Category Archives: پایان نامه ارشد

طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان دسترسی به کارها

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان دسترسی به کارها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چکیده :

امروزه با بکارگیری موفقیت آمیز مفهوم تولید به موقع در مفاهیمی چون مدیریت تولید و انبار داری نیاز به تکمیل پردازش کارها در موعد تحویل آن ها یک امر کلیدی در محیطهای صنعتی محسوب می شود.به بیان دیگر تکمیل کارها پیش از موعد تحویل به همان اندازه که دیرکرد در تکمیل آنها اهمیت دارد در کانون توجه قرار میگیرد.زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط حالت عمومی مسائل کلاسیک ماشینهای موازی به شمار می آید.در برخی از کاربردهای زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط ماشینها دارای سطح تکنولوژیکی متفاوتی هستندو لزما قادر به پردازش هر یک از کارهای موجود در مجموعه کارها نمی باشد و در بسیاری از محیطهای صنعتی یک زمان نصب وابسته به توالی هنگام تعویض کارها بر روی ماشین ها به وقوع      می پیوندد. تلقی زمان نصب به صورت مجزا از زمان پردازش در بیشتر تکنیکهای مدیریت تولید نو ظهور نظیر تولید به موقع، تکنولوژی گروهی و تولید سلولی مورد استفاده قرار می گیرد.

در این تحقیق مسئله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با در نظر گرفتن محدودیت های زمان نصب وابسته به توالی پرداژش کارها و دسترسی محدود به ماشینها و کارها با هدف کمینه سازی زمانهای دیرکرد و زودکرد وزنی کل بررسی میشود.یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای این مسئله پیشنهادمی شود.همچنین یک روش ترکیبی فرا ابتکاری متشکل از الگوریتم ژنتیک و اگوریتم حرکت جمعی پرندگان برای حل آن ارائه گردیده است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان دسترسی به کارها

پایان نامه با موضوع : تحلیل پوششی شبکه‌ای داده‌ها

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه مدل جهت بهبود عملکرد فرایند ذوب مس با استفاده از روش شبیه‌سازی بهینه‌سازی مورد کاوی کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

1-1-           مقایسه مدل‌های ارزیابی عملکرد

در این قسمت، مزایا و معایب روش تحلیل پوششی داده‌ها را بیان می‌کنیم و به عنوان یک مدل ارزیابی عملکرد، این مدل را با مدل‌های پرکاربرد تعالی عملکرد اروپایی و کارت امتیاز متوازن مقایسه خواهیم کرد. مزایای تحلیل پوششی داده‌ها به شرح زیر است[63]:

 • تمرکز بر هر یک از مشاهدات در مقابل میانگین جامعه
 • فراهم آوردن یک شیوه اندازه‌گیری جامع و منحصر به فرد برای هر واحد
 • استفاده هم زمان از چندین ورودی و خروجی
 • سازگاری با متغیرهای برون زا
 • توانایی در نظر گرفتن متغیرهای مجازی
 • بی نیاز بودن از آگاهی از وزن‌های ورودی و خروجی‌ها
 • ارائه جواب بهینه پارتو
 • امکان به‌کارگیری ورودی و خروجی‌های مختلف با مقیاس‌های اندازه‌گیری متفاوت

معایب رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها نیز به شرح زیر است:

 • اندازه‌گیری کارایی نسبی و نه کارایی مطلق
 • تفاوت بین اهمیت ورودی‌ها و خروجی‌ها موجب انحراف در نتایج می‌شود
 • مشکل انجام آزمون‌های آماری به دلیل ناپارامتری بودن
 • تعداد مدل‌های مورد نیاز و حل آنها به تعداد واحدهای تحت بررسی بستگی دارد
 • احتمال تغییر نتایج ارزیابی به دلیل تغییر در نوع و تعداد ورودی و خروجی‌ها

به عنوان یک تکنیک بهینه‌سازی، امکان پیشگیری از خطا در اندازه‌گیری و سایر خطاها را ندارد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارائه مدل جهت بهبود عملکرد فرایند ذوب مس با استفاده از روش شبیه‌سازی بهینه‌سازی مورد کاوی کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه

پایان نامه درباره: تحلیل پوششی شبکه‌ای داده‌ها

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه مدل جهت بهبود عملکرد فرایند ذوب مس با استفاده از روش شبیه‌سازی بهینه‌سازی مورد کاوی کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

1-1-1-                 شبیه‌سازی حرکت جرثقیل‌ها

یکی از ارکان اصلی فرایند های ذوب، جرثقیل‌هایی می‌باشند که وظیفه حمل مواد را در امتداد تجهیزات فرایند دارا می‌باشند. این جرثقیل‌ها به علت حرکت آنها بر روی یک محور مشترک با مشکلی همچون مسدود شدن مسیر، روبه‌رو می‌گردند. بر این اساس مطالعاتی بر روی حرکت جرثقیل‌ها و استفاده از شبیه‌سازی جهت رفع این مشکل صورت گرفته است که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد:

پاز و فرانزس[1] [13] از شبیه‌سازی در جهت مطالعه بر روی عملکرد جرثقیل‌های سقفی با استفاده از مؤلفه‌های حمل و نقل و شبکه استفاده کردند. با توجه به اینکه جرثقیل‌ها به طور معمول با مؤلفه‌های موجود در پانل حمل و نقل نرم‌افزار مورد استفاده قرار می‌گیرند، استفاده از این امکانات دارای شرایطی است که قابل تأمل هستند. وجود تداخل میان جرثقیل‌ها بر روی یک شبکه حمل و نقل موجب وقفه[2] و بازداری‌ها[3] در مدل می‌گردند. بدیهی است که این مشکل زمانی که تعداد جرثقیل‌ها بر روی یک شبکه حمل و نقل بیش از دو جرثقیل باشد ایجاد خواهد شد. در این مطالعه یک قالب از نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت که می‌توان به آسانی آن را در مدل‌های موجود در نرم‌افزار Arena ادغام نمود. در این مطالعه عوامل مورد بررسی مسئله به شرح زیر تعریف گردید:

 • حالات یا موقعیت‌های تداخل
 • حالات جرثقیل
 • اقدامات اصلاحی

[1] Paz and Franzese

[2] deadlock

[3] Blockage

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارائه مدل جهت بهبود عملکرد فرایند ذوب مس با استفاده از روش شبیه‌سازی بهینه‌سازی مورد کاوی کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه