پایان نامه رشته الهیات- فقه و فلسفه : سیر تحول معنای -اراده- از کانت تا نیچه- با تاکید بر فیشته و شوپنها ور

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیر تحول معنای -اراده- از کانت تا نیچه- با تاکید بر فیشته و شوپنها ور 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بحث تمهیدی اراده در کانت

برای ورود به بحث اصلی ابتدا جای دارد کمی به اهمیت “اراده” درکانت بپردازیم .به این منظور میتوان به نکات زیر اشاره کرد:

الف ) درمقدمه ای که کانت بر دومین ویرایش نقد عقل محض نوشته است ، مسائل اجتناب ناپذیرعقل محض سه را ایده ی خدا، فناناپذیری نفس وآزادی می داند ، همچنین علمی را که   عهده دار پاسخگویی به این مطالب است متافیزیک میداند . ( kant ,1998 ,p 139  )

بنابراین می توان گفت کل متافیزیک براین سه ایده استوار است.چنانکه پیشتر آشکار خواهد شد کانت هرگونه شناخت نظری در مورد ایده ها را منتفی دانسته  ، پرداختن به این امور را موکول به عقل عملی میکند . به این ترتیب درفلسفه او آنها شروط پیشینی قانون اخلاق را تشکیل می دهند .  اما آنچه درنقد دوم روی می دهد این مطلب است که درواقع ((ازطریق مفهوم اختیا ر،ایده های خدا و جاودانگی نفس،واقعیت وحجیٌت عینی به دست می آورد .)) (کانت ،1384 ، ص 12 )

به این ترتیب تنها ایده عقل محض همانا “آزادی اراده” یا ” اختیار ” (freedom )است . واین مطلب به نحو آشکار اهمیت “اراده ” را بیان میکند ، زیرا (مفهوم آزادی ، تا آنجا که واقعیت آن از راه یک قانون یقینی عقل عملی ثابت شده است ، سنگ زیرین همهً ساختمان نظام عقل ناب حتی نظری آن را تشکیل میدهد .) (شرف خراسانی ، 1376 ، ص 340 ) 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل در سایت امید فایل 

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

سیر تحول معنای -اراده- از کانت تا نیچه- با تاکید بر فیشته و شوپنها ور 

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.