قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع) – دانلود پایان نامه رشته الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

متن کامل در سایت امید فایل 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

انصاف

واژه­ی انصاف از ماده­ی "نَصَفَ" بوده که به باب افعال رفته و متعدی شده است. در برخی کتاب‌‌های لغت در معنای این ماده چنین آمده است: انصاف عبارت است از تقسیم چیزی به دو قسمت برابر.[1] در موارد دیگر "انصاف" اینگونه معنا شده است: داد دادن، عدل کردن، راستی کردن، نصف کردن و برابر دادن به نحوی که بر هیچ طرفی زیادی نشود، برابری داشتن بین دو طرف.[2] از دیگر معانی که برای انصاف ذکر شده است می‌‌توان به این مورد اشاره کرد: از حق به دیگران اعطا کردن، مانند حقی که از دیگران برای خود طلب کنی.[3] حتی خود امیرمؤمنانg در تفسیر قول الهی: «إن اللهَ یأمُــرُ بِالعَدل وَ اِلاحسـان.»[4] می‌‌فرمایند: «العدل‌ الانصاف‌ و الاحسان‌ التفضل‌؛ عدل‌، انصاف‌، و احسان‌ نیکی‌ کردن است‌‌.»[5]

باید گفت‌ در معنای‌ عام‌ بین‌ عدالت‌ و انصاف‌ تفاوتی‌ نیست‌ و انصاف‌ به‌ معنای‌ عام‌، مرادف‌‌ عدالت‌ است‌. وقتی‌ گفته‌ می‌شود خدا را انصاف‌ بده،‌ یعنی‌ در رابطة‌ خود و خدا آن‌چه‌ را‌ باید، به‌ جای‌ آور؛ و وقتی‌ می‌گویند داد مظلوم‌ را از ظالم‌ بگیر، یعنی‌ دربارة این‌ دو، حق‌ را برجای‌ خود بگذار.[6] و امّا در معنای‌ خاص‌، انصاف‌، احساسی‌ از چهره ‌لطیف‌تر عدالت‌ در موارد خاص‌ّ است‌ و شامل‌ ماسوای‌ برابری‌ و تعادل‌ می‌شود که‌ به‌طور طبیعی کسی‌ که‌ عدالت‌ را به‌ این‌ معنا به‌کار می‌برد، از مفهوم‌ تساوی‌ و برابری فاصله‌ گرفته‌، و حکمتی‌ را مورد نظر و توجّه‌ قرار داده‌ است‌.

رجوع‌ به‌ انصاف‌، زمانی‌ موضوعیت می‌یابد که‌ اجرای‌ قاعده‌ای‌ عادلانه‌ در فرضی ‌خاص‌ نتایج‌ نامطلوب‌ به بار آورده و وجدان‌ اخلاقی،‌ به‌ اصلاح‌ آن‌ تمایل یابد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود پایان نامه رشته الهیات- فقه و فلسفه : قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

جان رالز

شاید به جرات بتوان گفت جان رالز برجسته ترین فیلسوف سیاسی غرب در قرن بیستم در حوزه­ی عدالت پژوهی است؛ که بیش از هر نظریه­ی دیگر، کانون توجه و تامل صاحب­نظران بوده است؛ به طوری که بخش قابل توجهی از آثار اندیشمندان معاصر غربی حول افکار رالز شک گرفته است. مهم­ترین اثر رالز "نظریه­ی عدالت" در دهه­ هفتاد میلادی است. رویکرد وی به عدالت در حوزه اخلاق و سیاست است. اندیشه عدالت سیاسی او در کتاب "لیبرالیسم سیاسی" وی متبلور است. رالز در کتاب "نظریه عدالت" در مسیر و چارچوب سنت تاریخی – فلسفی بحث در معنا و محتوای عدالت اجتماعی حرکت می کند و در مقام پاسخ به اصول محتوایی عدالت است تا نشان دهد فضیلت عدالت، چگونه بروز و ظهور می یابد. در حقیقت بدنبال اصول و پایه های اساسی ساختارهای کلان اجتماعی برای تحقق عدالت است. به بیان ساده می خواهد پاسخ دهد که برای داشتن جامعه ای عادلانه چه باید کرد؟ و عدالت اجتماعی بر پایه­ی چه اصول و معیارهای عامی محقق می شود؟[1]

اما نظریه­ی رالز در حوزه عدالت سیاسی ناظر به حل مشکلات جوامع لیبرال دموکرات معاصر است؛ که نسبت به دیدگاه او در عدالت اخلاقی متواضعانه تر است.

رالز با پذیرش این واقعیت که عدالت برترین فضیلت اجتماعی است آن را سنجه­ی نهایی داوری درباره­ی ساختارها و نهادهای اساسی جوامع می داند. لذا جامعه آرمانی آن است که همه­ی فضایل متصور اجتماعی را در خود داشته و به همه­ی آن­ها آراسته باشد، اما جامعه­ی عادلانه که فضیلت عدالت در آن دارای نقش محوری و پایه ای است، اصول و معیارهای عدالت اجتماعی محور ساختارهای کلان جامعه خواهد بود که ممکن است از برخی فضایل اخلاقی دیگر مانند کارآمدی بهره­ی کافی را نبرده باشد.[2]

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

متن کامل در سایت امید فایل 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع) – دانلود پایان نامه ارشد الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فارابی

اندیشه فارابی در مورد عدالت  عدالت اجتماعی بسیار متاثر از دیدگاه های او در فلسفه­ی سیاسی است، توجه ویژه ای برای خیر و فضیلت قائل است به­گونه ای که آن را غایت اجتماع سیاسی معرفی می نماید و معتقد است جامعه سیاسی و حکومت این ظرفیت را دارند که اگر بر پایه های جامعه فاضله استوار شوند، به بسط و توسعه­ی فضایل در جامعه و نهایتا به نیک­بختی و رستگاری آنان منجر خواهد شد. نگاه غایت مدارانه­ی او به نفس حکومت و هنر سیاست، در تحقق بخشی به فضیلت و سعادت، او را بهره گیری از استعاره­ی "درمان" رهنمون ساخته است؛ چنان­که حاکم عادل را در جامعه­ی فاضله بعنوان طبیب بیماری ها و دردهای جامعه معرفی می کند که نقش تثبیت کننده­ی فضایل و حسنات در اجتماع خواهد داشت. وی علم مدنی را مقدم بر علم اخلاق دانسته و سامان بخش آن معرفی می کند. اندیشه سیاسی فارابی پیوندی منطقی و عمیق با هستی شناسی فلسفی و مبانی نظری او دارد.[1]

فارابی نیز همانند ارسطو عدالت را به اعم و اخص تقسیم می کند که البته به لحاظ محتوایی تفاوت هایی با تقسیم بندی ارسطو دارد؛ مراد فارابی از عدالت به معنای اعم، به کار بستن افعال فضیلت در مناسبات اجتماعی و رفتار با دیگران است، لذا اگر رفتار فرد ناشی از توجه به فضیلتی اخلاقی و انسانی باشد، آن رفتار از مصادیق عدالت و عمل عادلانه خواهد بود. روشن است که تاکید فارابی در تعریف عدالت بر فضیلت است، چیزی که در نگاه ارسطو بر قانون و رعایت و احترام به آن تاکید می شد. عدالت خاص نیز در اندیشه فارابی به دو سطح : "عدالت در توزیع" و "عدالت در حفظ" تقسیم می شود. وی در قسم اول قائل به توزیع و تقسیم خیرات مشترک اجتماعی اعم از مال و ثروت و مراتب و منزلت های اجتماعی است که با رعایت استحقاق­ها بین اعضای جامعه تقسیم می شود و در قسم دوم تاکید بر حفظ این خیرات مشترک برای افراد دارد، مگر در زمانی که زیانی متوجه صاحب آن و جامعه نشود.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

متن کامل در سایت امید فایل 

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود پایان نامه ارشد الهیات- فقه و فلسفه : قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ارسطو

جوهر نظریه­ی ارسطو در عدالت با دیدگاه افلاطون یکسان است؛ هر دو معتقدند که منشا عدالت در نظام هستی و طبیعت نهفته است؛ ولی نقطه عزیمت افلاطون با شاگردش متفاوت است. آن­جا که افلاطون بر اساس نظم مثل به قضیه می نگرد، ارسطو به طور مستقیم و بدون واسطه از طبیعت آغاز می کند. به نظر وی طبیعت است که به انسان ها استعدادهای مختلف می بخشد و نظم عادلانه آن است که این استعدادها در جای خود قرار گیرند. استعدادها منشا پیدایش استحقاق­ها ست؛ اگر خیرات اجتماعی به فراخور این استعدادها توزیع شود حد وسط محقق شده و به نظم عادلانه منتهی خواهد شد.[1]

ارسطو عدالت را در دو معنای عام و خاص تعریف می کند که معنای عام آن را محترم شمردن قوانین و برابری شهروندان می شمارد و احترام به مساوات شهروندان را معنای خاص عدالت تفسیر می کند. در حقیقت ارسطو عدالت به معنای عام (اطاعت از قانون) را مساوی همه فضایل اخلاقی می داند و ظلم را عدم احترام به این برابری و مساوات می داند.[2] در ادامه عدالت توزیعی و عدالت تصحیحی را از فروع عدالت به معنای خاص آن بیان میکند و تصریح می کند مساوات به معنای برابری مطلق نیست، بلکه بر اساس استحقاق مراد است.

ارسطو بر اساس دیدگاه طبیعت گرایانه، عدالت را برگرفته از طبیعت می داند و میان عدالت و حد وسط پیوند برقرار می کند به گونه ای کمال اعتدال و تناسب در همه طبیعت و موجودات رعایت شده است و تحقق عدالت منوط به رعایت حد وسط است.[3] از نظر او فضیلت در حقیقت، میانه­ی دو رذیلت است و حدی است میان افراط و تفریط؛ در نهایت نیک بختی را با فضیلت گره می زند و تحقق آن را منوط به تحقق فضایل می داند. روشن است که این نگاه هندسی و کمی گرایانه به فضایل و ارزش های اخلاقی خالی از اشکال نبوده و تعارض و خطاهایی را به دنبال خواهد داشت؛ مضافا این­که اصولا نگرش کمی به ارزش های اخلاقی که حقیقتا اموری کیفی هستند نادرست است.

متن کامل در سایت امید فایل 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع) – پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

متن کامل در سایت امید فایل 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

پیشینه معرفتی عدالت پژوهی

همواره انگیزه­های نیرومند و متقاعد کننده ای برای بحث و درنگ در مضمون عدالت وجود داشته است. عدالت به مثابه­ی فضیلتی فردی و آرمانی اجتماعی، هم تاکید و تشویق ادیان الهی را در پی داشته و هم تامل فلسفی اندیشه وران را به خود جلب کرده است.در میان ادیان الهی، دین حنیف اسلام تاکید ویژه ای بر عدالت و برابری دارد و بطور خاص، اولیای بزرگوار مذهب تشیع، نه فقط در میدان نظر، به موضوع عدالت توجه خاص کرده اند تا جایی که "عدلیه" نامیده شدند؛ بلکه در میدان عمل اجتماعی نیز گاه جان بر سر آرمان عدالت­خواهی و حق­طلبی نهاده اند. در سنت مکتوب فلسفی نیز پرسش از معنای عدالت، تاریخی طولانی دارد و از گذشته­ی دور فیلسوفان بزرگی همچون افلاطون، ارسطو و فارابی به آن پرداخته اند و باز در روزگار معاصر شاهد اوج گیری و شکوفایی بیشتر اندیشه ورزی در حوزه عدالت پژوهی هستیم. پژوهش درباره­ی عدالت از آن دست مباحثی است که به رغم برخورداری از قدمت و تاریخ کهن، هنوز تازگی خویش را حفظ کرده است، گره خوردن موضوع عدالت با مباحث و حوزه های مختلف ارزشی، اخلاقی، حقوقی، سیاسی، انسان شناختی و معرفت شناختی بر دشواری عدالت پژوهی افزوده است و آن را با مباحث رشته های گوناگون دانش و تامل نظری مانند: فلسفه­ی سیاسی، فلسفه­ی اخلاق، فلسفه­ی حقوق و انسان شناسی فلسفی پیوند داده است؛ اما همین امر طراوت و جاذبه­ی بیشتر بحث عدالت و ژرف اندیشی افزون­تر اندیشمندان و صاحبان خِرد را درباره­ی عدالت را در پی داشته است. در ادامه بصورت اجمالی به گوشه ای از پژوهش ها و آراء مطرح شده در باب عدالت که توسط برخی اندیشمندان مطرح شده است اشاره خواهد شد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

معنای عدالت

عدالت در لغت از ماده‌‌ی "عدل" مشتق شده است. "عدل" مصدر ثلاثی مجرد است و اهل لغت درباره‌‌ی معنای آن اظهارات مختلفی داشته‌‌اند.

فیومی در مصباح المنیر "عدل" را به میانه روی در امور و مفهوم مخالف "جـــور" معنا کرده است. از نظر او، عِدل (به کسر عین) هر چیز، هم جنس یا هم مقدار آن چیز است. تعادل به معنای تساوی است و به نوعی از تقسیم که بر اساس ارزش شیء صورت می‌گیرد و نه مقدار آن، "قسمه التعدیل" گفته می‌شود. بنابراین چه بسا در "قسمه التعدیل" بخش کوچکتر به لحاظ ارزش و قیمت، معادل قسمت بزرگتر باشد.[1] در کلام لغویِ بزرگ، فیومی، چند نکته وجود دارد:

الف) تفسیر عدل به قصد و میانه روی در امور؛

ب)‌ مخالفت عدل با جور؛

متن کامل در سایت امید فایل 

ج) اینکه تعادل به معنای تساوی است.

ابن فارس در معجم مقاییس اللغه[2] که به هدف بررسی روح معانی و اصول آن‌‌ها در کاربردهای مختلف نگاشته شده، در ماده عدل چنین می‌نویسد:

عدل دو ریشه متضاد دارد که یکی دلالت بر استواء و دیگری دلالت بر کجی دارد. مثال معنای اول عدل از مردم است که به کسی گفته می‌شود که راه و روش درست و مورد رضایتی دارد. از همین باب است واژه "عدلان" که به دو ظرفی که برای حمل بار بر دو طرف چهارپایان می‌‌گذارند، اطلاق می‌شود؛ زیرا که با یکدیگر مساوی هستند. همچنین "عدیل" نیز از همین باب است؛ که به فردی که در محمل در کنار فرد دیگری قرار می‌گیرد گفته شده است. در ادامه می‌‌افزاید: عدل نقیض جور است و شتران معتدل به شترانی گفته می‌شود که اعضای آن‌‌ها هماهنگ و نیکو منظر باشد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع) – دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

متن کامل در سایت امید فایل 

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بیان مساله

شاید به جرأت بتوان گفت رایج‌‌ترین مفهوم در حوزه‌‌ی دانش اخلاق، مفهوم "عدالت" است؛ مفهومی کلیدی که بر اساسِ آن، می‌‌توان نظام‌‌های اخلاقی را مورد مطالـعه و بررسی قرار داد. از فلسفه‌‌ی یونان باستان گرفته تا مکاتب دینی، معنوی و اخلاقی شرقی، همواره مساله عدالت مورد توجه بوده و در تبیین آن کوشش های فراوانی شده است.

آرزو، مآل و سرانجامی که نظام‌‌های اخلاقی با توصیفاتِ مختلف خود از آن، با تعبیر "سعادت" یاد می‌‌کنند، نیازمند کوشش و تلاش انسانی در کسب فضائل است و در این بین، از عدالت به عنوان شرط لازم برای رسیدن به سعادت یاد می‌‌شود. از اینجــا پیوندی میان "عدالت و سعادت" ایجاد می‌‌شود؛ که شناخت این مفهوم را برای اندیشمندان حوزه‌‌ی اخلاق دوچندان می‌‌کند. تا این مقام، مفهوم عدالت در عرض سایر مفاهیم اخلاقی چون: فضیلت، خیر، سعادت و .... قرار می‌‌گیرد؛ ولی هنگامی که در توصیف و بسط همین مفاهیم یادشده [مجدداً] از مفهوم عدالت نامبرده می‌‌شود؛ سبب تقدم و اولویت بازشناسی بیش از پیش آن، در حوزه‌‌ی فلسفه اخلاق می‌‌شود.

امروزه در مطالعات حوزه‌‌ی اخلاق، آثاری بر پایه‌‌ی مفهوم عدالت تولید می‌‌شود؛ که در آنها، سخن از ابعاد مختلف این مفهوم به میان می‌‌آید. مفهوم‌‌شناسی عدالت، راه نیل به عدالت، موانع رسیدن به عدالت، قلمروهای عدالت، آثار عدالت و تبیین ارتباط عدالت با دیگر مفاهیم اخلاقی، از جمله‌‌ی این ابعاد است.

اما در بین ابعاد مختلف عدالت، بازشناسی اندیشه‌‌ی متفکران پیرامون توصیف‌‌شان از قلمروهای عدالت و چگونگی برقراری ارتباط میان این قلمروها، حائز اهمیت است. مثلاً هنگامی که در نظام اخلاق افلاطونی سخن از عدالت به میان می‌‌آمد، وی می‌‌کوشید تا با به­کارگیری این مفهوم، از لزومِ نوعی هماهنگی و انسجام در میان ساحت‌‌های نفس انسانی یاد کند به عقیده او، اولاً ساحت‌‌های نفس مرتبط هستند؛ ثانیاً در یک نظام اخلاقی، علاوه بر آنکه هر ساحت نفس باید به نحو احسن و صحیح کار کند، به یک هماهنگی کلی و امری مافوق ساحت‌‌ها نیاز است که از آن به عدالت تعبیر می­کرد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده. ‌و

مقدمه. 1

بیان مساله. 1

  1. سؤالات و فرضیه. 2
  2. مرور پیشینه. 3

روش تحقیق.. 6

فصل اول 7

(کلیات و مفاهیم) 7

1-1. مقدمه. 8

1-2. معنای عدالت... 8

1-3. پیشینه معرفتی عدالت پژوهی.. 13

1-3-1. افلاطون.. 14

1-3-2. ارسطو. 16

1-3-3. فارابی.. 18

1-3-4. خواجه نصیرالدین طوسی.. 19

1-3-5. رالز. 21

1-4. مفاهیم همسو. 23

1-4-1. قســط... 23

1-4-2. انصاف... 24

1-4-3. مسـاوات... 25

1-4-4. حق.. 26

1-4. مفاهیم ناهمسو. 30

1-4-1. ظـلم و جور 30

1-4-2. فساد. 31

1-5. عدالت در علوم اسلامی.. 33

1-5-1. عدالت در فلسفه و کلام. 33

1-5-2. عدالت در علم اخلاق.. 34

1-5-3. عدالت در علم فقه و حقوق.. 37

1-5-4. عدالت اجتماعی،سیاسی.. 39

فصل دوم. 43

(عدالت در رابطه انسان و خدا) 43

2-1. مقدمه. 44

2-2. عدل در رابطه‌‌ی انسان و خدا 45

2-2-1. ساحات عدالت ورزی انسان در برابر خدا 47

2-2-1-1. عدالت ورزی در ساحت اعتقاد و اندیشه. 48

2-2-1-1-1. پاسخ اشکالات... 50

2-2-1-1-2. اندیشه عدالت محور امیرمؤمنانg و اختیار انسان.. 52

2-2-1-1-3. اندیشه عدالت‌محور امیرمؤمنانg و مسأله شر. 55

2-2-1-2. عدالت ورزی در ساحت عمل و رفتار 58

 

فصل سوم. 60

(عدالت در رابطه انسان با خویشتن) 60

3-1. مقدمه. 61

3-2. عدالت در بعد روحانی و معنوی انسان.. 61

3-2-1. ضرورت و اهمیت معرفت نفس.... 61

3-2-2. معرفت نفس.... 63

3-2-3. آگاهی از نسبت خود با خدا 68

3-3. عدالت در بعد جسمانی انسان.. 71

فصل چهارم. 74

(انسان و عدالت اجتماعی) 74

4-1. مقدمه. 75

4-2. اطاعت‌‌پذیری اجتماعی.. 76

4-3. عدالت توزیعی.. 79

4-3-1. اهمیت عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علیg.... 79

4-3-2. عدالــت سیاسی، اجتماعی.. 82

4-3-3. توزیع عادلانه امکانات... 84

4-3-4. عدالت در قضاوت... 85

4-3-5. رفع تبعیض در مدیریت جامعه. 88

4-3-6. پرهیز از لذت‌‌جویی در میان حاکمان.. 92

4-3-7. پرهیز از ویژه خواری.. 93

4-3-8. لزوم رأفت در تامین عدالت... 95

4-4. عدالت در تعامل شهروندان.. 96

متن کامل در سایت امید فایل 

4-4-1. عدالت در رابطه همسر. 97

4-4-2. عدالت در رابطه با والدین.. 100

4-4-3. عدالت در رابطه با فرزندان.. 101

4-4-4. عدالت در رابطه با خویشان.. 102

فصل پنجم. 104

(عدالت در ساحت طبیعت) 104

5-1. مقدمه. 105

5-2. عدالت در مورد حیوانات... 106

5-3. عدالت در زمین، گیاهان و منابع طبیعی.. 109

5-4. نسبت عدالت طبیعی با سایر قلمروها 111

نتیجه و جمع‌‌بندی.. 114

فهرســت منـابع؛ 117

کتاب‌ها 117

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  چکیده

عدالت از پربسامدترین مفاهیم دانش اخلاق است. یکی از مباحث اساسی در حوزه عدالت بازشناسی گستره­ و نسبت قلمروهای آن با یکدیگر است. از دیگر سو امام علیg به عنوان بزرگ­ترین اسوه­ی عدالت در میان بشریت شناخته شده و سیره­ی گفتاری و رفتاری آن حضرتg گنجینه­ی بزرگی برای عدالت پژوهی است. از این­رو تحقیق حاضر بر آن است که عرصه های عدالت و نسبت آن­ها با یکدیگر را از منظر آن امام عدالت پیشهg باز کاود. این نوشتار پنج فصل و یک جمع­بندی و نتیجه گیری را شامل می­شود. در فصل اول، مفاهیم و معناشناسی عدالت و پیشینه­ی معرفتی عدالت­پژوهی بررسی می­شود. فصل دوم به عدالت در رابطه­ی انسان با با خدا می­پردازد. فصل سوم عدالت را در رابطه­ی انسان با خویشتن مطرح می­کند. در فصل چهارم از انسان و عدالت اجتماعی بحث می­شود. فصل پنجم به عدالت در حوزه­ی طبیعت می­پردازد. در تمامی این فصول ابعاد مختلف عدالت با تأمل بر اندیشه­های حضرت امیر مؤمنان علیg مورد بررسی قرار گرفته است؛ از این دیدگاه عدالت اجتماعی یعنی رعایت مساوات و حقوق برابر انسان ها در تعاملات اجتماعی (امور قضایی،توزیع اقتصادی و ...) و عدالت در حوزه­ی فردی و ارتباط با خویشتن شامل رعایت حقوق جسم و روح انسان می شود که ضرورت معرفت نفس و عدم اضرار به نفس را به همراه خواهد داشت. عدالت در ساحت طبیعت نیز مربوط به تکالیف انسان نسبت به طبیعت می باشد و مواردی چون سعی و تلاش بر آبادانی زمین، رعایت حقوق حیوانات و ... را در بر می گیرد. عدالت‌‌ورزی در همه‌‌ی این ابعــاد به­هم پیوسته باعثِ سعادت انسان می‌‌شود. سعادتی در آخرت که با زندگی شیرین دنیوی نیز قابل جمع است. بنابراین عدالت هم موجب زندگی آسوده، آرام و خاطره‌‌بخش دنیوی می‌‌شود و هم سعادت جاودان اخــروی را به همراه خواهد داشت.

کلمات کلیدی: عدالت، امام علیg، قلمروهای عدالت، عدالت اجتماعی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

متن کامل در سایت امید فایل 

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا – دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مقدمه

مسأله سعادت از دیرباز تاکنون یکی از مسائل بنیادي و مهم علم اخلاق و فلسفه اخلاق بوده است. به همین جهت، نه تنها دغدغه فکري حکیمان بزرگ یونان باستان مثل سقراط،افلاطون و ارسطو قرار گرفته است، در زمان معاصر نیز به صور مختلف، اذهان دانشوران،حکیمان و مکاتب مختلف لذ تگرا، فضیلت گرا و سعادت گرا را به خود معطوف داشته است. زیرا یکی از فطرتهایی که جمیع نوع بشر مخمر بر آن هستند ویک نفر از نوع بشر یافت نمی شود که برخلاف آن باشد و هیچیک از عادات و اخلاق و مذاهب و مسالک و غیر آن ،آن را تغییر نداده و در آن خلل وارد نمی کند؛ فطرت عشق به کمال و سعادت است که اگر تمام دوره هایی زندگی بشر را قدم بزنیم و هر یک از طوایف و ملل را بررسی نماییم ،این عشق و خواسته را در او می یابیم بلکه در تمام حرکات و سکنات و زحمات و جدیتهای طاقت فرسا که هر یک از افراد نوع بشر بدان مشغولند عشق و میل به سعادت و کمال است که آنها را به این اعمال وا می­دارد اگر چه در تشخیص کمال و سعادت دچار اختلاف و اشتباه شوند.

همانطوری که اشاره شد مسأله سعادت از دوران یونان مورد توجه بوده است؛مثلا بحث اصلی سقراط،افلاطون و ارسطو در اخلاق متمرکز بر سعادت است. در جهان اسلام نیز مسأله سعادت یکی از مباحث مهم دینی و اخلاقی بوده و هست  و علمای مسلمان نظیر کندی، فارابی ،ابن مسویه ،ابن سینا،غزالی ، خواجه نصیر الدین طوسی،ملا مهدی و ملا احمد نراقی بحث سعادت و شقاوت و مباحث مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده اند.

با این وصف ممکن است تصور شود که حال که مسأله سعادت ،یک مسأله جدید و بدون سابقه نیست و تحقیقات فراوانی در این باب صورت گرفته است، پرداختن به این مسأله دیگرضرورتی ندارد. اما توجه به این نکته ما را از این تصور منصرف می سازد که قرن حاضر قرن پیشرفتهای عظیم صنعت و ترقیات دامنه‏دار علوم و تکنیک جدید بشمار می رود.و چهره زندگی نسبت به گذشته بکلی دگرگون شده، اکثریت جوامع متمدن امروز، و حتی آنها که دور از مراکز تمدن وانقلابات صنعتی به سر می­برند از مزایای تحولات علمی و تمدن جدید متمتع و برخوردارند. روشنائی چراغ برق،شعله لرزان‏ شمع را خاموش کرده و جتهای غول‏پیکر با سرعت مافوق صوت مسأله بُعد مسافت را به بهترین‏ وجه حل نموده اند.دیگر بیماریهای حصبه و دیفتری و کزاز جان میلیونها انسان بی­گناه را به خطر نمی اندازد. در قرون اخیر روزی نیست که در گوشه و کنار جهان چندین اختراع جدید به ثبت نرسد و یا در زوایای آزمایشگاه ها اکتشافات نوینی به وقوع نپیوندد. در دوره حاضر نیرو و قوت ملتهای پیشرفته،اکثرا مصروف تحقیقات و گردآوری تجربیات ارزنده علمی می‏گردد و ناگفته پیدا است که غرض از این همه تکاپو و جنب و جوش چیزی جز از بین بردن مشکلات مادی زندگی بشر نیست.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

متن کامل در سایت امید فایل 

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا

دانلود پایان نامه های ارشد رشته صنایع – تحلیل سیستم ها – سیستم های اقتصادی اجتماعی – مهندسی مالی – متن کامل فرمت ورد – دانلود رایگان – امکان دریافت رایگان (معاوضه با پایان نامه شما)