پایان نامه در مورد : مدل تخصیص درجه دوم برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

حل مسئله QAP با استفاده از الگوریتم ژنتیک

برای حل مسئله دو الگوریتم ارائه می شود. تفاوت الگوریتم ها در استراتژی انتخاب بین آن هاست. در اولین الگوریتم پس از تولید فرزندان جدید، آن ها بدون هیچ گونه برازشی به جمعیت اضافه می شوند. در ادامه دو والد از میان جمعیت اضافه می شود. معیار انتخاب نیز میزان برازندگی هر عضو از جمعیت است. در ابتدا n والد به صورت تصادفی انتخاب می شود. n یک پارامتر کنترلی است و می توان در ابتدای الگوریتم آن را تعیین کرد. در ادامه یک عدد تصادفی بین صفر و یک به هر عضو اختصاص داده می شود. دو عضو با بیشترین مقدار عدد تصادفی به عنوان والد انتخاب می شوند.

این استراتژی انتخاب، مشابه استراتژی انتخاب مسابقه[1] در الگوریتم ژنتیک است. پس از هر تولید مثل فرزندان به جمعیت اضافه می شوند و رویه تکرار می شود. شرط توقف در این الگوریتم تعداد جمعیت است. قدم های این الگوریتم را می توان به شرح زیر تشریح کرد.

گام 1: n عضو را با بهترین مقدار برازندگی از جمعیت اولیه انتخاب کنید.

گام 2: دو والد از میان n عضو انتخاب شده به تصادف انتخاب کنید.

گام 3: عملگر تقاطع را به دو والد اعمال کنید و فرزند جدید را به جمعیت اولیه اضافه کنید.

گام 4: یکی از دو والد را به تصادف انتخاب کنید و عملگر جهش را به آن اعمال کنید. فرزند جدید را به جمعیت اولیه اضافه کنید.

گام 5: اگر شرط توقف برآورده شده است توقف کنید و در غیر این صورت به گام 1 بروید.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.