پایان نامه رشته الهیات- فقه و فلسفه : تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

متن کامل در سایت امید فایل 

 تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

دستیابی بنیادین به ایده: از طریق هستی موجودات:

سوال ما این بود که رابطه میان نور وایده چیست؟ ما تلاش کردیم که ذات ایده وذات نور را روشن کنیم . نتیجه ای که از آن گرفتیم این بودکه ذات نور وروشنایی اجازه دیدار دادن  به معنی دست یابی به ایده است. آنچه که به دیدار در می آید، ایده است. ایده چیستی وچگونگی موجودات است .و از طریق دیدار چیستی وجود است که  این موجود یا آن موجود خود را نمایان می کنند (همان، 42).  طبیعت بنیادی نور به ایده اعطا می شود.  رابطه بین ایده ونور روشن است (نور آنچیزی است که می گذارد ایده دیده شود وایده امری است که به نحو اصیل قابلیت دیدار دارد و دیدار را به اشیاء اعطا می کند ) .ما موجود را به عنوان کتاب تنها هنگامی می بینیم که  معنای موجود را در پرتو چیستی درک کرده باشیم.  ما با دانستن این رابطه ، شروع به فهم این مطلب می کنیم که چرا بشر رو به موجوداتی می کند که به نور وآتش وابسته هستند. نور ودیدار در ارتباط با فهم موجود هستند.  اگر نوری در غار نباشد زندانیان نمی توانند سایه ها را ببینند. آنها چیزی در مورد نور نمی دانند. آنها فلان کتاب را به این جهت می شناسند که قبلا بیش از آنکه در این جهان با چشمان جسمانی دیده باشند آن را مشاهده کرده اند.  می توان از این بحث این نتیجه را گرفت که نور وجود بخش ایده و ایده به تبع آن وجود بخش اشیاء است.  هایدگر به دنبال جواب سوال دوم خود یعنی رابطه “نور وآزادی” در این تمثیل است.

یکی از امور ضروری قابل بحث در این  تمثیل، آزاد شدن زندانی از زنجیرها: پدیدار آزادی است .  آزادی در این مثال با آزاد شدن از زنجیر ها و صعود به نور روز نشان داده می شود. این تمثیل به ما سرنخ هایی می دهد که چطور می توان آزادی را درک کرد. آزادی تنها رهایی از زنجیر نیست. بدون زنجیر بودن زندانی، خالی از هر گونه محتوایی است. فرد رها از زنجیر نا امن وبیچاره است و مایل است تا به زنجیرهایش بازگردد ودرکی از آزادی که به او اعطا شده ندارد. این آزادی اصیل  از او حمایت می کند وبه او یقین وآرامش واستواری می بخشد این آزادی از چیزی نیست این آزادی برای چیزی است.  (همان،43).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.