Tag Archiv: اینترنتی

سنجش پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی- پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 • اهمیت موضوع

در سالهای اخیر علی رغم فراگیر شدن اینترنت، تبلیغات اینترنتی با توسعه چندانی مواجه نبوده می باشد. یکی از علت های این عدم توسعه، عدم اعتماد کاربران به تبلیغات اینترنتی می­باشد. این امر در حالی می باشد که امروزه بیشتر واحدهای کسب و کار برای بهره­‌برداری کامل از توانایی­های خود و دسترسی به مشتریان جهانی، بازارهای مجازی را مورد توجه قرار می‌دهند (بیویلیان و تیگر[1]، 2013). پس بهبود و افزایش اثربخشی تبلیغات، تبدیل به یکی از دغدغه­های شرکت­ها و موسسات فعال در فضای مجازی گردیده می باشد.  یکی از راه­های بهبود و افزایش این اثربخشی، کسب اعتماد مشتریان به تبلیغات اینترنتی می­باشد. به نظر می­رسد بتوان با تغییر توجه مشتریان به تبلیغات اینترنتی، با افزایش اعتماد مشتریان به تبلیغات روبرو گشت (جیانگ و همکاران[2]، 2013).

در کنار این عوامل، درک پاسخ رفتاری مصرف کنندگان بسیار مهم می باشد زیرا پاسخ رفتاری تأثیر قابل توجهی را در رفتارهای خرید مصرف­کنندگان اعمال می­کند. پاسخ رفتاری را می­توان در قالب دو بعد خرید اینترنتی و کلیک تبلیغات مورد توجه قرار داد (انورمیر[3]، 2012). در عصر حاضر، تعداد مصرف­کنندگانی که از بستر اینترنت برای خرید بهره گیری می­نمایند به سرعت در حال افزایش می باشد. خرید اینترنتی، دامنه انتخاب وسیعی از فرصت­ها و دسترسی بیشتر و راحت­تر به اطلاعات را فراهم می­نماید. خرید در بستر اینترنت، این امکان را به کاربران می­دهد تا محصولات و خدمات را در سطح جهانی به مقایسه بگذارند (چنگ و همکاران[4]، 2013). علاوه بر خرید اینترنتی، کلیک تبلیغات نیز به عنوان یکی دیگر از ابعاد پاسخ رفتاری، به شدت مبتنی بر عملکرد می­باشد و در عین حال به عنوان شاخصی مهم برای مطالعه پاسخ­های رفتاری مصرف­کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی مورد بهره گیری قرار می­گیرد. در واقع این متغیر رفتاری می­تواند اندازه اثربخشی تبلیغات اینترنتی را مورد سنجش قرار بدهد (انورمیر، 2012).

[1]. Beauvillain & Tiger

[2]. Jiang, et al.

[3]. Anwar Mir

سایت منبع

[4]. Chang, et al.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه تعیین پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی-دانلود پایان نامه

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 • مقدمه

امروزه با گسترش روزافزون اینترنت در جهان، تعداد کاربران اینترنتی به صورت فزاینده­ای در حال رشد می­باشد. این امر پتانسیل بالایی را برای تجارت الکترونیک ایجاد کرده، لذا شرکت­ها مجبور به انجام فعالیت­های تجاری از طریق اینترنت شده­اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبلیغات همواره جزء حوزه­های مهم در بازاریابی و دنیای تجارت می­باشد. در بین روش­های مختلف بازاریابی اینترنتی، تبلیغات اینترنتی یکی از مواردی می باشد که بیشترین کاربرد و بهره گیری را داراست (کاتلر و همکاران[1]، 2012).

در حیطه تبلیغات اینترنتی، در نظر داشتن تبلیغات از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. توجه، یکی از مهم­ترین مفاهیم درسیستم­های اطلاعاتی و تحقیقات بازاریابی می باشد. در سالهای اخیر، این متغیر بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد. اما متغیر اعتماد به تبلیغات اینترنتی، چندان مورد مطالعه محققان قرار نگرفته می باشد و بیشتر تحقیقات، در زمینه اعتماد به تجارت الکترونیک می باشد. این امر در حالی می باشد که مبحث اعتماد به تبلیغات، خود یک عامل تعیین­کننده برای ایجاد پاسخ رفتاری در مشتریان می­باشد. همچنین در حوزه پاسخ رفتاری، کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی به عنوان دو متغیر پاسخ رفتاری، قابلیت این را دارند که به صورت مجزایی مورد مطالعه قرار گیرند.

پژوهش حاضر به دنبال مطالعه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی با تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی می­باشد. لذا در این فصل به گونه اختصار و با در نظر داشتن موضوع پژوهش، آغاز به ضرورت و اهمیت انجام پژوهش و اظهار مسئله پرداخته می­گردد و سپس قلمرو، اهداف، سؤال و فرضیه­های پژوهش اظهار می­گردد. در ادامه به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش نیز تصریح می­گردد.

 

[1]. Kotler, et al.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟
 5. سایت منبع

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی  با فرمت ورد

بررسی پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی-پایان نامه ارشد مدیریت

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 2

1-2-  اهمیت موضوع 2

1-3-  اظهار مسأله 3

1-4-  سوالات پژوهش 6

1-5-  چارچوب نظری پژوهش 6

1-6-  فرضیه­های پژوهش 7

1-7-  اهداف پژوهش 7

1-8-  قلمرو پژوهش 8

1-8-1-   قلمرو مکانی 8

1-8-2-   قلمرو زمانی 8

1-8-3-   قلمرو موضوعی 8

1-9-  تعریف واژگان تخصصی 8

1-10-      اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-11-  ساختار کلی پژوهش 9

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1-  مقدمه 12

2-2-  تبلیغات 12

2-2-1-   وظایف تبلیغات 13

2-2-1-1-   جلب توجه 13

2-2-1-2-   ایجاد علاقه 14

2-2-1-3-    تحریک تمایل 14

2-2-1-4-   سوق دادن به خرید 14

2-2-2-    تاثیر تبلیغات 15

2-2-2-1-    اندازه­گیری ورودی­ها 15

2-2-2-2-    اندازه­گیری خروجی­ها 15

2-2-2-3-    اندازه­گیری فرآیندها 16

2-3-  اینترنت و بازاریابی 16

2-3-1-   تعاملی بودن 17

2-3-2-   کنترل مصرف­کنندگان 17

2-3-3-   شخصی­سازی 18

2-3-4-   ظرفیت اطلاعاتی 18

2-3-5-   تجارت الکترونیک 18

2-4-  تبلیغات اینترنتی 19

2-4-1-   ویژگی­های مهم تبلیغات اینترنتی 22

2-4-2-   محدودیت‌های تبلیغات اینترنتی 23

سایت منبع

2-4-3-   انواع روش­های تبلیغات اینترنتی 23

2-5-  توجه 26

2-5-1-   عناصر توجه 29

2-5-2-   نحوه شکل­گیری توجه 30

2-5-3-   توجه نسبت به تبلیغات اینترنتی 30

2-6-  اعتماد 33

2-6-1-   اعتماد و اعتبار به عنوان ساختارهایی مستقل 34

2-6-2-   سه بعد موجود در ذات اعتماد به تبلیغات 35

2-7-  پاسخ رفتاری 36

2-7-1-   کلیک تبلیغات 37

2-7-2-   خرید اینترنتی 38

2-8-  جامعه مجازی 39

2-9-  مروری بر مطالعات صورت گرفته 40

2-9-1-   پژوهش‏های خارجی 40

2-9-2-   پژوهش‏های داخلی 44

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1-  مقدمه 48

3-2-  روش پژوهش 48

3-3-  متغیرهای پژوهش و الگوی مفهومی پژوهش 48

3-4-  مراحل انجام پژوهش 50

3-5-  جامعه و نمونه آماری 52

3-5-1-   تعیین حجم نمونه و روش نمونه­گیری 52

3-6-  ابزار سنجش 53

3-6-1-     تدوین پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-7-  روایی پرسشنامه 57

3-8-  پایایی پرسشنامه 58

3-9-  روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها 58

3-10-  تحلیل عامل اکتشافی 59

3-10-1-   پیش شرط­های تحلیل عامل اکتشافی 59

3-11-  مدل­سازی معادلات ساختاری 60

3-11-1-   برازش مدل 62

3-11-1-1-   برازش مدل اندازه­گیری 62

3-11-1-2-   معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختاری 63

3-11-1-3-    معیارهای ارزیابی برازش کلی مدل 64

3-11-2-   آزمون فرضیه­ها 65

3-11-2-1-   مطالعه ضرایب معناداری z  یا t-values یا p-values 65

3-11-2-2-   مطالعه ضرایب استاندارد شده بار عاملی مربوط به مسیرهای هر یک از فرضیه­ها 65

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1-  مقدمه 67

4-2-  ویژگی­های جمعیت­شناختی پاسخگویان و جامعه­ آماری 67

4-2-1-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 67

4-2-2-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 69

4-2-3-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 70

4-2-4-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد 71

4-2-5-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حدود اندازه بهره گیری از اینترنت در طول هفته 73

4-2-6-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت زمان آغاز خرید اینترنتی 75

4-3-  مطالعه توزیع نرمال داده­های پژوهش 76

4-3-1-   آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی 76

4-3-2-   آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال اعتماد به تبلیغات اینترنتی 77

4-3-3-   آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال کلیک تبلیغات اینترنتی 77

4-3-4-   آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال خرید اینترنتی 77

4-4-  تحلیل عامل اکتشافی 78

4-4-1-   تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد شناختی اعتماد 78

4-4-2-   تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد احساسی اعتماد 80

4-4-3-   تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد رفتاری اعتماد 82

4-5-  آزمون مدل مفهومی پژوهش 83

4-5-1-   برازش مدل­های اندازه­گیری 83

4-5-2-   برازش مدل­های ساختاری 85

4-5-3-   برازش کلی مدل 87

4-5-4-   آزمون فرضیه 87

4-5-4-1-    نتیجه آزمون فرضیه 87

 

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1-  مقدمه 92

5-2-  مطالعه نتایج پژوهش 92

5-2-1-   نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 93

5-2-2-   نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 93

5-2-3-   نتایج حاصل از فرضیه سوم 93

5-2-4-   نتایج حاصل از فرضیه چهارم 94

5-3-  جنبه های جدید پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..94         5-4-           اختصار و نتیجه­گیری 94

5-5-  محدودیت 95

5-6-  پیشنهادات پژوهش 95

5-6-1-   پیشنهادات کاربردی 95

5-6-2-   پیشنهادات برای تحقیقات آتی 96

فهرست منابع

الف) منابع فارسی 98

ب) منابع لاتین 101

ضمائم

الف) پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….107

ب) جدول های مربوط به نتایج آزمون های آماری…………………………………………………………………………111

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی  با فرمت ورد

پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی-دانلود پایان نامه مدیریت

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عنوان                                                                                                            صفحه

شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش 7

شکل 3-1- مدل مفهومی پژوهش 49

شکل 3-2- مراحل انجام پژوهش 51

شکل 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 68

شکل 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 69

شکل 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 71

شکل 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد 72

شکل 4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حدود اندازه بهره گیری از اینترنت در طول هفته 74

شکل 4-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت زمان آغاز خرید اینترنتی 76

شکل 4-7- مدل مفهومی پژوهش 86

 


 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 3-1- شاخص­های مطرح شده در پژوهش 54

جدول3-2- میانگین واریانس استخراج شده 57

جدول3-3- ضریب آلفای کرونباخ متغیرها 58

جدول3-4- علت های بهره گیری از پی ال اس 61

جدول4-1- فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان 67

جدول 4-2- فراوانی و درصد سن پاسخگویان 69

سایت منبع

جدول4-3- فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات 70

جدول4-4- فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب درآمد 71

جدول4-5- فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب حدود اندازه بهره گیری از اینترنت در طول هفته 73

جدول4-6- فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب مدت زمان آغاز خرید اینترنتی 75

جدول4-7- آزمون کولموگروف اسمیرنوف 76

جدول4-8- آزمون کولموگروف اسمیرنوف 77

جدول4-9- آزمون کولموگروف اسمیرنوف 77

جدول4-10- آزمون کولموگروف اسمیرنوف 78

جدول4-11- آزمون بارتلت و کی ام ا 78

جدول4-12- اشتراک مولفه­ها 78

جدول4-13- واریانس کلی اظهار شده 79

جدول4-14- ماتریس مولفه­ها 80

جدول4-15- آزمون بارتلت و کی ام ا 80

جدول4-16- اشتراک مولفه­ها 80

جدول4-17- واریانس کلی اظهار شده 81

جدول4-18- ماتریس مولفه­ها 81

جدول4-19- آزمون بارتلت و کی ام ا 82

جدول4-20-اشتراک مولفه­ها 82

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول4-21- واریانس کلی اظهار شده 82

جدول4-22- ماتریس مولفه­ها 83

جدول4-23- بارهای عاملی 84

جدول4-24- نتایج سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا 85

جدول4-25- برگرفته از روش فورنل و لارکر 85

4-26- معیار R2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………86

جدول4-27- معیارQ2 87

جدول4-28- جدول خروجی تحلیل مسیر 88

جدول4-29- جدول خروجی تحلیل مسیر 88

جدول4-30- جدول خروجی تحلیل مسیر 89

جدول4-31- جدول خروجی تحلیل مسیر 89

جدول4-32- نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها 90

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی  با فرمت ورد

پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی-دانلود پایان نامه ارشد

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

در عصر حاضر به دنبال پیشرفت فناوری و اطلاعات، رقابت بین کسب و کارها نیز شدت یافته می باشد. چگونگی ارائه برندها، محصولات یا خدمات برای اینکه مورد توجه بیشتر مصرف­کنندگان قرار گرفته و متمایز بودن آنها برجسته گردد تا افراد مجذوب آنان گردند و یا تمایل به خرید آنان داشته باشند، بسیار مهم می باشد. به علاوه با نوآوری­های به وجود آمده در فناوری و توسعه اینترنت، تجارت الکترونیک رونق بسیاری پیدا کرده می باشد. با در نظر داشتن این امر، تبلیغات به ویژه در بستر اینترنت، عامل مهم و تاثیرگذاری در تجارت الکترونیک می­باشد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به موضوع پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی پرداخته می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کاربران جامعه مجازی ایرانیان می باشد و حجم نمونه 385 نفر می­باشد. نمونه­گیری به روش در دسترس انجام گردید. کلیه داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری گردید. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد و جهت مطالعه روایی سازه از شاخص AVE  بهره گیری گردید که نشان دهنده برخورداری پرسشنامه از روایی مناسب بوده می باشد. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS 16 و Warp PLS 3 انجام گردید. نتایج نشان داد که بین در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی و اعتماد به تبلیغات اینترنتی ارتباط مثبت و معنی­داری هست. همچنین بین اعتماد به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات، کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی نیز ارتباط مثبت و معنی­داری هست. اما بین در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات ارتباط­ای پیدا نمود نشد. براساس نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می­گردد که با کنترل متغیرهای تأثیرگذار بر در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی و ایجاد توجه مثبت­تر نسبت به آن، اعتماد مشتریان را افزایش داده تا از این طریق علاقه به کلیک کردن برای دیدن تبلیغات اینترنتی در آنها افزایش یابد و از این طریق اندازه خرید اینترنتی که به گونه معمول هزینه کمتری را برای شرکت­ها و مشتریان دارد، نیز بیشتر گردد.

 

کلیدواژه

تجارت الکترونیک، تبلیغات اینترنتی، پاسخ رفتاری کاربران، اعتماد به تبلیغات اینترنتی، در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی  با فرمت ورد