(نسبت به هسته اولیه جزایر شهر %) 74 33 77 53 54

با در نظر داشتن نتایج بدست آمده، شهرهای مشهد و اهواز بیشترین اندازه گسترش جزایر نسبت به هسته اولیه جزایر در سال 2007 را تجربه کرده‌اند. پس از آن تبریز و تهران و در مرتبه بعدی  اصفهان بیشترین گسترش را نسبت به هسته اولیه جزایر را داشتند. از نظر مساحت گسترش جزایر مشهد و تهران بیشترین اندازه گسترش، پس از آنها اهواز و سپس تبریز و اصفهان در مرتبه‌های بعدی گسترش جزایر قرار دارند.

 

شکل ‏5‑12-میانگین NDVI در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تهران، تبریز در بازه زمانی 2007-2011

شکل ‏5‑13-میانگین دمای سطح در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تهران، تبریز در بازه زمانی 2007

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

شناسایی روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با استفاده از تصاویر MODIS-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

متوسط بارندگی سالانه این شهر 239 میمیمتر می باشد که نسبت به میانگین کشوری 250 میلیمتر کم‌تر می‌باشد. همچنین متوسط دمای سالانه شهر مشهد(طی سال‌های 88-1368)، 15.3 درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به میانگین دمای کشور 18 درجه سانتیگراد کم‌تر می‌باشد (اکبری، 1391).

جهت باد غالب سطح زمین در این شهر اکثرا جنوب شرقی- شمال غربی یا شرقی- غربی می باشد و اصولا هر نوع مواد آلوده کننده واقع در منطقه جنوب شرق تا شرق مشهد را مستقیما به قسمت شمال غرب و غرب مشهد جابجا می‌نماید (قزلحصار، 1392).

در بین منابع صنعتی و تولیدی آلاینده های هوا در شهرمشهد نیروگاهها  و کارخانه سیمان، آسفالت گچ، آهک و واحدهای آجرپزی در راس آلاینده ها قرار دارند0 نیروگاههای برق نیز در آلودگی هوای مشهد موثرند با در نظر داشتن اینکه سوخت این نیروگاهها (طوس، شریعتی ،مشهد)از مازوت و گازوئیل و گاز می باشد از مراکز عمده ایجاد آلودگی هوا به شمار می رود (قزلحصار، 1392).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره کل محیط زیست استان خراسان رضوی مهمترین عامل آلودگی هوا درشهرمشهد وسایل نقلیه موتوری هستند که سهم آنها در آلودگی هوا65 درصد می باشدوبعدازوسایل نقلیه موتوری کارخانجات وصنایع تولیدی با15 درصدوآلاینده های خانگی با10 درصددر رده های بعدی قراردارند0

روزانه 381/225/4 دستگاه خودرو با اهداف کار، تفریح، زیارت، تحصیل و شخصی در شهر تردد می کنند(پنجمین آمارنامه سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد 1388  :14) که این تعداد خودرو عامل 65 درصد آلودگی هوای شهر مشهد می باشد(پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد). در حال حاضر تنها 50 درصد این سفرها با وسایل حمل و نقل عمومی انجام می‌گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

سایت منبع

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه