پایان نامه رشته مهندسی صنایع : مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

پوشش حداکثری سلسله مراتبی با پوشش همه ی سطوح تقاضا

در برخی موارد، تقاضاها در هر گره ی تقاضا زمانی می تواند پوشش داده شده تلقی شود که تمام سطوح تقاضای آن بر آورده شود. موور و روال ]26[، یک مدل بیشترین پوشش با این مفروضات را ارائه کردند همچنین مدل داسکین ]28[، شبیه به مدل پیشیشن است با ابن تفاوت که در این مدل، تقاضا در گره های تقاضا زمانی پوشش داده شده تلقی می شود که همه ی انواع تقاضا در گره ی i پوشش داده شود.

یکی از عوارض در ارتباط با مسائل سلسله مراتبی پوشش این است که فاصله بحرانی برای خدمات سطح پایین تر باید به میزان قابل توجهی کمتر از فاصله ای باشد که برای خدمات با سطح بالاتر تعیین شده است. اگرچه، در سیستم های تو در تو، تعریف فاصله بحرانی تغییرمی کند زمانیکه  تقاضا برای خدمات سطح پایین تر  با تسهیل یک سطح بالاتر می تواند تحت پوشش  قرار می گیرد زمانیکه ساختار تسهیلات  چند جریانی وجود دارد.

با توجه به فاصله بحرانی، می توان فرض کرد که تقاضای i پوشش داده شده اگر:

  • تسهیلاتسطوح پایین تر با فاصله ی dl از گره ی i و تسهیلات سطوح بالاتر با فاصله ی dh از گره ی i هستند یا تسهیلات سطوح بالاتر با فاصله ی d از گره ی i هستند، در حالیکه < d < dh dl

این تعریف توسط مور و ریوال ارائه شد و سپس توسط ماندل ]24[، اسپجو وهمکاران ]29[ و جایارامن و همکاران ]30[، استفاده شد.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.