پایان نامه در مورد : ارزیابی نمودارهای کنترل

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

طراحی و پیاده سازی یک نمودار کنترل مناسب برای محصولات شوینده بر اساس مشخصه های کیفی و داده های در دسترس

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

یک معیار متداول برای ارزیابی نمودارهای کنترل، متوسط طول دنباله (تحت کنترل و خارج کنترل) است. .محاسبه ی  رویکردی برای قضاوت درباره ی اثربخشی یک طرح کنترل بوده و به صورت متوسط تعداد نمونه هایی که گرفته می شوند تا اولین نمونه، اخطار خارج از کنترل بودن فرایند را بدهد، تعریف شده است. چنانچه فرایند تحت کنترل باشد، یک  طولانی و در حالتی که فرایند خارج از کنترل باشد یک  کوتاه مورد نظر است.

متوسط طول دنباله تحت کنترل یک نمودار شوهارت توسط رابطه ی

(2-6)

محاسبه می شود. در این رابطه  احتمال آن است که آماره ی آزمون از حدود کنترل بیشتر شود در حالتی که فرایند تحت کنترل است (احتمال دادن سیگنال اشتباه).

همچنین تعداد متوسط طول دنباله خارج از کنترل از رابطه ی

(2-7)

محاسبه می شود که در آن  احتمال آن است که فرایند تحت کنترل تشخیص داده شود در حالی که واقعا خارج از کنترل است.

معمولا برای مقایسه ی نمودارهای کنترل، مقایسه ها در حالتی انجام می گیرد که نمودارها در حالت تحت کنترل رفتار یکسانی داشته باشند و عملکرد آنها خارج از کنترل با یکدیگر مقایسه می شود.

در انتخاب نمودار کنترل برای پایش یک فرایند مهمترین عامل تاثیرگذار، کشف هرچه سریعتر تغییر در سطح کیفیت مشخصه مورد بررسی است. طبق بررسی هایی که توسط محققین مختلف از جمله لوکاس، گان[1]، برور[2] و همکاران صورت گرفته است، نمودارهای  EWMAو  CUSUMتغییرات کوچک تا متوسط را سریعتر از نمودار کنترل C شناسایی می کنند. در واقع همانطور که در کتاب کنترل کیفیت مونتگومری اشاره شده است در نمودارهای کنترل شوهارت اطلاعاتی که نقاط مشترکا با هم می توانند منعکس کنند نادیده گرفته شده و تنها با استفاده از اطلاعات آخرین داده نمودار رسم می شود. همین امر سبب شده نمودار C نسبت به پی بردن به تغییرات کوچک در فرایند مانند تغییراتی به اندازه 5/1 انحراف معیار یا کمتر، حساسیت نداشته باشد. البته روش هایی چون آزمون دنباله ها و استفاده از حدود هشدار که سعی در استفاده از اطلاعات کلیه داده ها در تصمیم گیری را دارند، می توان در مورد نمودارهای کنترل شوهارت به کار برد ولی استفاده از این قوانین اضافی سادگی این نمودارها را از بین برده و تعبیر و تفسیر آنها را نیز دچار مشکل می کند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

طراحی و پیاده سازی یک نمودار کنترل مناسب برای محصولات شوینده بر اساس مشخصه های کیفی و داده های در دسترس

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 طراحی و پیاده سازی یک نمودار کنترل مناسب برای محصولات شوینده بر اساس مشخصه های کیفی و داده های در دسترس

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.