پایان نامه رشته مهندسی صنایع : حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

جمع بندي

در اين فصل، ابتدا پيشينه تحقيقات صورت گرفته براي مسائل تک معياره در حوزه جريان کارگاهي، جريان کارگاهي انعطاف پذير و جريان کارگاهي انعطاف پذير دو مرحله اي که فاقد محدوديت بدون وقفه بودن هستند، مورد مطالعه قرار داديم. سپس تحقيقات انجام گرفته در زمينه­ي مسائل مرتبط با جريان کارگاهي بدون وقفه، جريان کارگاهي انعطاف پذير بدون وقفه و جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه. ، مورد بررسي قرار گرفت.همچنين ادبيات موضوع پيش بيني به منظور تخصيص زمان هاي موعد تحويل در ادامه مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت تحقيقات صورت گرفته در زمينه مسائل چند هدفه جريان کارگاهي بدون وقفه مورد بررسي قرار گرفت.با بررسي و مرور پيشينه تحقيقات صورت گرفته در زمينه مسائل مرتبط با مسئله تحقيق، خلأهاي پژوهشي موجود به شرح زير تعيين مي­گردد.

  • ارائه الگوريتم هاي ابتکاري با رويکرد هاي جديد و با در نظر گرفتن توابع هدف جديد
  • ارائه الگوريتم هاي فراابتکاري هيبريدي با هدف بهبود در جواب حاصل از بهترين الگوريتم موجود در ادبيات موضوع
  • ارائه مدل شبکه عصبي فازي تطبيق پذير به منظور تخصيص موعدهاي تحويل منطقي
  • حل مساله چند هدفه جريان کارگاهي انعطاف پذير دو مرحله اي بدون وقفه با در نظر گرفتن توابع هدف مينيمم نمودن ماکزيمم زمان اتمام کارها و مينيمم نمودن ماکزيمم تاخير کارها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه