Category Archives: پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تعریف لغوی غرور

با جستجو در فرهنگ‌‌لغت‌های مختلف، معانی متعددی برای غرور پیدا می‌کنیم. در زبان فارسی، غرور به معنای فریفتن و به خود بالیدن تفسیر شده است.

در فرهنگ عمید، غرور در معنای مثبت و به معنای احساس سربلندی و شادمانی به علت کسب موفقیت، احترام و نیز وظیفه تلقی شده است.[1]

همچنین غرور به معنای فریفتگی و تکبر، احساس بلند پروازی و بالاتر دانستن استعداد یا مقام یا زیبایی‌های ظاهری خود بر دیگران و احساس ارزش برای خود تفسیر شده است.[2]

به طورکلی غرور در معنای اسمی به معنای احساس سربلندی و مسرت که به سبب موفقیت در شخص پدید می‌آید، بیان شده و به عنوان اسم مصدر، در معنای منفی خودبینی و تکبر به کار می‌رود. معنای قدیمی غرور نیز مکر و فریب است.[3]

در عربی نیز غرور به ضم غین (غُرور) در معنای نیرنگ، فریب، حیله، بیهوده و پوچ، خودپسندی، خودخواهی و خودبینی به کار می‌رود و به فتح غین (غَرور) به معنای دنیا، فریبنده و شیطان است.[4]

در صحاح اللغة، «غُرور» به معنى امورى كه انسان را غافل مى‏سازد و مى‏فريبد (خواه مال و ثروت باشد، يا جاه و مقام، يا علم و دانش و غير آن) تفسير شده است.[5] غَرور نیز، در صحاح به شیطان تفسیر شده است.[6]

بعضى از ارباب لغت، به گفته‌ی «طريحى‏» در مجمع البحرين‏ گفته‏اند: غرور، فريفتگی به چيزى است كه ظاهری جالب و دوست داشتنى دارد، ولى باطنش ناخوشايند و مجهول و تاريك است‏. در كتاب التحقيق فى كلمات قرآن الكريم نیز در مورد غرور چنين آمده است: ريشه‌ی اصلى اين واژه به معنى حصول غفلت ‏به سبب تأثير چيز ديگرى در انسان است و از لوازم و آثار آن جهل و فريب و نيرنگ و نقصان و شكست مى‏باشد.[7]

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی – دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تعریف مسأله و سؤال‌های تحقیق

فیلسوفان اخلاق درباره‌ ویژگی‌های اخلاقی بسیار سخن گفته‌اند، و از آن‌ها به عنوان فضائل و رذائل تعبیر کرده‌اند. فضیلت، ویژگی مثبت منشی است که به رفتارهای صحیح می‌انجامد و در مقابل، رذیلت ویژگی منفی منشی است که فاعل را به کار خطا وا می‌دارد. اما در بین این ویژگی‌ها، ویژگی‌هایی نیز وجود دارد که هم به عنوان فضیلت تلقی می‌شوند و هم به عنوان رذیلت، از این‌جهت که این ویژگی‌ها هم دارای جنبه مثبت‌اند و هم جنبه‌ منفی. یکی از این ویژگی‌ها غرور است که در آثار فیلسوفان و تعابیر اجتماعی گاه به عنوان ویژگی مثبت، مورد تحسین قرار می‌گیرد، و گاه به عنوان ویژگی منفی مورد تقبیح.

نوشتار حاضر با عنوان «غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی» در سه فصل تنظیم شده که در فصل اول به کلیاتی درمورد موضوع، پرداخته شده است. در این فصل تعاریف و اصطلاحات مربوط به غرور و واژه‌های مرتبط با غرور مطرح شده و تاریخچه مبحث غرور در فلسفه اسلامی و غربی بیان شده است.

در فصل دوم نیز موضوع غرور از نظر فیلسوفان اسلامی مطرح شده است. با توجه به اینکه مباحث اخلاق اسلامی و بحث از فضائل و رذئل اخلاقی ارتباط مستقیم با آیات و روایت و مذهب دارد، لذا این فصل به دو بخش اخلاق دینی و اخلاق فلسفی تقسیم شده است، که در بخش اخلاق دینی مباحث مربوط به غرور در آیات و روایات بیان شده و در بخش اخلاق فلسفی نظرات فیلسوفان مسلمان مطرح شده است.

اما مراد از فیلسوفان مسلمان نیز، فیلسوفان و متفکرانی است که در حوزه اخلاق کار فلسفی کرده و در مورد غرور نظراتی ارائه کرده‌اند. در کتاب ماجد فخری رویکردهای اخلاق اسلامی بیان شده است. با توجه به اینکه این رویکردها کلامی، فلسفی، دینی و تلفیقی هستند، به لحاظ منطقی باید بحث محدود به رویکرد فلسفی می‌شد، اما از آن‌جا که بحث غرور در اخلاق اسلامی محدود به رویکرد فلسفی نیست، حتی رویکردهای دینی، تلفیقی و کلامی مباحث غرور را بیشتر مطرح کرده‌اند، بنابراین در این فصل از هر رویکرد نظریه یک فیلسوف یا متفکر بیان شده است.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست

عنوان                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات… 1

1-1 مقدمه. 2

1-1-1 تعریف مسأله و سؤال‌های تحقیق.. 2

1-1-1-1 سؤالات اصلی.. 5

1-1-1-2 سؤالات فرعی.. 5

1-1-2 فرضيه‌های تحقیق.. 6

1-1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-1-4 پيشينه تحقيق.. 7

1-1-5 روش تحقیق.. 7

1-2 مفهوم شناسی.. 8

1-2-1 تعریف لغوی غرور 8

1-2-2 تعریف اصطلاحی غرور 10

1-2-2-1 غرور منفی.. 10

1-2-2-2 غرور مثبت… 12

1-2-3 تعریف لغوی اخلاق.. 13

1-2-4 تعریف اصطلاحی اخلاق.. 14

1-3 اصطلاحات مربوط به غرور 16

1-3-1 واژه‌های مرتبط با غرور 16

1-3-1-1 تکبر. 16

1-3-1-2 عجب… 17

1-3-2 واژه‌های متضاد غرور 18

1-3-2-1 تواضع.. 18

1-3-2-2 ذلت و خواری نفس…. 19

1-3-3 تفاوت غرور با عجب و کبر. 19

1-3-4 تفاوت غرور با رجاء 20

1-4 تاریخچه مبحث غرور 21

1-4-1 فلسفه‌ غرب… 21

1-4-2 فلسفه‌ اسلامی.. 28

فصل دوم: غرور از نظر فیلسوفان اسلامی… 30

2-1 ریشه‌های مذهبی غرور در آراء فیلسوفان اسلامی.. 31

2-1-1 غرور در آیات… 31

2-1-1-1 تعریف غرور 32

2-1-1-2 ماهیت غرور 32

2-1-1-3 عوامل غرور 33

2-1-1-4 واژه‌های مترادف با غرور 34

2-1-1-5 انواع غرور در قرآن.. 40

2-1-2 غرور در روایات… 45

2-1-3 جایگاه تواضع در روایات… 53

2-1-4 حکم اخلاقی غرور 53

2-1-5 مصادیق غرور مثبت… 54

2-1-5-1 تکبر در برابر متکبر. 54

2-1-5-2 تکبر زن در مقابل مرد نامحرم. 55

2-2 غرور از نظر فیلسوفان.. 55

2-2-1 تعریف غرور 57

2-2-1-1 ابن مسکویه. 58

2-2-1-2 خواجه نصیر الدین طوسی.. 59

2-2-1-3 غزالی.. 59

2-2-1-4 فیض کاشانی.. 60

2-2-1-5 محمد مهدی نراقی.. 61

2-2-2 ماهیت غرور 61

2-2-2-1 غرور مثبت… 62

2-2-2-2 غرور منفی.. 62

2-2-3 حکم اخلاقی غرور 64

2-2-4 درجات غرور 65

2-2-4-1 غرور کافران.. 65

2-2-4-2 غرور عاصیان.. 69

2-2-5 اقسام غرور 72

2-2-5-1 اهل علم.. 72

2-2-5-2 زاهدان و عابدان.. 76

2-2-5-3 متصوّفان.. 78

2-2-5-4 توانگران.. 79

فصل سوم: غرور از نظر فیلسوفان غربی… 81

3-1 ریشه‌های مذهبی غرور در آراء فیلسوفان غربی.. 82

3-1-1 کبر و غرور در عهد جدید. 84

3-1-1-1 تعریف غرور 84

3-1-1-2 حکم غرور 86

3-1-2 عوامل کِبر و غرور در عهد جدید. 86

3-1-2-1 شیطان.. 86

3-1-2-2 اعتماد به عبادت خود. 87

3-1-2-3 اکتفا به خرد و حکمت انسانی خود. 88

3-1-3 جایگاه تواضع در عهد جدید. 88

3-1-4 کبر و غرور از نظر آبای کلیسا 89

3-1-5 آگوستین.. 91

3-1-5-1 تعریف غرور 91

3-1-5-2 جایگاه تواضع.. 91

3-1-6 آکویناس…. 93

3-1-6-1 تعریف غرور 93

3-1-6-2 ماهیت غرور 94

3-1-6-3 جایگاه تواضع.. 94

3-2 غرور از نظر فیلسوفان.. 94

3-2-1 افلاطون.. 96

3-2-1-1 تعریف غرور 96

3-2-1-2 دلایل غرور 96

3-2-1-3 عاقبت غرور 97

3-2-1-4 جایگاه تواضع.. 98

3-2-2 ارسطو. 99

3-2-2-1 تعریف غرور 99

3-2-2-2 ویژگی‌های فرد مغرور 100

3-2-2-3 تعریف انسان خودبین و بی‌همّت… 102

3-2-2-4 رابطه‌ غرور و افتخار 103

3-2-2-5 حکم غرور 105

3-2-2-6 عوامل ایجاد غرور 107

3-2-2-7 جایگاه تواضع.. 107

3-2-3 دیوید هیوم. 108

3-2-3-1 موضوع غرور 109

3-2-3-2 تعریف غرور 110

3-2-3-3 ماهیت غرور 110

3-2-3-4 حکم غرور 112

3-2-4 ریچارد تیلور 114

3-2-4-1 تعریف غرور 114

3-2-4-2 ماهیت غرور 116

3-2-4-3 تفاوت غرور با تکبر، خودبینی و خودخواهی.. 116

3-2-4-4 ویژگی‌های افراد مغرور 118

3-2-4-5 حکم اخلاقی غرور 119

فصل چهارم: مقایسه آراء فیلسوفان اسلامی و غربی… 121

4-1 تعریف غرور 122

4-1-1 غرور مثبت… 122

4-1-2 غرور منفی.. 122

4-2 ماهیت غرور 123

4-3 حکم غرور 125

4-3-1 غرور به عنوان فضیلت… 125

4-3-2 غرور به عنوان رذیلت… 125

نتیجه گیری… 127

فهرست منابع.. 130

الف. منابع فارسی.. 130

ب. منابع عربی.. 135

ج. منابع انگلیسی.. 136

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 چکیده:

برخی ویژگی‌های اخلاقی وجود دارد که هم جنبه مثبت دارند و هم جنبه منفی. یکی از این ویژگی‌ها غرور است. غرور از نظر فیلسوفان اسلامی، اغلب به عنوان رذیلت اخلاقی و گناه دینی محسوب می‌شود. فیلسوفان اسلامی، معمولاً غرور را به معنای آرامش نفس به آنچه موافق هوی و هوس باشد بیان کرده‌اند، اما برخی از آن‌ها مانند ابن مسکویه غرور را در معنای مثبت «کبَر نفس» بیان کرده‌اند. فیلسوفان غربی نیز به تبع دیدگاه اخلاقی یا دینی خود، تعریفی مشابه از غرور منفی دارند و آن را به لحاظ اخلاقی قابل تقبیح دانسته و به لحاظ دینی، گناه تلقی می‌کنند. با این‌حال، از نظر آن‌ها غرور در معنای مثبت و به عنوان فضیلت نیز به‌کار رفته است. به عنوان مثال ارسطو در اخلاق نیکوماخوس غرور را «زینت فضائل» معرفی کرده است، بطوری‌که بدون آن، انسان هیچ انگیزه‌ای برای زندگی ارزشمند ندارد. بررسی معانی مختلف غرور با توجه به عملکردهای متنوع آن، تصمیم درباره‌ی حکم اخلاقی آن را تا حدی با دشواری مواجه می‌کند. ارزیابی اخلاقی غرور، به عنوان رذیلت یا فضیلتی مطلق و یا امری نسبی می‌تواند نتایج مهمی در حوزه‌های مختلف زندگی از جمله روابط اجتماعی، سیاسی، تعلیم و تربیت داشته باشد و تحلیل آن به عنوان رذیلتی اخلاقی یا عقلانی می‌تواند راه‌های متفاوتی را برای اصلاح نفس پیشنهاد کند. پژوهش حاضر، با عنوان «غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی» که با گردآوری، تحلیل و تلخیص آثار فیلسوفان اسلامی و غربی و به روش کتابخانه‌ای تنظیم شده است، در صدد است تا این موضوع را براساس آثار فیلسوفان مسلمان و غرب مورد بررسی قرار دهد و پس از مقایسه‌ی معنا و حکم اخلاقی آن و نقش شرایط تأثیرگذار در خوبی یا بدی این احساس و تفسیر آن بر اساس متون دینی، راهی برای شیوه‌ی صحیح زندگی در ارتباط با این مسئله بیاید.

کلمات کلیدی: غرور- اخلاق- فضیلت- رذیلت- فیلسوفان اسلامی- فیلسوفان غربی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع) – پایان نامه الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

اندیشه عدالت محور امیرمؤمنانg و اختیار انسان

در اندیشه امیرمؤمنانg به نیکی میان اعتقاد به عادلانه رفتار کردن خدا و اختیار انسان جمع شده است. حضرت ابتدا خداوند را در همه افعالش متصف به عدل می­دانند و در مورد خداى تعالى مى‌فرمايند:

«الْعَدْلُ الَّذِي لَا يَجُورُ؛ او عدلى است كه ستم نمى‌كند.» [1]

بر اين اساس حضرت اميرالمؤمنينg مى‌فرمايد:

«وَ قَدَّرَ الْأَرْزَاقَ فَكَثَّرَهَا وَ قَلَّلَهَا وَ قَسَّمَهَا عَلَى الضِّيقِ وَ السَّعَةِ فَعَدَلَ فِيهَا لِيَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ بِمَيْسُــورِهَا وَ مَعْسُــورِهَا وَ لِيَخْتَبِرَ بِذَلِکَ الشُّكْرَ وَ الصَّبْرَ مِنْ غَنِيِّهَا وَ فَقِيرِهَا؛ و روزى را تقدير كرده، پس آن را فراوان و اندك گردانيده و به صورت محدود و گسترده تقسيم كرده و در آن عدالت ورزيده است تا كسانى را كه مى‌خواهد، با تنگى و گشايش امتحان كند و به اين وسيله ميزان شكر گزارى اغنيا و صبر فقيران را بسنجد.» [2]

در اين حديث شريف، اميرمؤمنان علیg  عدل الهى را در غنا و فقر و تنگى و گشايش روزى بندگان يادآور شده و بيان كرده است كه توسعه و تضييق الهى با برقرارى تساوى و رعايت عدل تنافى ندارد؛ زيرا تنها هنگامى مى‌توان توسعه و تضييق را با تساوى و عدل در تضاد دانست كه جز اين توسعه و تضييق امر ديگرى در كار نباشد و همه زندگى بندگان با آن خاتمه پيدا كند و هيچ جاى ديگرى براى جبران اين عدم تساوى در كار نباشد؛

امّا روشن است كه حيات بندگان به همين دنياى محدود ختم نمى‌شود و انسان پيش از اين دنيا نيز عوالمى را گذرانده و در آن‌ها امتحان‌هايى را پشت سر گذاشته است و بعد از اين دنيا نيز حيات ديگرى خواهد داشت، پس در صورتى مى‌توان توسعه و تضييق را با عدل الهى در تضاد شمرد كه با احاطه كامل به همه مقاطع حيات بندگان، عطاياى الهى را نسبت به آن‌ها مورد محاسبه قرار داد و در نهايت، اگر عدم تساوى بين آن‌ها مشاهده شد، آن‌گاه مى‌توان حكم به عدم رعايت عدل كرد. امّا چه كسى مى‌تواند چنين احاطه‌اى به عوالم وجودى انسان‌ها داشته باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

پایان نامه الهیات- فقه و فلسفه : قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

عدل در رابطه‌‌ی انسان و خدا

از آنجا که عدالت ورزی به معنای رعایت حقوق دیگران و ظلم نیز تعدی به حقوق در تعاملات انسان با سایرین است، مفهوم عدالت در رابطه انسان و خداوند چیزی نیست جز رعایت حقوق خدای متعال توسط انسان. از منظر امیرمؤمنانg هیچ حقی بالاتر از حق خداوند بر انسان­ها نیست چراکه او خالق ما و قادر مطلق است و هیچ­کس حقی بالاتر از خالق انسان بر او ندارد اما آدمی هیچ حقی بر خداوند ندارد چرا که مخلوق است و نیز خدا با مخلوقات خویش جز به عدل رفتار نمی­کند. از این رو در کلام حضرت اگر بنا باشد حق به سود كسى اجراء شود و زيانى نداشته باشد، اين مخصوص خداى سبحان است نه ديگر آفريده‏ها، به خاطر قدرت الهى بر بندگان، و عدالت او بر تمام موجوداتى كه فرمانش بر آنها جارى است.[1] از سوی دیگر رعایت حقوق الهی موجب می­گردد تا انسان در تعاملات خود با دیگران به رعایت حقوق آنان نیز دست بزند و از ظلم به آنان احتراز کند. از این رو عدالت ورزی انسان با حق تعالی نظام و چارچوب اساسی عدالت ورزی انسان در سایر حوزه­هاست. در فصل گذشته نیز به این روایت نورانی از حضرت امیر مومنان علیg اشاره شد:

«مَنْ‏ فَسَدَ مَعَ‏ اللَّهِ‏ لَمْ‏ يَصْلُحْ مَعَ أَحَدٍ و من صلح مَعَ‏ اللَّهِ‏ لَمْ‏ یفسد مَعَ أَحَدٍ.» [2]

همانطور که در معنا شناسی ماده فسد بیان گذشت، فساد به خروج از اعتدال معنا شده است[3]؛ این روایت نشان می دهد اختلال در اعتدال رابطه انسان با پروردگارش که شامل بدبینی به خدا و مواردی از این دست در مقام نظر و معصیت در مقام عمل می شود باعث از بین رفتن این مفهوم از عدالت [اعتدال] در رابطه انسان و خداوند شده و فساد در این زمینه را پدید می آورد. حضرتg می فرمایند : کسی که رابطه اش با خداوند از عدالت و رعایت حق الهی خارج شود، رابطه اش با هیچ کس اصلاح نخواهد شد و در مقابل در صورت اصلاح و عدم فساد در این رابطه، تعادل و اصلاح با دیگران را به ارمغان خواهد داشت.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع) – پایان نامه ارشد الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

عدالت در علم فقه و حقوق

ضمن اینکه تفکیک معنای عدالت در این حوزه با معنای آن در حوزه­ی اخلاق کمی دشوار است، اختلاف نظر فقها نیز در تبیین مفهوم عدالت مشکل معنا را دوچندان می‌‌کند. برخی از ایشان، “عدل و عدالت” را ملکه و هیئتی نفسانی برای رعایت تقوا و انجام وظایف شرعی می‌‌دانند و برخی در بیان آن به اجتناب از گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغیره تعبیر نموده‌‌اند.[1] فارق از این اختلاف نظر می‌توان گفت به طور کلی عدالت در این حوزه به ملکه­ی نفسانی محدود نبوده و حول معنای انسان عادل می‌پردازد. در حقیقت در این حوزه، بررسی رفتارهای انسان مبتنی بر وصف یا ملکه­ی عدالت مورد توجه است. به عنوان نمونه به تعبیری از حضرت امام خمینی (ره) ذیل بحث شرط عدالت امام جماعت اشاره می‌‌شود:

عدالت حالتی نفسانی است که انسان را به ملازمت تقوا و پرهیزکاری بر می‌‌انگیزد و از ارتکاب گناهان کبیره و بلکه صغیره باز می‌‌دارد. همچنین انسان را از انجام اعمال و رفتاری که مردم آن را نشانه‌‌ی بی‌قیدی و عدم تعهد به دین می‌‌دانند باز می‌‌دارد.[2]

در نتیجه می‌‌توان گفت عدالت در این حوزه به عنوان معیاری اساسی برای تشخیص افراد عادل شمرده شده و به منش و خصلت عادلانه­ی اشخاص می‌‌پردازد. لذا هماهنگی روح میانه‌‌رو و قانون‌‌مدار انسان عادل با هنجارها و موازین اجتماعی و دینی سبب حسن شهرت و کسب مقبولیت در جامعه می‌‌گردد که در مسائل حقوقی و فقهی بسیار مورد توجه است. در این‌‌باره اشاره به روایتی از حضــرت امیرg حائز اهمیت است. امـام علیg در مورد ویژگی‌‌های شـخص عادل می‌‌فرمایند:

«محبوب‌‌ترین بندگان نزد خدا، کسی است که خداوند وی را در برابر نفسش یاری کرده است… چنین کسی از معادل الهی و از معادن دین خدا و اوتاد زمین است. خویشتن را به عدالت ملزم کرده و نخستین گام عادل بودن او، دور کردن هوی و هوس از خویش بوده است.»[3]

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

پایان نامه ارشد الهیات- فقه و فلسفه : قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

عدالت در علم اخلاق

اخلاق و عدالت، دو مفهوم تامل برانگیزند که درباره­ی آن­ها مباحث دامنه داری مطرح شده است. گاه هر دو از یک مقوله به شمار آمده اند و گاهی نیز یکی داخل در محدوده­ی دیگری معنا شده است؛ برای نمونه عدالت امری اخلاقی به شمار آمده است. به طوری که متفکر شهید مرتضی مطهری تفاوت این دو مفهوم را چنین بیان می کند:  به طور کلی اخلاق مربوط به حالت درونی فرد و نظام دادن به غرایز شخصی انسان و عدالت به گونه ای مربوط به نظام اجتماعی است.[1] اخلاق با خود انسان، یعنی غرایزش در ارتباط است؛ از این رو به کنترل غرایز، اخلاق گفته می شود؛[2] اما عدالت مفهومی وسیع تر از اخلاق یافته و در کنار معنای فردی و اخلاقی اش، شامل حقوق اجتماعی نیز می شود و همین موضوع آن را برتر از اخلاق قرار داده است. عدالت به منزله­ی بنیان و اساس اجتماع محسوب می شود. همان­طور که حضرت امیرg درباره برتری عدل و جود چنین می فرمایند: «عدل هرچیزی را در جای خود قرار می دهد و هر حقی را به ذی حق واقعی خود می رساند؛ اما جود و بخشش امور را از محل خودشان خارج می کند.»[3]

روشن است که پاسخ امامg مبتنی بر تمایز اخلاق و عدالت بیان شده است. زیرا جود عبارت است از این است که فرد از حق مسلم خویش بگذرد و بدون هیچ چشم­داشت و توقعی آن را تقدیم دیگری کند. این امر سبب می شود که بخشش، امری استثنایی و غیر معمول باشد که به موارد خاص محدود می شود؛ اما عدالت، اداره کننده­ای عمومی و نوعی پایه و مبنای زندگی و اساس قواعد و مقررات حیات است.

عدالت در اجتماع به منزله­ی پایه های ساختمان است و جود سایر خصایص اخلاقی از نظر اجتماعی به منزله­ی نقش و نگارهای آن دانسته شده است. نخست باید پایه درست باشد تا نوبت به زینت برسد. بنابراین عدالت اولویت و برتری خواهد داشت.[4]

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع) – پایان نامه رشته الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فساد

فساد یکی دیگر از واژگانی است که در مقابل و در تضاد با حوزه­ی معنایی عدالت قرار می گیرد.  محققان لغوی،  فساد را به خروج از اعتدال معنا کرده اند؛ از جمله راغب اصفهانی که گفته است:

«الفساد خروج الشي‏ء عن الاعتدال قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا… ؛ فساد، خارج شدن از وضعیت اعتدال است چه کم باشد و چه زیاد.» [1]

همچنین مرحوم مصطفوی می گوید:

«يحصل الفساد بحصول الاختلال في نظم الشي‏ء و اعتداله… ؛ فساد با به وجود آمدن اختلال در نظم و اعتدال چیزی به وجود می آید.» [2]

بنابراین می توان گفت فساد، وضعیتی است که در اثر خروج از عدالت ایجاد می شود. فساد یا خروج از وضعیت اعتدال، حوزه های تکوین عالم و اعمال انسان را در بر می گیرد؛ به این معنی که هم اعمال انسان و هم تکوین نظام هستی و نیز روابط بین انسان­ها، می تواند دچار آفت خروج از اعتدال شود. در قرآن کریم، آیات متعددی به این حوزه ها اشاره کرده که برخی از آنها عبارت­اند از:

«وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ‏ لَفَسَدَتِ‏ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ…»[3]

این آیه­ی شریفه به حصول فساد در تکوین، در صورت تبعیت حقیقت از هوس­های انسان دلالت دارد.

«قالُوا أتَجْعَلُ فِيها مَنْ‏ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماء»َ[4]

آیه به اعتراض ملائکه نسبت به خلقت انسان اشاره دارد و اینکه انسان­ها در زمین فساد و خون­ریزی می کنند.

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

پایان نامه رشته الهیات- فقه و فلسفه : قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

حق

یکی از موضوعات مهم در بحث عدالت، خصوصا عدالت اجتماعی، رابطه­ی بین حق و عدالت است. این دو مفهوم در موارد بسیاری همنشین یکدیگر بوده و ملازم و قرین هم به کار می‌‌روند. وجه پرداختن به اصطلاح “حق” آن است که گاه در معنای عدالت از اعطای حق و یا رعایت آن یاد می‌‌شود؛ پس باید معنای حق مشخص باشد تا بدانیم رعایت چه چیز ما را به عدالت می‌‌رساند.

حق در لغت به معنای درستی، مطابقت، موافقت، یکسانی، امر ثابت، ضد باطل، و قرار داشتن شیء در جایگاه و موقعیت خود است[1]. خلاف و متضاد باطل؛[2] یعنی چیزی که صحیح است. اما در اصطلاح، ثبوت اعتبار یک امتیاز یا ارفاق برای شخص است به گونه‌‌ای که زمام آن به او سپرده شود[3] و مستلزم وظایف الزامی بر عهده‌‌ی دیگران در برابر فرد صاحــب حق است.

طبرسى مى‏گويد:

«الحق وقوع الشي‏ء في موضعه الذي هو له، فاذا اعتقد شي‏ء بضرورة او حجة فهو حق; لانه وقع موقعه الذي هو له و عكسه الباطل‏؛ حق عبارت است از وقوع شى‏ء در جايگاه خودش. هرگاه به سبب هدايت ‏يا برهان، اعتقاد به چيزى پيدا شود، حق است؛ چرا كه در جايگاه خود واقع شده و ضدآن، باطل است.»[4]

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)