دانلود پایان نامه : بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

پیشینه عملی خارجی

ازیانی و اوراما[1] (2014) تحقیقی با عنوان «آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه صنعتی ملل» انجام دادند. نتایج تحقیق به ارائه راهکارهایی برای بهبود توسعه صنعتی از طریق آموزش فنی و حرفه ای شد. برخی از پیشنهادها حاکی از این بودند که آموزش های فنی و حرفه ای باید به طور مناسب با سیستم سواد عمومی جهت به حداقل رساندن نرخ بیکاری جوانان یکپارچه (وابسته) باشند. همچنین راهنمائی و مشاوره در تمام مدارس کشور به درستی ارائه گردد تا فعالیت دانش آموزان و درک آنان از ارزش های آموزش و پرورش فنی و حرفه ای تقویت گردد ]36[.

روفای، بن کامین و بالاش[2] (2013) پژوهشی با عنوان «آموزش فنی و حرفه ای: به عنوان ابزاری واقعی در ریشه کنی بیکاری جوانان» انجام دادند. نتایج پژوهش در ارائه راهکارهایی برای کاهش نرخ بیکاری جوانان حاکی از این بود که دانش آموختگان باید بیشتر از پیش تشویق گردند که با دریافت وام و اعتبار به خوداشتغالی بپردازند. همچنین اگر بخواهیم ایجاد زمینه های شغلی بیشتر و فقر کاهش یابد، باید کیفیت خروجی های آموزش فنی و حرفه ای تقویت گردند ]37[.

بیاواسچی و همکارانش[3] (2012) پژوهشی با عنوان «بیکاری دوره جوانی و آموزش فنی و حرفه ای» انجام داده اند. با توجه به نتایج حاصل، اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای همراه تجربه کاری و سواد عمومی مشخص گردید و نیز در پایان سیاست هایی در مورد شیوه اجرایی آموزش و پرورش و آموزش سیستم سازگار با شرایط اقتصادی و نهادی کشور پیشنهاد گردید]38[.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز – دانلود پایان نامه مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

نظریه های اشتغال

در نظريه پيروان آدام اسميت[1]، بازار کار، بازاري رقابتي بود که در آن عرضه کار تابعي از قدرت خريد دستمزد حقيقي، و نسبت به آن داراي شيب صعودي است و براساس انعطاف‌پذيري دستمزد پولي و عدم وجود توهم پولي از طرف کارگران تعريف مي‌شود. تقاضاي کار نيز تابعي از سطح دستمزد و تعداد متقاضيان نيروي کار مي‌باشد؛ به طوري که عرضه و تقاضا همواره به واسطه انعطاف‌پذيري کامل قيمت‌ها و دستمزدها، و براساس ساز و کاري خودکار، در تعادل اشتغال کامل قرار دارند. در ديدگاه آنها رشد محصول و تقاضا براي نيروي کار از طريق پس‌انداز، انباشت عوامل و ارتقاء بهره‌وري (از طريق ارتقاء فناوري و بالا رفتن توان نيروي کار) امکان‌پذير مي‌باشد؛ و اين رشد تا رسيدن به وضعيت اشتغال کامل ادامه مي‌يابد. بدين ترتيب تعادل دراين بازار همواره در اشتغال کامل پايدار است و هر نوع عدم تعادلي، کوتاه‌مدت و گذرا تلقي شده و مجدداً به شرايط تعادل باز خواهد گشت؛ به طوري که امکان پيدايش بيکاري غيرارادي در اقتصاد وجود ندارد. البته از نظر کلاسيک‌ها، همواره ميزان محدودي بيکاري ارادي در جامعه وجود دارد که به بيکاري طبيعي تعبير مي‌شود. از اين رو از نظر ايشان نيازي به دخالت دولت‌ها در اقتصاد نيست ]35[.

پس از تجربه رکود و بحران بزرگ اقتصادي دهه 1930 ميلادي، کينز[2] معتقد بود که ديگر شرايط رقابت کامل وجود ندارد؛ و بنيان بازار، هم از نظر کمي و هم از نظر کيفي تغيير يافته است. از جمله شرط انعطاف‌پذيري قيمت‌ها و دستمزدها که يکي از فروض تحليل کلاسيک براي برقراري اشتغال کامل است از ميان رفته است؛ کارگران دچار توهم پولي هستند و تعادل اشتغال کامل به طور خودکار در بازار کار بوجود نمي‌آيد و همواره بيکاري غيرارادي در بازار کار وجود دارد. لذا کينز معتقد است که عرضه نيروي کار تابع صعودي از دستمزد واقعي نيست بلکه تابعي صعودي از دستمزدهاي پولي است؛ به طوري که درنقطه حداقل دستمزد پولي، به صورت افقي در مي‌آيد. منحني تقاضاي نيروي کار داراي شيب زولي است و در تعادل با عرضه کار ممکن است در وضعي قرار گيرد که تعادل اشتغال کامل بوجود نيايد و بيکاري غيرارادي در اقتصاد شکل بگيرد. همچنين کينز معتقد است که اگر دستمزدهاي پولي طبق فرض کلاسيک‌ها بتوانند در شرايط رکود کاهش يابند، آنگاه اين امر ممکن است بتواند در کوتاه مدت باعث کاهش هزينه توليد و افزايش سود و اشتغال هر بنگاه گردد؛ اما در بلند مدت موجب کاهش تقاضاي کل، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و متعاقباً کاهش اشتغال خواهد گرديد. 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

دانلود پایان نامه مهندسی صنایع : بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

GDP به ازای هر فرد استخدام شده (به دلار ثابت PPP سال 1990)

بر اساس بررسی های به عمل آمده به ازای هر فرد استخدام شده در ایالات‌ متحده 68هزار دلار به تولید ناخالص داخلی افزوده می‌شود، اما این میزان برای ایران حدود 16 هزار دلار است. یعنی حدود یک چهارم کارگر آمریکایی، کارگر ایرانی به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌کند. این شاخص که از تقسیم تولید ناخالص داخلی به اشتغال کل در اقتصاد به دست می‌آید نشان می‌دهد کارآیی کارگران ماهر و آموزش دیده در دو کشور ایالات متحده و سوئد نسبت به کشورهای دیگر بیشتر است. به عبارت دیگر، اشتغال با مدرک متوسطه در این دو کشور بیشتر است و کارآیی کارگران آنها نیز بیشتر، اما در ایران و ترکیه، اشتغال کارگران با مدرک ابتدایی بیشتر است و کارآیی آنان نیز کمتر است. می‌توان نتیجه گرفت کشورهایی که نظام آموزشی بهتری دارند، کارگران ماهر بیشتری نیز دارند و از آن طرف نیز، کارآیی کارگران بالاتر خواهد رفت.

به عنوان نتیجه‌گیری کلی مطلب، یادآور می‌شود هدف هر نظام آموزشی، علاوه ‌بر کمک به افراد جامعه برای رسیدن به آرمان‌ها و اهداف فردی خود (کمال و سعادت فردی)، تربیت افراد برای مشاغل گوناگون جامعه است. به عبارتی، یکی از وظایف نظام آموزشی هر کشور، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آن کشور است. حال هرچه به نیازهای جامعه توجه بیشتری شود و بتوان افراد را متناسب با آن نیازها تربیت کرد، سیستم آموزشی موفق‌تری خواهیم داشت ]32[.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز – پایان نامه مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

آموزش های فنی و حرفه ای و رشد و توسعه کشورها

برخورداری از آموزش های فنی و حرفه ای با سابقه زیاد و سرمایه گذاری در این زمینه از عوامل رشد اقتصادی و صنعتی پاره ای از کشورها به شمار می آید. گسترش آموزش های فنی و حرفه ای کشورها، باعث ازدیاد افراد متخصص گردیده و وضع اقتصادی و درآمد ملی آن کشورها را افزایش داده است. نمونه بارز این امر کشور آلمان است ]29[. این کشور با درک اهمیت و نقش آموزش های فنی و حرفه ای توسعه این آموزش ها را به عنوان اولویت نظام آموزشی خود قلمداد کرده و سرمایه گذاری در این زمینه، عاملی در جهت رشد اقتصادی و صنعتی این کشور محسوب می شود.

کشوری چون دانمارک قبل از اینکه بعنوان کشوری ثروتمند مطرح شود، کشوری فقیر بحساب می آمد و منابع درآمدی محدودی داشت. این کشور نیز با توسعه آموزش فنی و حرفه ای خود را در ردیف کشورهای ثروتمند در آورده است. در آمریکا نیز در بررسی های بعمل آمده، روشن شده است که درصد قابل توجهی از رشد اقتصادی در ارتباط با افزایش سطح فنی و حرفه ای بوده است ]29[.

کشور روسیه در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای توفیق زیادی داشته است. در بررسی
نظام های آموزش فنی و حرفه ای ممالک صنعتی روشن شده است که در این کشورها به گسترش مدارس فنی و حرفه ای توجه زیادی شده است. حتی کشور انگلستان که انقلاب صنعتی در آنجا به وقوع پیوست و در  واقع تعداد زیادی از کشورهای صنعتی دیگر الگو و طرح های صنعتی خویش را از این کشور اقتباس کرده اند، مثل کشور روسیه در این زمینه موفقیت داشته باشد. لذا از آنجایی که مدارس فنی و حرفه ای در اقتصاد کشور روسیه، نقش اساسی را ایفا کرده اند، در کنگره حزب کمونیست در تصویب برنامه ده ساله توسعه آموزش و پرورش بر گسترش شبکه های وسیعی از این نوع مدارس تاکید ورزید ]29[. یکی دیگر از کشورها که در زمینه گسترش آموزش های فنی و حر فه ای موفقیت های چشمگیری داشته کشور ژاپن است. تحقیقات نشان داده که بخش اعظم رشد اقتصادی و فنی کشور ژاپن مرهون توسعه تعلیمات عمومی و فنی در آن می باشد. برای مثال در گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 1956، تحت عنوان «پژوهشی در باره اقتصاد ژاپن» آمده است که رشد سریع اقتصادی و صنعتی ژاپن بین سال های1953 و1962 مرهون کیفیت بالای کار کارگران ماهر و تکنسین های دانش آموخته ای است که نظام تعلیماتی ژاپن آنان را تربیت نموده است ]29[.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

پایان نامه مهندسی صنایع : بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

– ضرورت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای

اشتغال جوانان به کار یکی از دغدغه های اساسی هر کشور است و بر سایر نهادهای آن کشور تأثیر می گذارد. در دین اسلام توصیه های فراوانی به کار شده است؛ حتی خداوند در قرآن کریم با دعوت به تلاش و فعالیت، به آثار اقتصادی آن و اینکه تلاش و کار موجب آبادانی می شود، اشاره نموده است. برای مثال در سوره نحل آیه 14 آمده است: خداوند کسی است که دریا را مسخر (شما) ساخت تا از آن صید کنید و گوشت تازه بخورید و از زیورهای آن استخراج کنید و بدان خود را بیارایید و کشتی ها را می بینید که سینه دریا را می شکافند تا شما به تجارب بپردازید و از فضل خداوند بهره گیرید. در آیه­ دیگری می فرماید: ما شب و روز را روشنی بخش ساختیم تا فضل پروردگار را در پرتو آن بطلبید و به تلاش و فعالیت بپردازید (اسراء: 11). در نتیجه لازم و ضروری است نظام آموزشی ما نیز به کار و اشتغال توجه ویژه ای داشته باشد.

رسالت بسیار اساسی نظام آموزشی در فراهم کردن شرایطی است که در آن نیروهای دانش آموخته بتوانند از مهارت ها، توانایی ها و قابلیت های کلیدی و متناسب با نیازها و شرایط دنیای صنعت و بازار مشاغل فردا برخوردار باشند. در گزارش 1985 «کمیته توسعه اقتصادی» واشنگتن آمده است: «یادگیری دروس پایه و اولیه، مثل خواندن، نوشتن و ریاضی ممکن است برای مشاغل سطح پائین اکتفا کند، اما به سبب ماهیت اشتغال با توجه به تغییرات روزافزون جهانی، داشتن این مهارت های حداقل، برای ارتقای شغلی کافی نیست. مدارس باید جهت بسط مهارت های سطح بالا به تلاش گسترده تری بپردازند. فیلسوفان تربیتی نیز، مانند هرست[1] (1974) «تعلیم و تربیت آزادانه» را شعار خود قرار داده بودند. طبق این دیدگاه تعلیم و تربیت باید در پی ارتقای استقلال و آزادی افراد باشد تا خود بتوانند با برابری فرصت ها دست به انتخاب شغل مورد نظر خود بزنند» ]14[.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز