پایان نامه مهندسی صنایع : مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ارتباط غالب

در مسائل بهينه سازي چند معياره، گوييم بردار  x1 بر بردار x2  غلبه مي نمايد، هر گاه دو شرط زير برقرار باشد:

(1 )      x1)<=fi(x2 fi(
(2 )  fi(x1)<fi(x2)   

بنابراين هدف اصلي در اينگونه مسائل، پيدا كردن مجموعه اي از نقاط است كه بر نقاط ديگر غالب باشند. براي درك بيشتر موضوع دو تعريف زير بيان مي گردند.

1- نقاط بهينه موضعي

برداري مانند  بصورت موضعي بهينه در نظر گرفته مي شود، هرگاه به ازاي  نتوان بردار ديگري مانند  پيدا نمود، بطوري كه اين بردار بتواند بر بردار   در كره اي به مركز   و شعاع   غلبه كند. در اين حالت، بردار  را بطور موضعي غيرمغلوب  مي نامند. شكل زير مفهوم فوق را بهتر نمايان مي سازد.

2- نقاط بهينه سراسري

برداري مانند  بصورت سراسري بهينه در نظر گرفته مي شود، هرگاه در كل فضاي جواب نتوان بردار ديگري مانند  پيدا نمود، بطوريكه اين بردار بتواند بر بردار  غلبه كند. در اين حالت بردار  را بصورت سراسري جواب غيرمغلوب يا پارتو مي نامند.


دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه
(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.