پایان نامه مهندسی صنایع : حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

لین و چنگ [28] مسأله  را در حالت دو ماشینه با تابع هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار مورد بررسی قرار می­دهند. آنها فرض زمان خرابی یا تعمیر ماشین­ها را در مسأله مورد بررسی در نظر گرفته، پیچیدگی را بررسی کرده و روش­های ابتکاری برای حل آن ارائه می­دهند. الله وردی و آیدوسان [44] مسأله  در حالت دو ماشینه را با فرض زمان­های آماده­سازی وابسته به توالی ماشین­ها و با هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش کار مورد بررسی قرار می­دهند.

چنگ و لیو [45] مسأله  در حالت دو ماشینه را با محدودیت زمان خرابی یا تعمیر ماشین‌ها و با هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار مورد بررسی قرار داده و یک الگوریتم ابتکاری برای حل تقریبی آن ارائه می­دهند.

آیدوسان و الله وردی [46] روش ابتکاری برای حل مسأله  تابع هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار ارائه می­دهند. کوبزین و استراسویچ [47] مسأله  در حالت دو ماشینه را با فرض خرابی ماشین­ها و با هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار در نظر می­گیرند و یک روش ابتکاری برای حل آن ارائه می­دهند. وانگ و همکاران [48] مسأله  انعطاف‌پذیر دو مرحله ای را مورد برررسی قرار می­دهند. آنها پیچیدگی مسأله را مورد بحث قرار داده و الگوریتم ابتکاری برای حل آن ارائه می­دهند.  بوقارد و همکاران [49] مسأله  را با هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار مورد بررسی قرارداده و روشی تقریبی برای حل آن ارائه می­دهند.

لی و همکاران [50] مسأله  را با تابع هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار مورد بررسی قرار داده و یک الگوریتم ابتکاری برای حل آن ارائه می­دهند.

کالشینسکی و کامبوروسکی [51] مسأله  را با  هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار را مورد بررسی قرار می­دهند و یک الگوریتم ابتکاری برای حل آن ارائه می­دهند و نشان می‌دهند این الگوریتم قابل استفاده برای مسأله جریان‌کارگاهی انعطاف­پذیر نیز می­باشد و یک حد پایینی برای آن تعیین می­کنند. 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.