نویسنده: 92

فروش انواع پیچ، مهره، استاد بولت، و واشر

صنایع پیچ و مهره پایا در سال 1374 با هدف تولید روزه  External  به روش رولینگ شروع به کار نمود. تا آن زمان در داخل کشور رزوه پیچ­ها اکثرا به صورت براده برداری توسط حدیده و یا تراشکاری تولید می ­شد. صنایع پیچ و مهره پایا یکی از پیشگامان تولید […]

همراهی آرتریت روماتوئید و نقرس: گزارش مورد و مروری بر مقالات

مجــلــــــه دانشــــگاه عــلـــــوم پـزشـــکـــــی مـــازنــــــدران دوره بیست و یکم ویژه نامه 1 اسفند سال 1390 (327-323) همراهی آرتریت روماتوئید و نقرس: گزارش مورد و مروری بر مقالات سید علی حسین خاوری چکیده نقرس و آرتریت روماتوئید بیماری های نسبتا شایعی هستند ولی همراهی این دو بیماری بسیار کم گزارش شـده […]

مقايسه سميت نانو ذرات نقره در ماهيان آمور (Ctenopharyngodon idella)، شيربت

(Cichlosoma severums) و سوروم (Astronorus ocellatus) اسكار ، (Barbus grypus) عليشاهي، م. و مصباح، م ،. 1389. مقايسه سميت نانو ذرات نقره در ماهيان آمور (Ctenopharyngodon idella)، شيربت Barbus )(grypus ، اسكار (Astronorus ocellatus) و سوروم (Cichlosoma severums). مجله بيولوژي دريا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، سال دوم، شماره هفتم، […]

مــرداب انزلي

مقدمهمــرداب انزلي يكي از مهمتريــن مردابهاي بين المللي در ســطحجهان شــناخته شده است . بهعلت تنوع زيستي و وجود انواع پرندگانو جانوران و همچنين ســرازير شدن تعداد زيادي از رودخانه ها و آلودهنمودن آن توسط ســموم كشــاورزي و فاضلاب كارخانجات ،حفاظت،بررســي و كنترل كيفيت آب مرداب از وظايف مهم سازمانهاي […]

مطالعه مقايسهاي تشخيص ساركوسيستيس در لاشه گوسفند ان ذبح شده در كشتارگاه تبريز

Archive of SID                                  • • امور دام و آبزيان شماره 75 تابستان1386 مطالعه مقايسهاي تشخيص ساركوسيستيس در لاشه گوسفند ان ذبح شده در كشتارگاه تبريز t مهد ي ارشد كارشناس ارشد انگل شناسي پزشكي دانشگاه تربيت مدرسt عبدالحسين دليمي اصل  استاد گروه انگل شناسي پزشكي دا نشگاه تربيت مدرس […]

مقالات تحلیلی:

  چنانچه از نام مقاله تحلیلی برمی­آید، این نوع مقالات از تحلیل و موشکافی موضوعات در جهت بسط دادن موضوع و یا بیان نقاط قوت و ضعف آنها حاصل می­شوند. در مقالات تحلیلی مؤلف با استفاده از منابع پژوهشی پیشین (البته ممکن است داده­هایی که تحلیل می­گردند از آزمایشات و […]

دانلود پایان نامه با موضوع: فیلسوفان اسلامی و غربی

عنوان پایان نامه :  غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : ریشه‌های مذهبی غرور در آراء فیلسوفان غربی بحث از فضایل و رذایل اخلاقی، از نظر فیلسوفان و متفکران غربی به شیوه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته […]

دانلود پایان نامه درباره:فیلسوفان اسلامی و غربی

عنوان پایان نامه :  غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : زاهدان و عابدان قسم دوم غرور، غرور زاهدان و عابدان است. فرقه‏هاى بسيار از آنان دچار غرور مى‏شوند؛ بعضى از آن‌ها به نماز و برخى به […]

پایان نامه با موضوع :فیلسوفان اسلامی و غربی

عنوان پایان نامه :  غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : اهل علم اولین قسم از غرور، غرور اهل علم می‌باشد. در ابتدا باید توضیح داد که علم بر دو قسم است: علم معامله؛ که علم شناخت […]

پایان نامه درباره: فیلسوفان اسلامی و غربی

عنوان پایان نامه :  غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : غرور کافران نراقی می‌گوید: «بدان كه دسته‏هاى فريفتگان بسيار است و اسباب و درجات فريفتگى و غرورشان مختلف است، و هيچ گروهى در عالم نيست كه […]